İstihdama Yönelik Ortak Adım

İstihdama Yönelik Ortak Adım

Proje Kategorisi:Mesleki Eğitim ve İstihdam
Hibe Kaynağı:Güney Ege Kalkınma Ajansı
Proje Bütçesi:257.000 TL
Hibe Miktarı:154.000 TL
Projedeki Rolü:Ortağı
Proje Başlangıç Tarihi:15/05/2015
Proje Bitiş Tarihi:15/05/2017
Hedef Kitle:Lise Öğrencileri

Projenin Amaçları

Projenin genel amacı, Nazilli Sanayisine kalifiye personel istihdamı konusunda katkı sağlayarak ilçe gelişimine ve bölgesel kalkınmaya destek olmaktır. Nazilli’de işsizlik sorununun daha çok mesleki işsizlik olduğu, bu sorunun giderilmesi için de öncelikli olarak mesleki eğitim kurumlarında nitelikli eleman yetiştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Nazilli İŞKUR verilerine göre, Nazilli ilçesinde 10.425 kayıtlı iş gücü bulunmakla birlikte, 7.045 kişi işsiz olarak belirlenmiştir. 2013 yılında; iş yerlerinden gelen 2.190 adet iş gücü talebine karşılık, işe yerleştirilenlerin sayısı 1.314 kişi olmuştur. İşverenler ile iş arayanların kriter uyuşmazlığı yaşamaları sebebi ile bir çok meslek grubunun yok olmaya yüz tutması ön görülmektedir. Üretim yapan iş yerlerinde üretim alt yapısını geliştirmek için öncelik olarak ara eleman sıkıntısının giderilmesi gerekmektedir. Bu sıkıntının bünyesinde nitelikli eleman yetiştirebilen kurum ve kuruluşlar sayesinde çözülebileceği düşünülmektedir.

Projenin Hedefleri

Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedef ve başarmayı amaçladığı özel amaç Nazilli Organize Sanayi Bölgesi ve Nazilli Küçük Sanayi Sitesi’ne nitelikli eleman yetiştirmektir. Proje doğrultusunda nitelikli eleman açığının azalacağı ve bölgenin rekabet gücünün artacağı ön görülmektedir. Bölgede 7.045 kişi işsizlik sorunu yaşamaktadır. Proje ile gerçekleştirilecek olan UMEM beceri eğitimleri ile işsiz nüfusu nitelikli elemana dönüştürmek hedeflerin arasındadır. UMEM kursları Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli İŞKUR arasında düzenlenen protokolle hayata geçirilmiştir. Böylece toplumun refah düzeyi artacak, işsiz nüfus oranı azalacak ve Nazilli’de imalata yönelik işletmeler nitelikli iş gücüne sahip olacaklardır. Niteliksel becerilerin gelişmesi kalite ve verimlilik artışı sağlayacaktır. Takip eden süreçte bölgesel kalkınma ve bölgenin diğer bölgelerle rekabet edebilme gücü daha ön plana çıkacaktır.

Ana Faaliyetler

Projenin amaçlarına ulaşılabilmesi ve beklenen sonuçların elde edilebilmesi için bölgede bulunan kurumlar ile iş birliği sağlanması gerekmektedir. Projede uygulanacak başlıca faaliyetlerden birisi odamızın İŞKUR’LA işbirliği yaparak TOBB’UN açmış olduğu UMEM uzmanlaşmış mesleki eğitim merkezi programı ile projenin uygulanacağı okulu bir merkez haline getirmektir. Bu merkez, işletmelerden gelen talepler doğrultusunda personeli eğitmek, niteliklerini geliştirmek ve daha kaliteli üretim yapılması için eleman yetiştirmek üzere faaliyet gösterecektir.

Beklenen Sonuçlar

Nitelikli eleman yetiştirmenin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü işletmeler, kalifiye olmayan işgücü ile çalıştıklarında uzmanlık gerektiren üretimleri yapmakta zorlanmaktadırlar. Üretilen birimlerin hem maliyeti yükselmekte, hem de kalitesi düşük olmaktadır. Bu durum Nazilli imalat sanayindeki işletmelerin rakiplerine nazaran yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmalarına dolayısı ile rekabet güçlerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Rekabet gücünün tekrar kazanılması ve rekabet üstünlüğünün elde edilmesi uygun donanımın sağlanması ile mümkün olacaktır. Proje sonunda alınacak CNC torna tezgahı vasıtasıyla yetiştirilecek nitelikli iş gücü sayesinde imalat sanayinde daha kaliteli ürünlerin rekabet edilebilir maliyetlerle üretilmesi beklenmektedir. Ayrıca Nazilli OSB ve Nazilli Küçük Sanayi Sitesi’nin istihdam açığı ve nitelikli eleman sıkıntısı en aza indirilecektir. Bu sayede işsizliğin de büyük oranda azalacağı öngörülmektedir.

Gerçekleşen Hedefler

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan CNC torna tezgahı alımı ve oluşturulacak olan proje laboratuvarı ile teknoloji yakından takip edilmiş olacaktır. Yetiştirilen öğrenciler ve kurslara katılan kursiyerler eğitimlerini tamamlandıklarında Nazilli Sanayisi’nde doğrudan iş imkanı bulabileceklerdir. Nazilli’de bulunan imalata yönelik işletmelerde çalışacak olan bu kişiler bulundukları işletmede hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artıracaklardır. Bu sayede sanayinin işleme & üretim kapasitesi artacak ve işletmelerin rekabet ettiği, bölge dışı firmalardan bir adım önde olacaklardır. Bununla birlikle maliyetleri düşürücü ve zamandan tasarruf sağlayıcı teknolojinin kullanılması firmaların pazarda söz sahibi olmalarını, dolayısıyla daha verimli çalışılmasını sağlayacaktır.

Görünürlük Faaliyetleri

Proje uygulama süreci boyunca, proje ortakları ile Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın bölgesel tanıtımı yapılacaktır. Kurulacak olan proje merkezi ile bölgedeki işletmelere ajans ve destekleri hakkında bilgi verilerek yararlanmaları için teşvik edileceklerdir.

Küçük ölçekli altyapı projelerine yönelik – üretim ve ticaret altyapısının geliştirilmesi mali destek programı – TR32/15/Üretim

Proje Ortakları

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi (Başvuru Sahibi)
Nazilli Ticaret Odası
Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Kuyucak Meslek Yüksekokulu
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?