1/100.000 Çevre Düzeni Planı Revize Edilmesi

1/100.000 Çevre Düzeni Planı Revize Edilmesi


Nedeni: Bölgemizin kalkınmasının önündeki en büyük engel olması sebebiyle sorumluluk sahamızdaki 7 ilçeden 4 tanesinde Sanayi ve Ticaret alanlarının yok denecek kadar yetersiz olması üyelerimizin talepleri sonucu tespit edilmiştir.

Durum: Devam Ediyor

 • 2015 yılı Ocak ve Mart

  Aydın ili Oda Borsa yönetimiyle Güç Birliği toplantısında odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN tarafından dile getirildi
 • 13.11.2015

  1. Meslek Komitesinde sorunun TBMM’ye taşınmasına karar verildi.
 • 03.12.2015

  TBMM’de Aydın Milletvekilleriyle yapılan toplantılarda Çevre Düzeni Planı’nın neden revize edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
 • 22.12.2015

  TOBB Başkanlığında yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFEKÇİ’nin katıldığı Konsey Toplantısında ilgili sorun tekrar dile getirildi.Sorun hakkında sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak revizenin yapılması için taleplerimizi arz ettik
 • 18.03.2017

  Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin katılımlarıyla Aydın’da gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanımız katılım göstermiştir.Çevre Düzeni Planı revizesiyle ilgili taleplerimiz Bakanımıza arz edilmiştir.
 • 25.07.2017

  TOBB Başkanlığında yapılan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin katılım gösterdiği Konsey toplantısında Çevre Düzeni Planı revizesiyle ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak gerekli revizenin yapılması için taleplerimizi arz ettik.
 • 02.08.2017

  Odamız tarafından organize edilen Aydın İli Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarının davet edildiği Güç Birliği toplantısında 1/100.000 ‘lik Çevre Düzeni Planı tekrar istişare edildi.Yerinde tespit yapılmadan masa başında harita üzerinde işaretleme ile Çevre Düzeni Planı oluşturulmuş , marjinal arazilerin tarım arazisi vasfından çıkarılmaması yatırımcının önünde engel teşkil ettiği bu arazilerin ekonomiye geri kazandırılması yönünde yerinde görüş birliğine varıldı.
 • 16.08.2017

  Aydın Valisi Y.Selim Köşger’in odamıza yaptığı ziyarette Çevre Düzeni Planının yeni açılacak olan sanayi ve ticaret alanlarının önünde engel oluşturduğu ve bu sorunun çözülmesi sorumluluk sahamız açısından önem arz ettiği Vali Beye arz edildi.Ayrıca Nazilli için bu konuda en hızlı şekilde çözüm üretilmesinin yolunun OSB genişleme alanı çalışmalarının bir önce başlatılarak sonuçlandırılması ve yeni açılacak alanların yatırımcının hizmetine sunulması olacağı arz edildi.
 • 09.02.2018

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU'nun odamızı ziyaretinde 1/100.000 Çevre Düzeni Planından kaynaklanan sorunlarımız kendisine aktarıldı.Sayın Belediye Başkanı bu sorunu 1/25.000 Çevre Düzeni Planı olarak çözüme kavuşacağını ifade etti.
 • 28.05.2018

  İYİ Parti Aydın 1.sıra Milletvekili adayı Aydın Adnan SEZGİN'in odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi kapsamında taleplerimiz iletildi.
 • 04.06.2018

  AK Parti Milletvekili ve 1.sıra Milletvekili adayı Mustafa SAVAŞ odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi kapsamında taleplerimiz iletildi.
 • 08.06.2018

  Aydın Milletvekili Deniz DEPBOYLU’nun odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi iletildi.
 • 18.06.2018

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılan Çevre Düzeni Planı toplantısına katıldık.1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesini yapacak firma yetkilileri ile yapılan toplantıya katılarak Ticaret ve Sanayi alanı yetersizliği bulunan sorumluluk sahamızdaki ilçeler hakkında taleplerimizi ilettik.
 • 20.06.2018

  CHP Aydın Milletvekili adayı Süleyman BÜLBÜL’ün odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi iletildi.
 • 31.10.2018

  Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa SAVAŞ , Bekir Kuvvet ERİM , Rıza POSACI , Metin YAVUZ TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekillerimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 31.10.2018

  CHP Aydın Milletvekilleri Bülent TEZCAN ,Hüseyin YILDIZ , Süleyman BÜLBÜL TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekillerimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 31.10.2018

  İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekilimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik
 • 15.11.2018

  Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla Aydın’da yaptığı toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı katıldı.1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi ilettik
 • 18.11.2019

  Tüm yerel ve ulusal gazetelerde “İSTİYORUZ” başlıklı ilanımız yayımlandı. 1/25.000 Çevre Düzeni Planı konusu bu ilanda değinildi.
 • 14.01.2019

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun odamızı ziyaretinde konu gündeme getirildi.Sayın Başkan konunun takipçisi olduğunu ve ihaleyi kazanan firmaya işi hızlandırması yönünde talimat verdiğini dile getirdi.
 • 28.01.2019

  Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim davet edildiği odamız meclis toplantısına katılım gösterdi.Daha önceki zaman dilimlerinde sorumluluk sahamızdaki sorunlar ve çözüm önerileri için yapmış olduğu çalışmalar ve gelişmeleri hakkında odamız meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.Nazilli OSB genişleme alanı çalışmalarının Takipçisi olduğuna dair bilgi verdi.
 • 14.02.2019

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun odamızı ziyaretinde kendilerine yeni sanayi ve ticaret alanları ile ilgili projeleri ve yaklaşık yüzölçümleri sunuldu.Sayın Belediye Başkan ‘ı 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi çalışmalarının bitirildiğini ve lekelenen alanlarla ilgili odamıza yazılı bilgilendirme yapılacağını ifade etti.
 • 19.02.2019

  “İSTİYORUZ” İlanımızın devamı niteliğinde yerel ve ulusal basında “SORUYORUZ” ilanı yayımladık.
 • 12.10.2019

  Ak Parti Aydın Milletvekilleri Metin YAVUZ ve Bekir Kuvvet ERİM’in odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planının Büyükşehir Belediyesi tarafından revizesinin yapıldığını ancak Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Bakanlığının bu düzenleme hakkında davalı olmaları sebebiyle 1/25.000 Çevre Düzenlemesinin aktif olarak uygulanmadığını söylediler.Bu sorunun çözülmesi yönünde sayın vekillerimizin desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 06.12.2019

  Aydın CHP Milletvekili Bülent TEZCAN ve CHP ilçe yönetimi Odamızı ziyaret etti.1/25.000 Çevre Düzenlemesinin aktif olarak uygulanması yönündeki desteklerini beklediğimizi ilettik.
 • 27.01.2020

  Ak Parti Aydın Milletvekilli Bekir Kuvvet ERİM Başkanımız tarafından davet ediliği Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.Toplantıda Kuru İncir gibi yerel üürnlerin işlendiği ihtisas OSB kurulamayacağını ancak kooperatifleşme ile sorunun çözüme kavuşacağı konusunda bilgilendirme yaptı.
 • 30.4.2020

  Sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizin sorunlarından biri olan yatırım alanlarının yetersizliği bölgemizin gelişmesinde engel teşkil ettiği ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiği ve bunun yanısıra korona virüs nedeni ile üyelerden gelen taleplerin iletildiği toplantılar ve yapılan lobi faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.
 • 18.05.2020

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan toplantıya Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim katıldı. Toplantıda bölge sorunlarımız ve çözüm önerileri hakkında görüşme gerçekleştirildi. Sayın Vekil, Kuru İncir gibi yerel ürünlerin işlendiği ihtisas OSB kurulamayacağını ancak kooperatifleşme ile sorunun çözüme kavuşacağı konusunda bilgilendirme yaptı.
 • 10.07.2020

  Yapılan ziyarette sorumluluk sahamızda bulunan ilçelere ait sorunlar dosyası hakkında bilgilendirme yapıldı. Sayın Aksoy, sorunların çözümü konusunda bölgenin kalkınması için birlikte hareket etmenin önemine değindi. Bölgenin sorunları ve çözüm önerilerini içeren Ticaret Odası dosyasını inceleyeceğini ifade ederek ziyaretleri için Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’a teşekkür etti.
 • 12.01.2021

  Nazillideki sanayi alanlarının yetersizliği konusundaki çalışmalar kapsamında OSB müteşebbis heyet toplantısında OSB'nin genişleme alanını ile ilgili 800 dönümlük bir alanın kamulaştırma çalışmalarının başlatılması kabul edildi ve alınan kararın ilgili Bakanlığına müracatı yapılması yönünde karar alındı.
 • 24.05.2021

  Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN konuşmasında; ziyaretleri nedeniyle CHP Milletvekillerine ve parti yetkililerine Yönetim Kurulu adına teşekkür etti. Nazilli Ticaret Odası yetki ve sorumluluk alanında toplam yedi ilçe ve 300 bin kişilik bir nüfus bulunmaktadır. Bir çok İl Odasından daha büyük bir hizmet potansiyeli bulunan Odamızın öncelik verdiği hizmetlerinin başında bölge ve üye sorunlarının ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerileri dosyamızı bilgilerinize sunuyoruz. Öncelikli sorunlarımızın başında sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı gelmektedir. 1/100000 lik planda Aydın-Denizli Karayolunun kuzey itarım arazisi, güneyi ise zeytinlik alanları olarak tescil edilmiştir. Yaklaşık 50 yıl önce belirlenmiş olan sanayi ve imalat alanları dışında bugüne kadar OSB haricinde 1 metre yer gösterilmiş değildir. Sürekli olarak konut alanı açan Belediyeler sanayi alanı konusundaki talepleri nedense görmezden gelmektedirler. Bir çok konuda yetki ve onay işleminin merkezde (bakanlıklarda) toplanması bürokrasiyi çekilmez bir hale getirmektedir. Özellikle sanayi/ticaret alanlarının belirlenmesi ve revize edilmesi ile izin ve ruhsat işlemlerinde tüm onayların yerel idareler tarafından yapılması istenmektedir. Bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretimi arttırmamız gerektiği konusunda herkes hem fikir olduğu halde sanayi alanı söz konusu olduğunda yasal düzenlemeler bahane edilmektedir. Bu sorunun aşılmasını talep ediyoruz.
 • 03.06.2021

  Öncelikli sorunlarımızın başında sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı gelmektedir. Aydın-Denizli Karayolunun kuzeyi zeytinlik, güneyi ise tarım arazisi olarak tescil edilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri haricinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25000 imar planı çalışmaları neticesinde yeni sahalar açılmasına rağmen talep karşılanamamaktadır. Özellikle bölgemizde tapu kayıtlarında zeytinlik olarak gözüktüğü halde vasfını yitirmiş araziler mevcuttur. Aynı şekilde marjinal araziler, ziraat yapma imkanı kalmamış tarlalar veya vasfını yitirmiş orman arazileri bulunmaktadır. Geçmişte yapılan kadastro düzenlemelerinde zeytinlik olarak tescil edildiği halde bugün bakıldığında içinde tek bir ağaç bulunmayan atıl araziler bulunmaktadır. Bu alanların yerinde tespit yöntemiyle niteliklerinin revize edilerek ekonomiye kazandırılması bölgemiz için büyük bir kazanç olacaktırBÖLGEMİZDEKİ SANAYİ ALANI İHTİYACININ UYGUNŞARTLARDA KARŞILANMASI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİMİZ Özellikle Nazilli bölgesi gibi; arazilerinin yarısından fazlasının zeytinlik ve tarım arazisi kabul edildiği yerlerde yeni sanayi alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.Sorunun çözümünün TOKİ marifetiyle yatırımcıya bedeli karşılığında verilecek sanayi alanları olduğunu düşünüyoruz. Sanayi ve/veya ticari faaliyete uygun olan araziler TOKİ (veya benzer yetkiler ile hareket edebilecek başka bir kurum tarafından) değerinde satın alınıp gerekli altyapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra makul bir kar marjı ile gerçek ihtiyaç sahibine yani yatırımcıya sanayi parseli vasfıyla boş alan olarak veya talep edilmesi durumunda fabrika binası yapılmış şekilde satılması halinde ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam sahaları daha kısa sürede ve uygun maliyetle karşılanacaktır."
 • 07.07.2021

  VALİMİZ SAYIN HÜSEYİN AKSOY'UN BAŞKANLIĞINDA NAZİLLİ OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI NAZİLLİ NTO MECLİS SALONUNDA YAPILDI.
 • 25.08.2021

  "Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Erol, Başkan Arslan’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Arslan’a “Misafirperverliğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilli Ticaret Odası olarak Buharkent’in her zaman yanında oldu.Buharkent’i hiç unutmadılar. Bizde kendilerini olabildiğince gelip ziyaret etmek istedik. Ekonominin güçlenmesi, üyelerinin başarılı olabilmesi için sorumluluk alanındaki her belediyeye destek oluyor. Çünkü yerel yönetimlerin yani bizim başarımız tabii ki doğrudan esnafımıza, ticarethanelerimize ve oda üyelerimize yansıyacaktır. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin tanıtılması açısından güzel çalışmaları var. Tabi ki Buharkent’teki olumlu gelişmeler de olaya olumlu yansıyacaktır. Bizim amacımızda Buharkent’in ve bölgenin kalkınmasıdır. Tek hedefimiz odur” dedi. Çevre düzen planınında içerisnde yer aldığı 22 maddeden oluşan sorunlar dosyamızı başkan ARSLAN Sayın Erol'a takdim etti. "
 • 25.08.2021

  "Odanın çalışmaları hakkında Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler’den bilgi alan Milletvekili Rıza Posacı, kendisine sunulan 22 maddeden oluşan bölge sorunlarının belirtildiği dosyayı inceleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacağını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Rıza Posacı’ya teşekkür ederek, “Sayın vekilimize sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizin sorunlarını aktardık. Bunlarla alakalı çözüm ve desteklerini bekliyoruz.Sayın vekilimiz zaten her zaman bu konuda bize yardımcı oluyor. Biz de sahadaki bilgileri kendilerine aktararak Ankara’da bunların çözümü için desteklerini bekliyoruz. Bizi ziyaret edip sorunlarımızı dinledikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı , 22 maddeden oluşan sorunlar dosyasını da teslim aldık. Bunları tek tek bakacağız. Olabilecekleri en kısa şekilde müdahil olarak bir çözüm yoluna kavuşturacağız. Zaten bizim amacımız sahadaki sorunları çözmek. Nuri Arslan başkanımızı her iki başkanlığı da başarılı şekilde yürüttüğü için maşallah diyor ve tebrik ediyoruz. Hakikaten gayet donanımlı, özel çalışmaları olan, Nazilli için özel projeleri var. En hızlı şekilde projelerin hayata geçebilmesi için destek vereceğiz” dedi"
 • 20.09.2021

  "Aydın ili oda borsalar Nazilli Ticaret Odasında bir araya geldi. Yapılan istişare toplantısında özellikle dışticaret konusunda üyelerimizin ve bölgenin ihracatını artırmaya yönelik yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. Bölgemize ve üyelerimize katma değer yaratacak , üyelerimizin rekabet gücünü artıracak,bölgemizin turizimine katma değer sağlayacak çalışmaların istişaresi için Aydın ili oda borsaların daha sıkbir araya gelerek güçbirliği toplantıları yapmaları konusunda fikir birliğine varıldı.
 • 28.09.2021

  Buharkent Kaymakamı Sn. Levent Küçük’ü Makamında Ziyaret Etti Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan, Meclis Üyesi Sayın Serkan SAYGILI, Buharkent İlçesine yeni atanan Kaymakam sayın Levent KÜÇÜK’e makamında ziyaret etti. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Sayın KÜÇÜK’e uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 01.10.2021

  Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Başkanlığında Gerçekleştirilen İş Dünyası -STK Buluşması Toplantısına Katılım Sağladık Sayın Bakanımıza üyelerimizin ve Sorumluluk Sahamızın 22 maddeden oluşan sorun ve çözüm önerilerinini bulunduğu Sorunlar Dosyamız ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizden oluşan hediye sepeti takdim edildi. https://www.naztic.org.tr/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5864-scaled.jpg
 • 21.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Kuyucak Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 22.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Karacasu Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 22.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan Karacasu Belediye Başkanı sayın Mehmet Erikmen'e makamında yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.
 • 25.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Bozdoğan Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 25.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Yenipazar Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 04.11.2021

  Kuyucak Kaymakamı Sayın FEHMİ SİNAN NİYAZİ, odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı makamında ziyaret etti, Kuyucak’a ait sorunlar , çözüm önerileri ve 22 maddeden oluşan bölge sorunları hakkında istişare gerçekleştirildi."
 • 28.12.2021

  " Yapılan toplantıda ekonomik yapının iyileştirilmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması için yapılması gereken çalışmalar görüşülürken Oda ve Borsa Başkanları bölgelerini ilgilendiren sorunları dile getirdiler..Toplantıda konuşma yapan Nuri ARSLAN;bölgesel sorunlara dikkat çekerken ekonominin iyileştirilmesi için tüm kesimlerin sağ duyu içinde gerekli fedakarlık ve çabayı göstermesi gerektiğini ifade etti.22 maddeden oluşan NTO Sorunlar Dosyasında yer alan konular,çözüm önerileriyle birlikte toplantıya katılanların bilgisine sunuldu."
 • 29.12.2021

  "Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Konsey Başkanı Gürsel Baran’ı Ziyaret Etti Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri ARSLAN ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; kurumlar arası dayanışma ve işbirliğine verdikleri önemedikkat çekerek Sayın Gürsel BARAN ile yaptıkları istişarenin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi. Nazilli Ticaret Odası tarafından 2013 yılından beri düzenli olarak yayınlanıp ilgili makam ve yetkililerin bilgisine sunulan “22 maddeden oluşan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dosyası” nı Sayın BARAN’a da takdim ettiklerini söyleyen ARSLAN; karşılıklı görüş alış verişi imkanı bulmasından dolayı mutlu olduğunu , kendilerini de Nazilli’ye davet ettiklerini söyledi. Gürsel BARAN; Nuri ARSLAN nezdinde Nazilli Ticaret Odasının tüm üyelerine selam ve saygılarını ilettiğini, ARSLAN’ ın ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti belirtti. Ziyarette işbirliğinin devam ettirilmesi yönünde karşılıklı temennide bulunuldu"
 • 20.01.2022

  NTO Y.K. BAŞKANI NURİ ARSLAN ve MECLİS BAŞKANI GÜRDAL YÜZÜGÜLER NGC'ne HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA ARSLAN UZUN YAŞAM KÖYÜ PROJESİ HAKKINDA BÜTÜN PAYDAŞLARLA BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE HAREKET EDEREK PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALIP VERMEK İSTİYORUZ DEDİ ve TÜRKİYEDE ÖRNEK BİR PROJE OLACAK DİYEN BAŞKAN ARSLAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BEKİR KUVVET ERİM'e AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'na ve NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN'a PROJE HAKKINDA KENDİLERİNİ YARDIMCI VE DESTEK OLDUKLARINI BELİRTTİ.NAZİLLİ OSB NİN BÜYÜMESİ İLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VEREN BAŞKAN ARSLAN 90 DÖNÜMDEN FAZLA BİR ARAZİYİ KAMULAŞTIRILMASI ALINMIŞ DURUMDA GERİ KALAN KISIMLAR KARŞILIKLI PAZARLIK DURUMU YOLUYLA DEVAM EDİYOR BU SÜREÇ 2 SENEDE TAMAMLANICAĞINI DÜŞÜNÜYORUM DİYEN ARSLAN BİZİM İSTEDİĞİMİZ 6 AY SONRA ALT YAPILARININ BAŞLAMASI YÖNÜNDE DİYEREK İFADELERİNİ KULLANDI.
 • 27.01.2022

  AYDIN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ VE PARTİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZA ZİYARET ETTİLER ZİYARETTE ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN KARŞILADI VE KENDİLERİNİ ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ VE NAZİLLİ MİZİN 22 MADDEDEN OLUŞAN SORUNLAR DOSYASINI BAŞKAN ARSLAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ 'A TAKDİM ETTİ VE NAZİLLİMİZİN ÖNEMLİ SORUNLARI HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ OSB NİN SANAYİ ALANI SORUNLARI KONUŞULDU MESLEK LİSESİ NİTELİKLİ ELEMAN KONUSU AKTARILDI VE UZUN YAŞAM KÖYÜ PROJESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ BAŞKAN ARSLAN SANAYİ HALKBANK ŞUBESİNİ DİLE GETİRDİ VE VEKİLİMİZ BU KONUYU OLUMLU CEVAP VERDİ (İZMİR BÖLGE MÜDÜRÜ) İLE HEMEN GÖRÜŞEREK MÜJDELİ HABERİ VERDİ VE HAYIRLI OLSUN DEDİ.
 • 03.02.2022

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü programına katılan Odamız Başkanı Nuri Arslan MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF.DR.MAHMUT ÖZER 'e Nazillimizin ve sorumluluk sahamızdaki sorunlar dosyasını kendilerine takdim etti.
 • 21.02.2022

  ESNAF ODALARINA YAPILAN ZİYARETTE NAZİLLİMİZİN VE SORUMLULUK SAHAMIZDAKİ SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ VE BAŞKAN ARSLAN SORUNLARLA İLGİLİ YENİ BAŞKANLARA BİLGİLENDİRME YAPTI
 • 02.03.2022

  "NAZİLLİ TİCARET ODASININ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILAN GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLAYAN ODA BAŞKANLARI Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi ÇALIŞKAN, Bakırcılar Odası Başkanı Mustafa AY, Bakkallar Odası Başkanı Fatih ASTEPE, Berberler Odası Başkanı Olcay AYYILDIZ, Demirciler Odası Başkanı Nuri ŞİMŞEK, Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet AKYOL, Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut TEKİN, Kahveciler Odası Başkanı Birol ŞENKAL,Terziler Odası Başkanı Murat ŞANAL, Manavlar Odası Başkanı Necmettin KARAKAYA, Manifaturacılar Odası Başkanı Hüdai TOSUN, Marangozlar Odası Başkanı Hüseyin BIÇAKÇI, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Fatih KAHYAOĞLU, Kuyucak Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ali KOCADAĞ, Yenipazar Şoförler Odası Başkanı Nejdet KAPLAN, Buharkent Esnaf Odası Başkanı Namık ÜLKEN, Karacasu Esnaf Odası Başkanı Sefa TÖZ katıldI NAZİLLİ TİCARET ODASININ ESNAF ODALARI GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINDA ODA BAŞKANLARI VE NAZİLLİ SÜMER SAĞLIK HİZMETLERİ MYO MÜDÜRÜ DR.TUNCAY ERCAN SEPETCİOĞLU'NUN KATILIMI İLE BAŞKAN ARSLAN TOPLANTIDA ÖNCELİKLE SORUNLARIMIZI DİLE GETİRDİ 1. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLEREK ÖĞRENCİ KAYBININ ENGELLENMESİ 2.NİTELİKLİ ELEMEN EKSİKLİĞİ 3.SANAYİ VE TİCARET ALANLARIN YETERSİZLİĞİ 4.FUAR ALANI İHTİYACI 5.FUAR VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINDA BERABER ORGANİZE OLMAK DEDİ BAŞKAN ARSLAN Meslek Kuruluşu veya Odanın adı ne olursa olsun sorunlarımızın ortak olduğunu biliyoruz. Bu gün bir araya gelmemezin birinci nedeni ortak sorunlarımıza ortak çözümler aramaktır. Diğer bir amacımız da bu güne kadar tam anlamıyla yapamadığımız birlikte hareket etmek ve güç birliğini sağlamaktır diyen ARSLAN, kurumların ancak güç birliği yapması halinde bölgeye hizmet yapılabileceğini ifade etti. Biz bu güne kadar her ortamda birlikte hareket etme kültürünün önemine değindik ancak bir yere kadar başarılı olabildik. Ümit ediyorum bundan sonraki çalışmalarımız daha verimli olacaktır. Ticaret Odası ve Esnaf Odası üyelerinin aynı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini sadece kuruluş türü ve ölçek farkı olabileceğini söyleyen ARSLAN, bu nedenle üyelerimizin sorunları ve çözüm yolları benzerlik göstermektedir. Çok seslilik, farklı görüşler her zaman başarı ve hizmeti getirir. Tüm kişi ve kurumların görüşlerine açığız. Amacımız azami seviyede tacir ve esnafımıza hizmet etmektir-dedi Toplantıya katılan Oda başkanları bölgenin ve üyelerinin sorunları ve beklentileri ile ilgili konularda görüşlerini belirttiler...NAZİLLİ TİCARET ODASININ HAZIRLADIĞI 19 MADDEDEM OLUŞAN SORUMLULUK SAHAMIZDAKİ SORUNLAR DOSYAMIZ İLE İLGİLİ KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU GÖRÜŞÜLEN KONULAR BASINDA PAYLAŞILDI."
 • 11.03.2022

  Yapılan ziyarette Sayın Yılmaz’a, bölge sorunlarımız ve çözüm önerilerimizin yanı sıra Odamız projesi olan Uzun Yaşam Köyü kurulması hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Karacasu ilçemizde stratejik öneme sahip yerel ürünlerin ve coğrafi işareti alınan çömlekçiliğin bölge ekonomisine sağladığı katma değerler aktarılarak bu katma değer çeşitliliğin arttırılması konusunda yapılabilecek çalışmaların önemi istişare edildi. Kaymakam Yılmaz’ın gerçekleştirdiği iade-i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sunan Arslan “Karacasu ilçesi hem tarihi hem de ürün çeşitliliği bakımından zengin bir bölgedir. Sorumluluk sahamızda bulunan tüm ilçeler de olduğu gibi Karacasu ilçesinin de kalkınması için üzerimize düşen görevi yetkilerimiz dahilinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. 19 maddeden oluşan sorunlar dosyamızın içinde yer alan karacasu deri işletmelerinin devam etmesi için çözüm önerileri hakkında odamız Başkanı ARSLAN kaymakamımızla istişarede bulundu.
 • 26.3.2022

  2.03.2022 TARİHİNDE ODA BAŞKANLARIYLA YAPILAN TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ MİLLETVEKİLLERİMİZE AKTARILDI. SORUNLARIMIZ: 1. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLEREK ÖĞRENCİ KAYBININ ENGELLENMESİ 2.NİTELİKLİ ELEMEN EKSİKLİĞİ 3.SANAYİ VE TİCARET ALANLARIN YETERSİZLİĞİ 4.FUAR ALANI İHTİYACI 5.FUAR VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINDA BERABER ORGANİZE OLMAK. BAŞKAN ARSLAN 19 MADDEDEN OLUŞAN SORUMLULUK SAHAMIZDAKİ SORUNLARIMIZ MİLLETVEKİLLRİMİZE İLETİLDİ.
 • 29.03.2022

  AYDIN TİCARET BORSASI KONFERANS SALONUNDA YAPILAN GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINDA ODA BAŞKANLARIMIZ EGE BÖLGESİNİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİLER. NAZİLLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN'DA 1. MESLEK LİSELERİ ve NİTELİKLİ ARA ELEMAN EKSLİKLİĞİ SORUNUNU DİLE GETİRDİ. 2. SANAYİ ve TİCARET ALANI EKSİKLİĞİ 3. BAĞIMSIZ ÜNİVERSİTE KURULMASI. 4. ÇİFT HATLI TREN YOLU ve LOJİSTİK SORUNU 5. ÜYELERİMİZE YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SORUNLARINA DEĞİNDİ.
 • 06.05.2022

  ZİYARETTE BULUNAN AYDIN MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YILDIZ İLÇE BAŞKANI SERDAR ALPTEKİN VE PARTİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZ BAŞKANI NURİ ARSLAN TARAFINDAN KARŞILANDI VE MAKAMINDA AĞIRLADI NAZİLLİNİN VE ÜYELERİMİZİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ 19 MADDEDEN OLUŞAN SORUNLAR DOSYAMIZ MİLETVEKİLİMİZE TAKDİM EDİLDİ.
 • 27.05.2022

  MHP GENEL SEKRETER YRD.İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU VE MKYK ÜYELERİ DENİZ DEPBOYLU BURAK PEHİVAN AHMET SAVAŞ ÇOLAK MHP İL BAŞKANI HALUK ALICIK NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI HASAN HÜSEYİN EREN VE PARTİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZA ZİYARET ETTİ Y.K.BAŞKANI NURİ ARSLAN TARAFINDAN KARŞILANDI VİPTOPLANTI SALONUNDA MİSAFİRLERİMİZ AĞIRLANDI ODAMIZ BAŞKANI NURİ ARSLAN NAZİLLİNİN VE ÜYELERİN SORUNLARINI .İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU 'na İLETTİ KONU HAKKINDA İSTİŞARE EDİLDİ NAZİLLİNİN İL OLMASI İÇİN GÖRÜŞLER İLETİLDİ 19 MADDEDEN OLUŞAN SORUNLAR DOSYASI TAKDİM EDİLDİ BAŞKAN ARSLAN ÇİFT HATLI TREN İHTİYACINI VE LOJİSTİK YÖNÜNDENDE İHTİYACİMIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ OSB SANAYİ ALANI İHYACIMIZ OLDUĞUNU VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ ODA BAŞKANI NURİ ARSLAN UZUN YAŞAM KÖYÜ PROJESİNİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI VE GÖRÜŞLERİNİ ALDI TANITIM FİLMİ İZLETİLDİ .İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU NTO YK.BAŞKANI NURİ ARSLAN'a ÇALIŞMALARININ BAŞARILI OLDUĞUNU VE YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ DİLE GETİRTİ VE SORUNLAR DOSYASININ SORUNLARI HAKKINDA HABERDAR OLDUĞUNU VE KONULARI MECLİSE TAŞIYACAĞINI VE ÇÖZÜM KONUSUNDA TAKİPCİSİ OLACAĞINA NAZİLLİ HALKI İÇİN SORUNLARI BİZZAT İLGİLENECEĞİ KONUSUNDA MİLLETVEKİLİMİZDEN OLUMLU SÖZ ALDIK KENDİSİNE UZUN YAŞAM SEPETİ TAKDİM ETTİK.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?