Nazilli Uzun Yaşam Köyü Fizibilitesi

Nazilli Uzun Yaşam Köyü Fizibilitesi

Proje Kategorisi:Kültür, Turizm, Yurtiçi Fuar
Hibe Kaynağı:Güney Ege Kalkınma Ajansı
Proje Bütçesi:196.545 TL
Hibe Miktarı:188.800 TL
Projedeki Rolü:Yürütücüsü
Proje Başlangıç Tarihi:30/07/2019
Proje Bitiş Tarihi:30/07/2020
Hedef Kitle:KOBİ’ler

Projenin Amaçları

Bölgesel gelişme açısından, turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve farklı bölgelerdeki potansiyellerin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bölgesel ve yerel ölçekte planlama çalışmalarında, çevrelerinde yoğun turizm potansiyeli bulunan bölgelerde, kentsel gelişme ve turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak sektörün değerlendirilmesi, ulusal gelişme hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Çünkü sektörün çeşitlenmesi ve gelişmesi, bölgede yatırımcıları harekete geçirecek, yeni alanların oluşmasına ve yeni istihdamlara fırsat tanıyacak, bu da artan geliri ve refahı beraberinde getirecektir. Turizm ülkelerin önemli milli değerlerinden biridir. birçok medeniyetlere, devletlere beşiklik etmiş, bu medeniyetlerden kalma çok zengin bir tarihi mirasa sahip, doğal güzellikleri eşsiz olan, bir yılda dört mevsimin görüldüğü ülkeler için de önemli bir bağ kuran ülkemiz turizm güzellikleri açısından dünyanın en çok ziyaret ettiği ülkeler arasındadır. Konumu, coğrafi özellikleri ve tarihi mirası sebebiyle de Aydın ili tüm ilçeleriyle beraber Ege bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biridir. Projenin genel amacı Aydın’da yatırım planları doğrultusunda ve turizm sektörünün gelişmesine yönelik ihtiyaç duyulan fizibilite çalışmalarının tamamlanması ile ildeki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Projenin Hedefleri

 1. Turizm faaliyetlerinin her basamağında kalite anlayışını uygulayıp hizmet standartlarının sürekliliğini sağlayarak turizm tüketicilerine doğrudan hitap edebilen bir bölge olmasına katkı sağlamak projede belirlenen ilk özel amaçtır. Turizm faaliyetlerini canlandırmak amacıyla Nazilli ilçesinde kurulması planlanan Uzun Yaşam Köyü yatırımına ait 1 adet fizibilite hazırlanacaktır.
 2. Projenin ikinci özel amacı Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün hizmet vermeye başlamasıyla, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlanmasıdır. Aydın ilini 2018 yılında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı toplamı 156.600 iken, 2022 yılında bu sayının 200.000’e ulaşması hedeflenmektedir.
 3. Bölgedeki turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması projenin bir diğer özel amacıdır. Bölgede turizmden elde edilen gelirin Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün faaliyete geçmesi ile birlikte 2022 yılı itibariyle %20 oranında artış göstermesi öngörülmektedir.
 4. Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün bilinirliğinin, ulusal ve uluslararası düzeyde artması ve bölgedeki alternatif turizm türlerinde çeşitlilik sağlanması projenin son özel amacı olarak belirlenmiştir. 2022 yılına kadar bölgedeki Eko Turizm imkanları artırılarak Doğal Yaşam Köyü’nün kurulması amaçlanmaktadır.

Ana Faaliyetler

 1. Proje hazırlık faaliyeti: Faaliyette öncelikle odamız hizmet binası içinde proje ofisi oluşturulacaktır. Ofis için ihtiyaç duyulan ekipman ve donanımlar odamız tarafından temin edilecektir. Proje ofisinin düzenlenmesinin ardından bir proje koordinatörü görevlendirilecektir. Personel ve donanımlara ilişkin bütçeye bir gider yansıtılmayacak olup maliyetler odamızın ayni katkısı ile karşılanacaktır. Faliyetin ilk ayda tamamlanması planlanmaktadır.
 2. Satın alım faaliyeti: Satın alım süreci odamızın kamu kurumu olmaması sebebiyle satın alım süreci ajansın satın alma rehberine uygun olarak yürütülecektir. Fizibilite raporunun hazırlanmasına yönelik yapılacak hizmet alımı için ihale prosedürü yürütülecektir. Bu sebeple piyasa araştırması yapılarak fizibilite raporu hazırlama konusunda hizmet sağlayabilecek danışmanlık firmaları belirlenecek ve ardından fiyat araştırması yapılacaktır. Bu doğrultuda ihaleye çıkılarak sadece fiyat avantajı gözeterek değil aynı zamanda bilgi, tecrübe ve ekibiyle de güçlü bir teklif sunan danışmanlık firmasından hizmet alımı gerçekleştirilecektir.
 3. Fizibilite çalışması: Fizibilite çalışması kapsamında lisanslı Nazilli Uzun Yaşam Köyü yatırımına ilişkin fizibilite raporu hazırlanacaktır. Raporda tesisin yatırım maliyeti belirlenecek olup işletme sürecine dair gelir ve giderlerini içeren çalışmalar yapılacaktır.
 4. Tanıtım çalışmaları: Projenin ve hibe makamının görünürlüğünün sağlanması amacıyla proje ofisi ve odamızın hizmet binası girişine tabelalar yaptırılacaktır. Bununla birlikte fizibilite çalışmasının duyurusuna katkı sağlamak amacıyla basın mensuplarının davet edileceği bir toplantı düzenlenecek ve toplantıda basın mensuplarına basın bültenleri dağıtılacaktır.

Beklenen Sonuçlar

 1. Nazilli Uzun Yaşam Köyü yatırım maliyetlerinin belirlenmesi projenin ilk beklenen sonucudur. Hazırlanacak fizibilite çalışması ile nazilli ilçesinde kurulması planlanan Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün yatırım ve işletme maliyetleri ile yatırımdan elde edilecek gelirin tespit edilmesi beklenmektedir.
 2. Projenin ikinci beklenen sonucu bölgede kişi başı konaklama gece sayısı yükselmesidir. Bölgede 2018 yılı itibariyle yerli turistlerin ortalama geceleme sayısı 3.225.829 gün, yabancı turistlerin ortalama geceleme sayısı 3.265.662 gündür. Nazilli Uzun Yaşam Köyü yatırımı ile 2022 yılında turistlerin ortalama geceleme süreleri 3.500.000 gün yükselmesi beklenmektedir.
 3. Üçüncü beklenen sonuç ise bölgedeki alternatif turizm imkanlarında artış sağlanmasıdır. Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün tamamlanması ile bölgeye binicilik tesisi, yürüyüş yolları, çok amaçlı sahalar, termal havuzlar, müze, doğal yaşam hanı ve amfi tiyatro kurulacaktır.
 4. Projedeki son beklenen sonuç ise bölgedeki konaklama imkanlarında iyileşme sağlanmasıdır. Toplam 150 dönüm üzerine kurulması planlanan Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nde 82 oda ve 328 kişi kapasiteli konaklama yeri inşa edilecektir.

Gerçekleşen Hedefler

Projenin kabulü ile bölgede Nazilli Uzun Yaşam Köyü yatırımının uygulanabilirliği araştırılacaktır. Hazırlanacak fizibilite raporunda yatırımın elverişli olduğu sonucuna ulaşılması neticesinde Nazilli Uzun Yaşam Köyü kurulacaktır. Bu durum hedef grupları ve nihai yararlanıcıları olumlu yönde etkileyecektir. Hedef gruplar üzerinde beklenen sonuçlar şu şekildedir:

Yerli ve Yabancı Turistler: Nazilli ilçesi uzun yaşayan insanların olduğu tespit edilen türkiyedeki iki ilçeden biridir. Bu durum bölgenin doğal kaynaklarının, iklim ve toprağının insan ömrünü uzatacak verimlilikte olduğunu göstermektedir. Fizibilitesi hazırlanacak Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün kurulmasıyla hem bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm imkanları sağlanacak hem de yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki geceleme sürelerini artıracaktır. Bu sayede bölge yerli ve yabancı turistler için ilgi çekici ve cazip hale gelecektir. İlçeye gelen turistler Nazilli Uzun Yaşam Köyü sayesinde farklı bir deneyim kazanacak, bu da bölgeye gelmelerinden dolayı duydukları mutluluk düzeyini artıracaktır.

Nazilli Halkı: Turizme verilen önemin ve yapılan yatırımların artması bölgedeki turizmin gelişmesine olanak sağlayacaktır. Böylece artan yerli ve yabancı turist talebine cevap verilebilmesi, yeni yerel turistik tesislerin kurulmasını gerekli hale getirecektir. Bölgedeki turistik tesislerin artmasıyla sağlanacak yerel kalkınma ve gelişim, bölge halkına sağlanan hizmet kalitesinde ve altyapı çalışmalarında gelişme görülmesine katkı yapacaktır. Halkın yaşam memnuniyetini artırırken mutluluk ve umut düzeyinde de artış sağlayacaktır. Bölgede yeni iş imkanları yaratılması suretiyle bölgeler arası gelir dağılımında olumlu etki yaparak bölgede dengeli kalkınmaya imkan sağlayacak ve bölgenin gelir dağılımında da olumlu etkiler yaratacaktır. Yeni girişimler ve yatırımlarla gelirlerin artması beklenmektedir. Dolayısıyla gelişen turizm, ilçe halkının işgücüne katılımı ve gelir seviyesini yükseltecektir.

Görünürlük Faaliyetleri

Projede yürütülecek görünürlük faaliyetleri hem GEKA fizibilite desteğini hem de Sanayi Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu projede görünür kılmayı amaçlamaktadır. Nazilli Ticaret Odası olarak gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerde bu rehberdeki standart ve kurallara uygun olarak hareket edilecektir. Destek kapsamında ortaya çıkan her türlü basılı materyallerin üzerlerinde ve projeyi ilgilendiren tüm ürünlerde ajansın desteği ile temin edildiğini belirten ifadelerle hem ajansın hem de bakanlığın isimlerinin yer alması sağlanacaktır. Fizibilite raporunun ön kapağında Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın ve Sanayi Bakanlığı’nın logosu ve ajans desteğini ifade eden yazıya yer verilecektir. Fizibilitenin ön kapak sayfasının sağ üst kısmında Sanayi Bakanlığı’nın, sol üst kısmında GEKA’nın ve orta üst kısımda odamızın logolarına yer verilecektir. Raporun arka kapağında ise feragat metnine yer verilecektir.

Proje Ortakları

Projede herhangi bir ortak bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, Nazilli Ticaret Odası’dır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?