Proje Döngüsü Yönetimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Proje Döngüsü Yönetimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Proje Kategorisi:Kurumsal Kapasite ve Altyapı
Hibe Kaynağı:Güney Ege Kalkınma Ajansı
Proje Bütçesi:30.000 TL
Hibe Miktarı:23.600 TL
Projedeki Rolü:Yürütücüsü
Proje Başlangıç Tarihi:19/12/2019
Proje Bitiş Tarihi:19/03/2020
Hedef Kitle:Kamu Görevlileri/Çalışanları

Projenin Amaçları

Nazilli Ticaret Odası personeli ve üyelerinin; mantıksal çerçeve yaklaşımını ve proje döngüsü yönetimi metodolojisini öğrenerek özellikle kalkınma ajanslarının ve AB’nin duyurduğu hibe fırsatlarını değerlendirmesine; proje geliştirme kültürü edinerek ilgili kurumlara proje tekliflerini sunarak sorumluluk bölgesine daha fazla katkı sağlayarak kapasitesini arttırmasına aracı olacak bir eğitimdir. eğitim iki aşamada gerçekleşecektir.

Proje döngüsü yönetimi; mevcut durum analizi, problem-hedef analizi, paydaş analizi, amaç-hedef-sonuç kurgusu, faaliyetlerin tasarımı-planlaması, mantıksal çerçeve matrisi gibi bir projenin temel bileşenleri detaylı ve uygulamalı bir şekilde aktarılacaktır.

Hibe programları ve proje başvurusu eğitimi; yaygınlaştırma-etki, sürdürülebilirlik, örnek başvuru formu, proje bütçelendirme, hibe programları-teklif çağrısı okuma, projelerin hibe programlarına yönlendirilmesi, danışman desteği ile proje başvuru formlarının doldurulması ve danışman desteği ile proje başvurusunun tamamlanmasını içermektedir.

Projenin Hedefleri

Nazilli Ticaret Odası’nın ve üyelerinin eğitime katılacak personelleridir.

Nazilli Ticaret Odası ve Üyeleri: Odamız 1924 yılında ticaret vekaleti İzmir Mıntıkası Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı birim olarak hizmete açılan ve 1950 yılında yayınlanan 5590 sayılı kanuna kadar ticaret ve sanayi odası olarak faaliyette bulunan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından birisidir. Odamız kuruluş yılı olan 1924’ten bu yana Nazilli’nin ticari ve sanayi hayatının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Üyelerinin küresel ekonominin şartlarına uyumunu kolaylaştırmakta ve aynı zamanda bilgilendirerek yönlendirmektedir. Girişimci bakış açısıyla yalnızca Nazilli değil çevre il ve ilçeler için de öncü bir kurum olmayı başarmıştır. Odamızın toplam 15 çalışanı bulunmaktadır. Odamızın personel eğitim durumu dağılım oranlarına bakıldığında; çalışanların %60’ı lisans, %13’ü yüksek lisans, %7’si önlisans, %13’ü lise ve %7’si ilkokul mezunudur. Kurum çalışanlarının yaş ortalaması ise 38’dir. Personelin cinsiyet durumları göz önüne alındığında çalışanların 8’i erkek, 7’si kadındır. Yüzde olarak bakıldığında ise erkek personel oranının %53, kadın personelin ise %47 olduğu neticesine varılmıştır. Odamızda kasım 2018 itibari ile yaklaşık 3.240 faal üye yer almaktadır.

Üyelerimize genel olarak baktığımızda 3.050 üyemizin; 175 Anonim Şirket, 195 Kooperatif, 1.140 Limited Şirket, 1.500 Şahıs İşletmesi, 40 Kamu Ortaklı şirketten oluştuğunu görmekteyiz. Sorumluluk bölgemize baktığımızda Nazilli ve çevre 6 ilçe; üyelerimizin genel olarak tarım ve tarıma dayalı sanayi ticaret faaliyetleriyle uğraştıklarını görüyoruz. Üyelerimizce en çok yetiştirilen, işleme ve paketlemesi yapılan ürünler kestane, kuru incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağıdır. Kayıtlı üyelerimizin 230 milyon dolardan fazla ihracat yaptıklarını görmekteyiz.

Ana Faaliyetler

Üyelere, çalışanlara, yönetime ve ilçelerin ekonomik gelişimine katkı sağlanacaktır. Projelerle büyüyen bir kurum haline dönüştürülecektir. Bu kapsamda hem çalışanların hem de üyelerin kurumsal kapasitesi arttırılmış olacaktır. Bölgede etkin projeleri ile hizmet veren bir kurumun varlığı, diğer kurumları da iterek çarpan etkisi yaratacaktır. Alınan eğitimlerin akabinde kurulacak sistemler ile üye talepleri sistematik bir şekilde alınıp geri dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra, bu taleplerin değerlendirilmesi ile oda vizyonu da genişlemiş olacaktır. Üye odaklı çalışma sisteminin benimsenmesi ile üyeler, paydaşlar ve bölge açısından prestiji artan odanın; üyelerini ve şehrimizi temsil etme konusunda da önemi artacaktır. Eğitimi takiben dış ticaret ve markalaşma konusunda odamız personeli tarafından bölgemiz ihracatının desteklenmesi için yeni bir proje hazırlanacaktır.

Beklenen Sonuçlar

Odamız ve üyelerimiz bu eğitim sonuçları ile kurumsal, idari, teknik ve hizmet kapasitesinde artış sağlayacaktır. Bu durum odamızın ve üyelerimizin proje yönetme ve yürütme tecrübesine katkı sağlayacaktır. Odamızın daha önceki proje hazırlama ve yürütme tecrübesi yeterli değildir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden akredite oda olma özelliği taşımaktadır. Sahip olduğu mali ve kurumsal kapasiteyi kullanarak bölgede ticari kalkınmaya yönelik çalışmalar yürütmekte olan odamız ve üyeleri hibe makamının vereceği destekle yeni projeler yürütme deneyimine sahip olacaktır. Proje sürecinde, odamızda görev yapan personel bu alanda tecrübe kazanmış olacaktır. Böylelikle odamız ve üyeleri yeni projeler hazırlamaya, yürütmeye ve yönetmeye devam edecektir. Teknik destek çalışması için hizmet alımı gerçekleştirecek olan odamız, toplantı raporlarının hizmet sağlayıcıya ulaştırılmasından sorumlu olacaktır. Odamız görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi noktasında proje sonrası dönemde de çalışmalarına devam edecektir.

Gerçekleşen Hedefler

Mantıksal çerçeve yaklaşımını ve proje döngüsü yönetimi metodolojisini öğrenerek özellikle kalkınma ajanslarının ve AB’nin duyurduğu hibe fırsatlarını değerlendirmesine; proje geliştirme kültürü edinerek ilgili kurumlara proje teklifleri sunarak bölgesine daha fazla katkı sağlayarak kapasitenin arttırılmasına aracı olacak bu eğitim ile GEKA’nın 2014-2023 Bölge Planı’nda bölge vizyonu yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege olarak belirlenmiştir. Bölge vizyonuna ulaşmak için bölgede faaliyet gösteren kurumların yatırımları önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında odamızın talep ettiği teknik destek başvurusunun kabulü ile verilecek eğitim, bölge için önem arz edecek bir temel teşkil edecektir. Ajansın temel amaçları arasında bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi yer almaktadır. Odamız personeli ve üyelerinin alacağı bu eğitim, TR32 bölgesinin bölgesel gelişmişliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Görünürlük Faaliyetleri

GEKA Teknik Destek Programı
Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
Kısa adı: TR32/19/TD/0083

Proje Ortakları

Projede herhangi bir ortak bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, Nazilli Ticaret Odası’dır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?