1/100.000 Çevre Düzeni Planı Revize Edilmesi

1/100.000 Çevre Düzeni Planı Revize Edilmesi


Nedeni: Bölgemizin kalkınmasının önündeki en büyük engel olması sebebiyle sorumluluk sahamızdaki 7 ilçeden 4 tanesinde Sanayi ve Ticaret alanlarının yok denecek kadar yetersiz olması üyelerimizin talepleri sonucu tespit edilmiştir.

Durum: Devam Ediyor

 • 2015 yılı Ocak ve Mart

  Aydın ili Oda Borsa yönetimiyle Güç Birliği toplantısında odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN tarafından dile getirildi
 • 13.11.2015

  1. Meslek Komitesinde sorunun TBMM’ye taşınmasına karar verildi.
 • 03.12.2015

  TBMM’de Aydın Milletvekilleriyle yapılan toplantılarda Çevre Düzeni Planı’nın neden revize edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
 • 22.12.2015

  TOBB Başkanlığında yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFEKÇİ’nin katıldığı Konsey Toplantısında ilgili sorun tekrar dile getirildi.Sorun hakkında sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak revizenin yapılması için taleplerimizi arz ettik
 • 18.03.2017

  Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin katılımlarıyla Aydın’da gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanımız katılım göstermiştir.Çevre Düzeni Planı revizesiyle ilgili taleplerimiz Bakanımıza arz edilmiştir.
 • 25.07.2017

  TOBB Başkanlığında yapılan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin katılım gösterdiği Konsey toplantısında Çevre Düzeni Planı revizesiyle ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak gerekli revizenin yapılması için taleplerimizi arz ettik.
 • 02.08.2017

  Odamız tarafından organize edilen Aydın İli Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarının davet edildiği Güç Birliği toplantısında 1/100.000 ‘lik Çevre Düzeni Planı tekrar istişare edildi.Yerinde tespit yapılmadan masa başında harita üzerinde işaretleme ile Çevre Düzeni Planı oluşturulmuş , marjinal arazilerin tarım arazisi vasfından çıkarılmaması yatırımcının önünde engel teşkil ettiği bu arazilerin ekonomiye geri kazandırılması yönünde yerinde görüş birliğine varıldı.
 • 16.08.2017

  Aydın Valisi Y.Selim Köşger’in odamıza yaptığı ziyarette Çevre Düzeni Planının yeni açılacak olan sanayi ve ticaret alanlarının önünde engel oluşturduğu ve bu sorunun çözülmesi sorumluluk sahamız açısından önem arz ettiği Vali Beye arz edildi.Ayrıca Nazilli için bu konuda en hızlı şekilde çözüm üretilmesinin yolunun OSB genişleme alanı çalışmalarının bir önce başlatılarak sonuçlandırılması ve yeni açılacak alanların yatırımcının hizmetine sunulması olacağı arz edildi.
 • 09.02.2018

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU'nun odamızı ziyaretinde 1/100.000 Çevre Düzeni Planından kaynaklanan sorunlarımız kendisine aktarıldı.Sayın Belediye Başkanı bu sorunu 1/25.000 Çevre Düzeni Planı olarak çözüme kavuşacağını ifade etti.
 • 28.05.2018

  İYİ Parti Aydın 1.sıra Milletvekili adayı Aydın Adnan SEZGİN'in odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi kapsamında taleplerimiz iletildi.
 • 04.06.2018

  AK Parti Milletvekili ve 1.sıra Milletvekili adayı Mustafa SAVAŞ odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi kapsamında taleplerimiz iletildi.
 • 08.06.2018

  Aydın Milletvekili Deniz DEPBOYLU’nun odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi iletildi.
 • 18.06.2018

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılan Çevre Düzeni Planı toplantısına katıldık.1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesini yapacak firma yetkilileri ile yapılan toplantıya katılarak Ticaret ve Sanayi alanı yetersizliği bulunan sorumluluk sahamızdaki ilçeler hakkında taleplerimizi ilettik.
 • 20.06.2018

  CHP Aydın Milletvekili adayı Süleyman BÜLBÜL’ün odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi iletildi.
 • 31.10.2018

  Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa SAVAŞ , Bekir Kuvvet ERİM , Rıza POSACI , Metin YAVUZ TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekillerimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 31.10.2018

  CHP Aydın Milletvekilleri Bülent TEZCAN ,Hüseyin YILDIZ , Süleyman BÜLBÜL TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekillerimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 31.10.2018

  İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekilimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik
 • 15.11.2018

  Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla Aydın’da yaptığı toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı katıldı.1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi ilettik
 • 18.11.2019

  Tüm yerel ve ulusal gazetelerde “İSTİYORUZ” başlıklı ilanımız yayımlandı. 1/25.000 Çevre Düzeni Planı konusu bu ilanda değinildi.
 • 14.01.2019

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun odamızı ziyaretinde konu gündeme getirildi.Sayın Başkan konunun takipçisi olduğunu ve ihaleyi kazanan firmaya işi hızlandırması yönünde talimat verdiğini dile getirdi.
 • 28.01.2019

  Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim davet edildiği odamız meclis toplantısına katılım gösterdi.Daha önceki zaman dilimlerinde sorumluluk sahamızdaki sorunlar ve çözüm önerileri için yapmış olduğu çalışmalar ve gelişmeleri hakkında odamız meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.Nazilli OSB genişleme alanı çalışmalarının Takipçisi olduğuna dair bilgi verdi.
 • 14.02.2019

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun odamızı ziyaretinde kendilerine yeni sanayi ve ticaret alanları ile ilgili projeleri ve yaklaşık yüzölçümleri sunuldu.Sayın Belediye Başkan ‘ı 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi çalışmalarının bitirildiğini ve lekelenen alanlarla ilgili odamıza yazılı bilgilendirme yapılacağını ifade etti.
 • 19.02.2019

  “İSTİYORUZ” İlanımızın devamı niteliğinde yerel ve ulusal basında “SORUYORUZ” ilanı yayımladık.
 • 12.10.2019

  Ak Parti Aydın Milletvekilleri Metin YAVUZ ve Bekir Kuvvet ERİM’in odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planının Büyükşehir Belediyesi tarafından revizesinin yapıldığını ancak Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Bakanlığının bu düzenleme hakkında davalı olmaları sebebiyle 1/25.000 Çevre Düzenlemesinin aktif olarak uygulanmadığını söylediler.Bu sorunun çözülmesi yönünde sayın vekillerimizin desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 06.12.2019

  Aydın CHP Milletvekili Bülent TEZCAN ve CHP ilçe yönetimi Odamızı ziyaret etti.1/25.000 Çevre Düzenlemesinin aktif olarak uygulanması yönündeki desteklerini beklediğimizi ilettik.
 • 27.01.2020

  Ak Parti Aydın Milletvekilli Bekir Kuvvet ERİM Başkanımız tarafından davet ediliği Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.Toplantıda Kuru İncir gibi yerel üürnlerin işlendiği ihtisas OSB kurulamayacağını ancak kooperatifleşme ile sorunun çözüme kavuşacağı konusunda bilgilendirme yaptı.
 • 30.4.2020

  Sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizin sorunlarından biri olan yatırım alanlarının yetersizliği bölgemizin gelişmesinde engel teşkil ettiği ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiği ve bunun yanısıra korona virüs nedeni ile üyelerden gelen taleplerin iletildiği toplantılar ve yapılan lobi faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.
 • 18.05.2020

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan toplantıya Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim katıldı. Toplantıda bölge sorunlarımız ve çözüm önerileri hakkında görüşme gerçekleştirildi. Sayın Vekil, Kuru İncir gibi yerel ürünlerin işlendiği ihtisas OSB kurulamayacağını ancak kooperatifleşme ile sorunun çözüme kavuşacağı konusunda bilgilendirme yaptı.
 • 10.07.2020

  Yapılan ziyarette sorumluluk sahamızda bulunan ilçelere ait sorunlar dosyası hakkında bilgilendirme yapıldı. Sayın Aksoy, sorunların çözümü konusunda bölgenin kalkınması için birlikte hareket etmenin önemine değindi. Bölgenin sorunları ve çözüm önerilerini içeren Ticaret Odası dosyasını inceleyeceğini ifade ederek ziyaretleri için Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’a teşekkür etti.
 • 12.01.2021

  Nazillideki sanayi alanlarının yetersizliği konusundaki çalışmalar kapsamında OSB müteşebbis heyet toplantısında OSB'nin genişleme alanını ile ilgili 800 dönümlük bir alanın kamulaştırma çalışmalarının başlatılması kabul edildi ve alınan kararın ilgili Bakanlığına müracatı yapılması yönünde karar alındı.
 • 24.05.2021

  Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN konuşmasında; ziyaretleri nedeniyle CHP Milletvekillerine ve parti yetkililerine Yönetim Kurulu adına teşekkür etti. Nazilli Ticaret Odası yetki ve sorumluluk alanında toplam yedi ilçe ve 300 bin kişilik bir nüfus bulunmaktadır. Bir çok İl Odasından daha büyük bir hizmet potansiyeli bulunan Odamızın öncelik verdiği hizmetlerinin başında bölge ve üye sorunlarının ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerileri dosyamızı bilgilerinize sunuyoruz. Öncelikli sorunlarımızın başında sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı gelmektedir. 1/100000 lik planda Aydın-Denizli Karayolunun kuzey itarım arazisi, güneyi ise zeytinlik alanları olarak tescil edilmiştir. Yaklaşık 50 yıl önce belirlenmiş olan sanayi ve imalat alanları dışında bugüne kadar OSB haricinde 1 metre yer gösterilmiş değildir. Sürekli olarak konut alanı açan Belediyeler sanayi alanı konusundaki talepleri nedense görmezden gelmektedirler. Bir çok konuda yetki ve onay işleminin merkezde (bakanlıklarda) toplanması bürokrasiyi çekilmez bir hale getirmektedir. Özellikle sanayi/ticaret alanlarının belirlenmesi ve revize edilmesi ile izin ve ruhsat işlemlerinde tüm onayların yerel idareler tarafından yapılması istenmektedir. Bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretimi arttırmamız gerektiği konusunda herkes hem fikir olduğu halde sanayi alanı söz konusu olduğunda yasal düzenlemeler bahane edilmektedir. Bu sorunun aşılmasını talep ediyoruz.
 • 03.06.2021

  Öncelikli sorunlarımızın başında sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı gelmektedir. Aydın-Denizli Karayolunun kuzeyi zeytinlik, güneyi ise tarım arazisi olarak tescil edilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri haricinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25000 imar planı çalışmaları neticesinde yeni sahalar açılmasına rağmen talep karşılanamamaktadır. Özellikle bölgemizde tapu kayıtlarında zeytinlik olarak gözüktüğü halde vasfını yitirmiş araziler mevcuttur. Aynı şekilde marjinal araziler, ziraat yapma imkanı kalmamış tarlalar veya vasfını yitirmiş orman arazileri bulunmaktadır. Geçmişte yapılan kadastro düzenlemelerinde zeytinlik olarak tescil edildiği halde bugün bakıldığında içinde tek bir ağaç bulunmayan atıl araziler bulunmaktadır. Bu alanların yerinde tespit yöntemiyle niteliklerinin revize edilerek ekonomiye kazandırılması bölgemiz için büyük bir kazanç olacaktırBÖLGEMİZDEKİ SANAYİ ALANI İHTİYACININ UYGUNŞARTLARDA KARŞILANMASI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİMİZ Özellikle Nazilli bölgesi gibi; arazilerinin yarısından fazlasının zeytinlik ve tarım arazisi kabul edildiği yerlerde yeni sanayi alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.Sorunun çözümünün TOKİ marifetiyle yatırımcıya bedeli karşılığında verilecek sanayi alanları olduğunu düşünüyoruz. Sanayi ve/veya ticari faaliyete uygun olan araziler TOKİ (veya benzer yetkiler ile hareket edebilecek başka bir kurum tarafından) değerinde satın alınıp gerekli altyapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra makul bir kar marjı ile gerçek ihtiyaç sahibine yani yatırımcıya sanayi parseli vasfıyla boş alan olarak veya talep edilmesi durumunda fabrika binası yapılmış şekilde satılması halinde ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam sahaları daha kısa sürede ve uygun maliyetle karşılanacaktır."
 • 07.07.2021

  VALİMİZ SAYIN HÜSEYİN AKSOY'UN BAŞKANLIĞINDA NAZİLLİ OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI NAZİLLİ NTO MECLİS SALONUNDA YAPILDI.
 • 25.08.2021

  "Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Erol, Başkan Arslan’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Arslan’a “Misafirperverliğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilli Ticaret Odası olarak Buharkent’in her zaman yanında oldu.Buharkent’i hiç unutmadılar. Bizde kendilerini olabildiğince gelip ziyaret etmek istedik. Ekonominin güçlenmesi, üyelerinin başarılı olabilmesi için sorumluluk alanındaki her belediyeye destek oluyor. Çünkü yerel yönetimlerin yani bizim başarımız tabii ki doğrudan esnafımıza, ticarethanelerimize ve oda üyelerimize yansıyacaktır. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin tanıtılması açısından güzel çalışmaları var. Tabi ki Buharkent’teki olumlu gelişmeler de olaya olumlu yansıyacaktır. Bizim amacımızda Buharkent’in ve bölgenin kalkınmasıdır. Tek hedefimiz odur” dedi. Çevre düzen planınında içerisnde yer aldığı 22 maddeden oluşan sorunlar dosyamızı başkan ARSLAN Sayın Erol'a takdim etti. "
 • 25.08.2021

  "Odanın çalışmaları hakkında Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler’den bilgi alan Milletvekili Rıza Posacı, kendisine sunulan 22 maddeden oluşan bölge sorunlarının belirtildiği dosyayı inceleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacağını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Rıza Posacı’ya teşekkür ederek, “Sayın vekilimize sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizin sorunlarını aktardık. Bunlarla alakalı çözüm ve desteklerini bekliyoruz.Sayın vekilimiz zaten her zaman bu konuda bize yardımcı oluyor. Biz de sahadaki bilgileri kendilerine aktararak Ankara’da bunların çözümü için desteklerini bekliyoruz. Bizi ziyaret edip sorunlarımızı dinledikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı , 22 maddeden oluşan sorunlar dosyasını da teslim aldık. Bunları tek tek bakacağız. Olabilecekleri en kısa şekilde müdahil olarak bir çözüm yoluna kavuşturacağız. Zaten bizim amacımız sahadaki sorunları çözmek. Nuri Arslan başkanımızı her iki başkanlığı da başarılı şekilde yürüttüğü için maşallah diyor ve tebrik ediyoruz. Hakikaten gayet donanımlı, özel çalışmaları olan, Nazilli için özel projeleri var. En hızlı şekilde projelerin hayata geçebilmesi için destek vereceğiz” dedi"
 • 20.09.2021

  "Aydın ili oda borsalar Nazilli Ticaret Odasında bir araya geldi. Yapılan istişare toplantısında özellikle dışticaret konusunda üyelerimizin ve bölgenin ihracatını artırmaya yönelik yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. Bölgemize ve üyelerimize katma değer yaratacak , üyelerimizin rekabet gücünü artıracak,bölgemizin turizimine katma değer sağlayacak çalışmaların istişaresi için Aydın ili oda borsaların daha sıkbir araya gelerek güçbirliği toplantıları yapmaları konusunda fikir birliğine varıldı.
 • 28.09.2021

  Buharkent Kaymakamı Sn. Levent Küçük’ü Makamında Ziyaret Etti Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan, Meclis Üyesi Sayın Serkan SAYGILI, Buharkent İlçesine yeni atanan Kaymakam sayın Levent KÜÇÜK’e makamında ziyaret etti. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Sayın KÜÇÜK’e uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 01.10.2021

  Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Başkanlığında Gerçekleştirilen İş Dünyası -STK Buluşması Toplantısına Katılım Sağladık Sayın Bakanımıza üyelerimizin ve Sorumluluk Sahamızın 22 maddeden oluşan sorun ve çözüm önerilerinini bulunduğu Sorunlar Dosyamız ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizden oluşan hediye sepeti takdim edildi. https://www.naztic.org.tr/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5864-scaled.jpg
 • 21.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Kuyucak Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 22.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Karacasu Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 22.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan Karacasu Belediye Başkanı sayın Mehmet Erikmen'e makamında yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.
 • 25.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Bozdoğan Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 25.10.2021

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan yeni atanan Yenipazar Kaymakamına makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyarette 22 maddeden oluşan bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanısıra ,Odamız tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , uzun yaşam sepeti hediye etti.
 • 04.11.2021

  Kuyucak Kaymakamı Sayın FEHMİ SİNAN NİYAZİ, odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı makamında ziyaret etti, Kuyucak’a ait sorunlar , çözüm önerileri ve 22 maddeden oluşan bölge sorunları hakkında istişare gerçekleştirildi."
 • 28.12.2021

  İkiz Kuleler TOBB merkezinde yapılan toplantıya TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların Başkanları iştirak etti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ’ un teşrif ettiği, TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında Yapılan toplantıda ekonomik yapının iyileştirilmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması için yapılması gereken çalışmalar görüşülürken Oda ve Borsa Başkanları bölgelerini ilgilendiren sorunları dile getirdiler..Toplantıda konuşma yapan Nuri ARSLAN;bölgesel sorunlara dikkat çekerken ekonominin iyileştirilmesi için tüm kesimlerin sağ duyu içinde gerekli fedakarlık ve çabayı göstermesi gerektiğini ifade etti.22 maddeden oluşan NTO Sorunlar Dosyasında yer alan konular,çözüm önerileriyle birlikte toplantıya katılanların bilgisine sunuldu.
 • 29.12.2021

  "Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Konsey Başkanı Gürsel Baran’ı Ziyaret Etti Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri ARSLAN ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; kurumlar arası dayanışma ve işbirliğine verdikleri önemedikkat çekerek Sayın Gürsel BARAN ile yaptıkları istişarenin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi. Nazilli Ticaret Odası tarafından 2013 yılından beri düzenli olarak yayınlanıp ilgili makam ve yetkililerin bilgisine sunulan “22 maddeden oluşan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dosyası” nı Sayın BARAN’a da takdim ettiklerini söyleyen ARSLAN; karşılıklı görüş alış verişi imkanı bulmasından dolayı mutlu olduğunu , kendilerini de Nazilli’ye davet ettiklerini söyledi. Gürsel BARAN; Nuri ARSLAN nezdinde Nazilli Ticaret Odasının tüm üyelerine selam ve saygılarını ilettiğini, ARSLAN’ ın ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti belirtti. Ziyarette işbirliğinin devam ettirilmesi yönünde karşılıklı temennide bulunuldu"
 • 20.01.2022

  NTO Y.K. BAŞKANI NURİ ARSLAN ve MECLİS BAŞKANI GÜRDAL YÜZÜGÜLER NGC'ne HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA ARSLAN UZUN YAŞAM KÖYÜ PROJESİ HAKKINDA BÜTÜN PAYDAŞLARLA BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE HAREKET EDEREK PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALIP VERMEK İSTİYORUZ DEDİ ve TÜRKİYEDE ÖRNEK BİR PROJE OLACAK DİYEN BAŞKAN ARSLAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BEKİR KUVVET ERİM'e AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'na ve NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN'a PROJE HAKKINDA KENDİLERİNİ YARDIMCI VE DESTEK OLDUKLARINI BELİRTTİ.NAZİLLİ OSB NİN BÜYÜMESİ İLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VEREN BAŞKAN ARSLAN 90 DÖNÜMDEN FAZLA BİR ARAZİYİ KAMULAŞTIRILMASI ALINMIŞ DURUMDA GERİ KALAN KISIMLAR KARŞILIKLI PAZARLIK DURUMU YOLUYLA DEVAM EDİYOR BU SÜREÇ 2 SENEDE TAMAMLANICAĞINI DÜŞÜNÜYORUM DİYEN ARSLAN BİZİM İSTEDİĞİMİZ 6 AY SONRA ALT YAPILARININ BAŞLAMASI YÖNÜNDE DİYEREK İFADELERİNİ KULLANDI.
 • 27.01.2022

  AYDIN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ VE PARTİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZA ZİYARET ETTİLER ZİYARETTE ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN KARŞILADI VE KENDİLERİNİ ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ VE NAZİLLİ MİZİN 22 MADDEDEN OLUŞAN SORUNLAR DOSYASINI BAŞKAN ARSLAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ 'A TAKDİM ETTİ VE NAZİLLİMİZİN ÖNEMLİ SORUNLARI HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ OSB NİN SANAYİ ALANI SORUNLARI KONUŞULDU MESLEK LİSESİ NİTELİKLİ ELEMAN KONUSU AKTARILDI VE UZUN YAŞAM KÖYÜ PROJESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ BAŞKAN ARSLAN SANAYİ HALKBANK ŞUBESİNİ DİLE GETİRDİ VE VEKİLİMİZ BU KONUYU OLUMLU CEVAP VERDİ (İZMİR BÖLGE MÜDÜRÜ) İLE HEMEN GÖRÜŞEREK MÜJDELİ HABERİ VERDİ VE HAYIRLI OLSUN DEDİ.
 • 03.02.2022

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü programına katılan Odamız Başkanı Nuri Arslan MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF.DR.MAHMUT ÖZER 'e Nazillimizin ve sorumluluk sahamızdaki sorunlar dosyasını kendilerine takdim etti.
 • 21.02.2022

  ESNAF ODALARINA YAPILAN ZİYARETTE NAZİLLİMİZİN VE SORUMLULUK SAHAMIZDAKİ SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ VE BAŞKAN ARSLAN SORUNLARLA İLGİLİ YENİ BAŞKANLARA BİLGİLENDİRME YAPTI
 • 02.03.2022

  "NAZİLLİ TİCARET ODASININ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILAN GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLAYAN ODA BAŞKANLARI Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi ÇALIŞKAN, Bakırcılar Odası Başkanı Mustafa AY, Bakkallar Odası Başkanı Fatih ASTEPE, Berberler Odası Başkanı Olcay AYYILDIZ, Demirciler Odası Başkanı Nuri ŞİMŞEK, Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet AKYOL, Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut TEKİN, Kahveciler Odası Başkanı Birol ŞENKAL,Terziler Odası Başkanı Murat ŞANAL, Manavlar Odası Başkanı Necmettin KARAKAYA, Manifaturacılar Odası Başkanı Hüdai TOSUN, Marangozlar Odası Başkanı Hüseyin BIÇAKÇI, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Fatih KAHYAOĞLU, Kuyucak Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ali KOCADAĞ, Yenipazar Şoförler Odası Başkanı Nejdet KAPLAN, Buharkent Esnaf Odası Başkanı Namık ÜLKEN, Karacasu Esnaf Odası Başkanı Sefa TÖZ katıldI NAZİLLİ TİCARET ODASININ ESNAF ODALARI GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINDA ODA BAŞKANLARI VE NAZİLLİ SÜMER SAĞLIK HİZMETLERİ MYO MÜDÜRÜ DR.TUNCAY ERCAN SEPETCİOĞLU'NUN KATILIMI İLE BAŞKAN ARSLAN TOPLANTIDA ÖNCELİKLE SORUNLARIMIZI DİLE GETİRDİ 1. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLEREK ÖĞRENCİ KAYBININ ENGELLENMESİ 2.NİTELİKLİ ELEMEN EKSİKLİĞİ 3.SANAYİ VE TİCARET ALANLARIN YETERSİZLİĞİ 4.FUAR ALANI İHTİYACI 5.FUAR VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINDA BERABER ORGANİZE OLMAK DEDİ BAŞKAN ARSLAN Meslek Kuruluşu veya Odanın adı ne olursa olsun sorunlarımızın ortak olduğunu biliyoruz. Bu gün bir araya gelmemezin birinci nedeni ortak sorunlarımıza ortak çözümler aramaktır. Diğer bir amacımız da bu güne kadar tam anlamıyla yapamadığımız birlikte hareket etmek ve güç birliğini sağlamaktır diyen ARSLAN, kurumların ancak güç birliği yapması halinde bölgeye hizmet yapılabileceğini ifade etti. Biz bu güne kadar her ortamda birlikte hareket etme kültürünün önemine değindik ancak bir yere kadar başarılı olabildik. Ümit ediyorum bundan sonraki çalışmalarımız daha verimli olacaktır. Ticaret Odası ve Esnaf Odası üyelerinin aynı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini sadece kuruluş türü ve ölçek farkı olabileceğini söyleyen ARSLAN, bu nedenle üyelerimizin sorunları ve çözüm yolları benzerlik göstermektedir. Çok seslilik, farklı görüşler her zaman başarı ve hizmeti getirir. Tüm kişi ve kurumların görüşlerine açığız. Amacımız azami seviyede tacir ve esnafımıza hizmet etmektir-dedi Toplantıya katılan Oda başkanları bölgenin ve üyelerinin sorunları ve beklentileri ile ilgili konularda görüşlerini belirttiler...NAZİLLİ TİCARET ODASININ HAZIRLADIĞI 19 MADDEDEM OLUŞAN SORUMLULUK SAHAMIZDAKİ SORUNLAR DOSYAMIZ İLE İLGİLİ KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU GÖRÜŞÜLEN KONULAR BASINDA PAYLAŞILDI."
 • 11.03.2022

  Yapılan ziyarette Sayın Yılmaz’a, bölge sorunlarımız ve çözüm önerilerimizin yanı sıra Odamız projesi olan Uzun Yaşam Köyü kurulması hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Karacasu ilçemizde stratejik öneme sahip yerel ürünlerin ve coğrafi işareti alınan çömlekçiliğin bölge ekonomisine sağladığı katma değerler aktarılarak bu katma değer çeşitliliğin arttırılması konusunda yapılabilecek çalışmaların önemi istişare edildi. Kaymakam Yılmaz’ın gerçekleştirdiği iade-i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sunan Arslan “Karacasu ilçesi hem tarihi hem de ürün çeşitliliği bakımından zengin bir bölgedir. Sorumluluk sahamızda bulunan tüm ilçeler de olduğu gibi Karacasu ilçesinin de kalkınması için üzerimize düşen görevi yetkilerimiz dahilinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. 19 maddeden oluşan sorunlar dosyamızın içinde yer alan karacasu deri işletmelerinin devam etmesi için çözüm önerileri hakkında odamız Başkanı ARSLAN kaymakamımızla istişarede bulundu.
 • 26.3.2022

  2.03.2022 TARİHİNDE ODA BAŞKANLARIYLA YAPILAN TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ MİLLETVEKİLLERİMİZE AKTARILDI. SORUNLARIMIZ: 1. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLEREK ÖĞRENCİ KAYBININ ENGELLENMESİ 2.NİTELİKLİ ELEMEN EKSİKLİĞİ 3.SANAYİ VE TİCARET ALANLARIN YETERSİZLİĞİ 4.FUAR ALANI İHTİYACI 5.FUAR VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINDA BERABER ORGANİZE OLMAK. BAŞKAN ARSLAN 19 MADDEDEN OLUŞAN SORUMLULUK SAHAMIZDAKİ SORUNLARIMIZ MİLLETVEKİLLRİMİZE İLETİLDİ.
 • 29.03.2022

  AYDIN TİCARET BORSASI KONFERANS SALONUNDA YAPILAN GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINDA ODA BAŞKANLARIMIZ EGE BÖLGESİNİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİLER. NAZİLLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN'DA 1. MESLEK LİSELERİ ve NİTELİKLİ ARA ELEMAN EKSLİKLİĞİ SORUNUNU DİLE GETİRDİ. 2. SANAYİ ve TİCARET ALANI EKSİKLİĞİ 3. BAĞIMSIZ ÜNİVERSİTE KURULMASI. 4. ÇİFT HATLI TREN YOLU ve LOJİSTİK SORUNU 5. ÜYELERİMİZE YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SORUNLARINA DEĞİNDİ.
 • 06.05.2022

  ZİYARETTE BULUNAN AYDIN MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YILDIZ İLÇE BAŞKANI SERDAR ALPTEKİN VE PARTİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZ BAŞKANI NURİ ARSLAN TARAFINDAN KARŞILANDI VE MAKAMINDA AĞIRLADI NAZİLLİNİN VE ÜYELERİMİZİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ 19 MADDEDEN OLUŞAN SORUNLAR DOSYAMIZ MİLETVEKİLİMİZE TAKDİM EDİLDİ.
 • 27.05.2022

  MHP GENEL SEKRETER YRD.İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU VE MKYK ÜYELERİ DENİZ DEPBOYLU BURAK PEHİVAN AHMET SAVAŞ ÇOLAK MHP İL BAŞKANI HALUK ALICIK NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI HASAN HÜSEYİN EREN VE PARTİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZA ZİYARET ETTİ Y.K.BAŞKANI NURİ ARSLAN TARAFINDAN KARŞILANDI VİPTOPLANTI SALONUNDA MİSAFİRLERİMİZ AĞIRLANDI ODAMIZ BAŞKANI NURİ ARSLAN NAZİLLİNİN VE ÜYELERİN SORUNLARINI .İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU 'na İLETTİ KONU HAKKINDA İSTİŞARE EDİLDİ NAZİLLİNİN İL OLMASI İÇİN GÖRÜŞLER İLETİLDİ 19 MADDEDEN OLUŞAN SORUNLAR DOSYASI TAKDİM EDİLDİ BAŞKAN ARSLAN ÇİFT HATLI TREN İHTİYACINI VE LOJİSTİK YÖNÜNDENDE İHTİYACİMIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ OSB SANAYİ ALANI İHYACIMIZ OLDUĞUNU VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ ODA BAŞKANI NURİ ARSLAN UZUN YAŞAM KÖYÜ PROJESİNİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI VE GÖRÜŞLERİNİ ALDI TANITIM FİLMİ İZLETİLDİ .İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU NTO YK.BAŞKANI NURİ ARSLAN'a ÇALIŞMALARININ BAŞARILI OLDUĞUNU VE YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ DİLE GETİRTİ VE SORUNLAR DOSYASININ SORUNLARI HAKKINDA HABERDAR OLDUĞUNU VE KONULARI MECLİSE TAŞIYACAĞINI VE ÇÖZÜM KONUSUNDA TAKİPCİSİ OLACAĞINA NAZİLLİ HALKI İÇİN SORUNLARI BİZZAT İLGİLENECEĞİ KONUSUNDA MİLLETVEKİLİMİZDEN OLUMLU SÖZ ALDIK KENDİSİNE UZUN YAŞAM SEPETİ TAKDİM ETTİK.
 • 29.06.2022

  ANKARA TOBB KONFERANS SALONUNDA EKONOMİ ŞURASI TOPLANTISINA CUMHURBAŞKANI YARD.SAYIN FUAT OKTAY'IN BAŞKANLIĞINDA ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN FATİH DÖNMEZ HAZİNE VE MALİYE BAKANI SAYIN DR.NURETTİN NEBATİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN MUSTAFA VARANK TARIM VE ORMAN BAKANI SAYIN PRF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ TİCARET BAKAN SAYIN DR.MEHMET MUŞ'UN KATILIMI İLE EKONOMİ ŞURASI TOPLANTISINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN NURİ ARSLAN KATILIM SAĞLADI TOPLANTIDA SÖZ ALAN BAŞKAN ARSLAN KONUŞMASINDA NAZİLLİNİN VE ÜYELERİMİZİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ 1.SANAYİ ALANI YETERSİZLİĞİ 2.YEREL YÖNETİMLERİN YENİ YATIRIM VE TİCARET ALANLARI İÇİN GÜNCEL PROJELERİ BULUNMAMAKTADIR.3.İMAR BARIŞI KAPSAMINDA İŞLETMESİNİN KULLANIM RUHSATINI ALAMAYAN,TAPU KAYITLARINDA TARIM ARAZİSİ GEÇMESİ NEDENİYLE İMAR BARIŞINDAN YARARLANAMAYAN İŞLETMELERİN SORUNLARI DEVAM ETMEKTEDİR.4.1/A GRUBU MADEN OCAKLARIYLA İLGİLİ (KUM,ÇAKIL,KAYAÇ VB MALZEME)RUHSAT ALINAMAMASI BÖLGEDE İNŞAAT MALİYETLERİNİ ARTTIRMAKTADIR.5.HALKBANK KAYNAKLI ESNAF KEFALET KREDİLERİNE BENZER BİR FİNANS SİSTEMİNİN BULUNMAMASI BU BAŞLIKTAKİ SORUNLARI TOPLANTIDA SÖZ ALAN ODAMIZ BAŞKANI ARSLAN BAKANLARIMIZA İLETTİ VE NAZİLLİ TİCARET ODASININ HAZIRLADIĞI SORUNLAR DOSYASINI BAŞKANIMIZ BAKANLARIMIZA TAKDİM ETTİ.
 • 02.08.2022

  GELECEK PARTİSİ İL BAŞKANI SUZAN MİLLİ GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ve EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKANI KERİM ROTA GELECEK PARTİSİ ÇALIŞMA SOSYAL ve GÜVENLİK İZLEME KURULU BAŞKANI RAZİYE GÖK AKTAŞ AYDIN İL YÖNETİMİ SÖKE İLÇE BAŞKANI NAMIK KETHÜDA GERMENCİK İLÇE BAŞKANI LEVENT KILIÇ KUŞADASI İLÇE BAŞKANI RABİA TAŞDEMİR SULTANHİSAR İLÇE BAŞKANI MEHMET COŞKUN ve NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI AYDIN ÖZSEPET NAZİLLİ TİCARET ODASINA ZİYARET ETTİLER ODAMIZ Y.K. BAŞKANI NURİ ARSLAN MİSAFİRLERİMİZİ VİP SALONUNDA AĞIRLADI GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KERİM ROTA VE BERABERİNDE GELEN HEYETİ ODAMIZ BAŞKANI ARSLAN NAZİLLİNİN VE ÜYELERİMİZİN SORUNLARINI AKTARDI KENDİLERİNDEN GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİ ALDIK ODAMIZ BAŞKANI ARSLAN NAZİLLİMİZİN NUFÜS YOĞUNLUĞU ve TİCARET YAPISI İLE ORANTILI OLARAK YENİ SANAYİ ve TİCARET ALANLARININ DAHA FAZLA İHTİYAÇ OLDUĞU KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN OSB SANAYİ ALANINDA YER SIKINTISI OLDUĞUNU DİLE GETİREREK SORUNLAR DOSYASININ İÇİNDE YER ALAN SORUNLAR HAKKINDA BAŞKAN ARSLAN BİLGİLENDİRME YAPARAK GÖRÜŞLERİNİ ALDIK NAZİLLİ TİCARET ODASININ HAZIRLADIĞI SORUNLAR DOSYAMIMZI NTO Y.K.BAŞKANI NURİ ARSLAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KERİM ROTA ya TAKDİM EDEREK ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.
 • 07.09.2022

  NAZİLLİ İL OLSUN PLATFORMUNU TEMSİLEN ANKARA ZİYARETİNE BERABER KATILDIĞIMIZ AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ BEKİR KUVVET ERİM AK PARTİ NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI MUSTAFA ABAK MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI HASAN HÜSEYİN EREN NAZİLLİ TİACARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN NAZİLLİ TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI GÜRDAL YÜZÜGÜLER ZİYARET ETTİĞİMİZ AK PARTİ GENEL BAŞKAN YRD.MEHMET ÖZHASEKİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YRD.SADİR DURMAZ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MYK ÜYESİ DENİZ TEPBOYLU MAKAMLARINA ZİYARET EDEREK NTO Y.K. BAŞKANI NURİ ARSLAN Nazillinin ve sorumluluk sahamızdaki ilçelerle ilgili sorunlarımızı dile getirdi bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı olduğunu imar uygulamalarında sanayi ticaret alanı ve konut alanı yürürlükte bulunan imar kanununda konut alanları ile sanayi/ticaret alanları arasında bir denge gözetilmemiş olduğunu dile getİrdi.Başkan Arslan Bozdoğan ilçesinde mermer işletmelerinin ihtisas organize sanayi bölgesi ihtiyacı olduğunu ve mermer atık sahalarının bulunmadığı söyledi ve ayrıca imar barışı kapsamında ruhsat alamayan işletmelerinde sorunlarının devam ettiğini aktardı başkan Arslan bu sorunlar hakkında genel başkan yardmcıları Mehmet ÖZHASEKİ Sadir DURMAZ ve MYK üyesi DENİZ hanımdan görüş ve çözüm önerilerini alarak ticaret odasının hazırladığı sorunlar dosyasını ve uzun yaşam sepetini kendilerini takdim ederek toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
 • 03.10.2022

  NAZİLLİ OSB MÜTEŞEBBİS TOPLANTISI AYDIN VALİLİĞİ TOPLANTI SALONUNDA AYDIN VALİMİZ SAYIN HÜSEYİN AKSOY'un Başkanlığında yapıldı Müteşebbis Heyetin Üyeleri ile Toplantı Gündemi:1a-Müteşebbis Heyet Üyelerinin OSB atıksu arıtma tesisinin son durumu hakkında bilgilendirilmesi 1.b. Müteşebbis Heyet Üyelerinin OSB genişleme alanlarının kamulaştırılması hakkında bilgilendirilmesi 2. Genişleme alanlarında yapılacak imar planı çalışmasında oluşturulacak toplam 500.000 m² lik sanayi parsellerinin isteklilerinden toplanan başvuru beyan formlarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi 3. OSB kuzey doğu istikametinde bulunan sağlık bandının kaldırılarak buradan iki adet sanayi parseli ile bir adet park alanı çıkartılması konusunun görüşülmesi 4.a.Temmuz 2022 yılı memur maaşı için belirlenen zammın OSB Müdürüne de uygulanması hususunun görüşülmesi 4.b.Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın görev ve yetkisinde olan bölge Müdürüne ödenecek ücret ve sosyal hakların belirlenmesi hususunun Yönetim Kurulu'na devrolmasının görüşülmesi 4.c.Müteşebbis Heyete toplantı başı ödenen huzur haklarına iyileştirme yapılması konusunun görüşülmesi Nazilli OSB’ye 32 yatırımcı başvuruda bulundu. Nazilli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Aydın Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Aksoy’un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile OSB yönetim kurulu katıldı. Toplantıda genişleme alanı çalışmalarının masa yatırıldığı öğrenilirken, yeni yatırımcı talepleri, kamulaştırma çalışmaları ve huzur hakkı konuları da görüşüldü. 12 FİRMAYA YER TAHSİSİ YAPILACAK Nazilli OSB Müdürü Yaşar Barış tarafından mevcut parsellerin son durumu ve genişleme alanı çalışmalarıyla ilgili prosedür işlemlere dönük bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıda, izlenecek yol haritası da belirlendi. Edinilen bilgilere göre, genişleme alanı kapsamında ödenecek kamulaştırma bedelleriyle ilgili olarak Cuma günü bilirkişi heyetinin bölgede incelemede bulunacağı öğrenildi. Toplantıda, devam eden mahkemelerin tamamlanmasının ardından kamulaştırma çalışmalarının da sürdürülmesi kararlaştırıldı. İlk etap olarak 300 dekarlık alana ilişkin ön talepte bulunan yatırımcıların OSB’ye yatıracağı 90 milyon liralık kaynağın, kamulaştırma için kullanılmasının da ele alındığında toplantıda, halihazırda 32 yatırımcının başvuruda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Nazilli OSB’nin genişleme alanı kapsamındaki 300 dekarlık alandaysa yaklaşık 12 firmaya yer tahsisinde bulunulacağı aktarıldı. OSB atık su tesisinin son durumunun da görüşüldüğü toplantıya ilişkin Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un Başkanlığında Nazilli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi
 • 15.10.2022

  MERMER SEKTÖR TOPLANTISI NAZİLLİ TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE BOZDOĞAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ MERMER SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER İLE KARAR ALICILAR BİRARAYA GETİRİLDİ Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren Üyelerimizden Gelen Talepler Doğrultusunda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN; Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet ERİM, Bozdoğan Belediye Başkanı Sayın Ufuk ALTINTAŞ, Bozdoğan Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Kemal BOZOĞLU İle Bozdoğan’da Bulunan Mermer Sektöründeki Üyeleri Bir araya Getirdi. Yapılan Toplantıda Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından Verilen Esnaf kredisinin oda üyelerine de verilmesi, Mermer işletmelerinin yol sorunu, Sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı konuları başta olmak üzere birçok konu dile getirildi.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet Nazilli İl Olsun Platformu olarak  yerelde yaptığımız çalışmaları ve hazırladığımız raporu DEVA Partisi  Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sayın Cem AVŞAR ve DEVA Partisi  Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Sayın Candan KARLITEKİN e takdim ettik. Ziyaret esnasında ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı üyelerimizin ve  bölgemiz sorunlarının çözüm önerilerini içeren sorunlar dosyasını Başkan ARSLAN kendilerini takdim etti.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet Nazilli İl Olsun Platformu olarak yerelde yaptığımız çalışmaları ve hazırladığımız raporu Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Sayın Doğan DEMİR, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Sayın Ayhan Sefer ÜSTÜN ve Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Sayın Mustafa Nedim YAMALI ‘ya takdim ettik. Ziyaret esnasında ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek üyelerimizin ve bölgemiz sorunları ile çözüm önerilerini içeren Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı dosyasını Başkan ARSLAN kendilerini takdim etti.
 • 17.10.2022

  İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER NAZİLLİ İL OLSUN PLATFORMUNU KABUL ETTİ Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPAZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet Nazilli İl Olsun platform Üyeleri Tarafından Parti Genel Merkezine yapılan ziyarette bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında Sayın AKŞENER’e bilgi verildi. Nazilli İl Olsun Platformu olarak yerelde yapılan çalışmalar ve hazırlanan rapor Sayın AKŞENER’ e iletildi. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı dosyayı ve bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan “Uzun Yaşam Sepeti” ni Sn. AKŞENER’ e takdim etti. Nazilli İl Olsun Platformunu makamında kabul eden Sayın AKŞENER; Nazilli bölgesini ve bölgenin şartlarını iyi bildiğini, Nazilli’ nin il olması için yapılan çalışmaları değerli bulduğunu ifade etti.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet; Nazilli İl Olsun Platformu olarak yerelde yapılan çalışmalar ve hazırlanan rapor Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Sayın Mahmut ARIKAN, Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Prof.Dr. Sayın Sabri TEKİR’e takdim edildi.Ziyaret esnasında ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek üyelerimizin ve bölgemiz sorunları ile çözüm önerilerini içeren Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı dosyasını Başkan ARSLAN kendilerini takdim etti.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet; Platform üyeleri Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin UYSAL ve Demokrat parti kitle örgütleri başkanı sayın Cemal ENGİNYURT' u ziyaret etti. Nazilli’nin il olması için bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verildi. Yerelde yapılan çalışmaları ve hazırlanan raporu sayın Uysala takdim edildi. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN tarafından Nazilli'nin üyelerimizin ve bölgenin sorunları ile çözüm önerilerini içeren bir dosya ile bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan “Uzun Yaşam Sepeti” sayın UYSAL’a takdim edildi.
 • 17.10.2022

  CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU NAZİLLİ İL OLSUN PLATFORMUNU MAKAMINDA KABUL ETTİ Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet; Nazilli İl Olsun platformu olarak Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında sayın KILIÇDAROĞLU`na bilgi verildi. Yerelde yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporu sayın KILIÇDAROĞLU`na sunuldu. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN tarafından Nazilli'nin üyelerimizin ve bölgemizin sorunları ile çözüm önerilerini içeren Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı sorunlar dosyamız ile bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan “Uzun Yaşam Sepeti” Sn. KILIÇDAROĞLU na takdim edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede yapılan çalışmalardan haberdar olduklarını dile getiren sayın KILIÇDAROĞLU, Nazilli’nin 1937 yılından itibaren İl olmasıyla ilgili beklentinin herkes tarafından bilindiğini, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanması yönünde temennilerini dile getirdi.
 • 02.11.2022

  S.S Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Nuri ARSLAN ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN’ ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Ortaklarından ve Sanayi Sitesi Esnaflarından gelen bazı şikayet ve isteklerini Başkan ÖZCAN’a iletti. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, “Sanayi dükkanına ihtiyacı olduğunu belirten ortaklarımızdan bu hususta yoğun talep gelmektedir. Talepler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık ancak yapılması planlanan dükkanların inşaatına başlanabilmesi için yaklaşık 2 yıldır devam eden arsa imar çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekmekte olduğunu dile getirdi. .S.S Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin bu istek ve şikayetlerini dinleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN da anlatılan sorunların çözüme kavuşması için gerekeni yapacaklarını söyledi.
 • 05.11.2022

  SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ YETERSİZLİĞİ VE ORGANİZE SANAYİ ALANLARINDAN BEKLENTİLER KONULU SEKTÖR TOPLANTISI TİCARET ODASINDA YAPILDI Aydın AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM ile Nazilli AK Parti İlçe Başkanı Mustafa ABAK’ın katıldığı toplantıda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Oda Meclis Üyeleri ile Esnaf Odası Başkanları ve Ticaret Odasına kayıtlı Sanayici üyelerinde katılımıyla Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN riyasetinde yapılan sektör toplantısında; bölgemizdeki sanayi ve ticaret sektöründe yer alan firmaların yetkilileri, ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yaparak sektörün yeni yatırım ve ticaret alanları konusunda yaşadığı sıkıntıları ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.
 • 23.12.2022

  Nazilli Belediyesi’ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile yapılan istişare toplantısına odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN da katılım gösterdi. Toplantıda sayın VARANK, başkanımız Nuri ARSLAN tarafından her mecrada dile getirilen sanayi ve ticaret alanı yetersizliği konusunda çözüm olarak Nazilli 2. OSB alanı müjdesini vererek bütün destekleri vermeye hazır olduklarını ifade etti. Üyelerimizin sorunlarını, bölgemizin menfaati doğrultusunda talep ettiğimiz çalışmaları içeren sorunlar ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosya sayın VARANK ‘a takdim edildi. Ayrıca coğrafi ve yöresel ürünlerden oluşan Uzun Yaşam Sepeti ARSLAN tarafından sayın Bakana sunuldu
 • 09.01.2023

  İyiparti Aydın Milletvekili Aydın Adnan SEZGİN Nazilli İyiparti İlçe Başkanı Durmuş KURAL ve yönetimi Nazilli Ticaret Odasına ziyaret ettiler.Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ve Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ misafirlerimizi karşılayarak NTO VİP Toplantı Salonunda ağırladı.Toplantıda Bölgemizin ve Nazilli'nin sorunları hakkında görüşülerek istişarede bulunuldu Sayın SEZGİN Nazilli Ticaret Odasında yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini sorunların yakından takip ettiğini ve bizzat Meclise taşıyarak konuların çözümü için destek vereceğini belirtti. Sorunlar Dosyamızı kendilerine takdim ederek ziyaretlerinden dolayı Odamız Başkanı ARSLAN Teşekkür etti.
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim ve meclis üyeleri olarak İyi parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan SEZGİN’e ziyarette bulunduk. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Sayın SEZGİN’e , üyelerimizin , sorumluluk sahamızın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak sorunları, çözüm önerileri ile beraber Sayın SEZGİN ‘e ilettik. Sorunlar dosyamızı kendilerine takdim ettik. Özellikle aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı nace koduna sahip işletmelerin esnaf odasına kayıt olduklarında halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalandığını fakat ticaret odasına kayıtlı işletmelerin ise bu imkandan yoksun bırakıldığı, bu adaletsizliğin önlenmesi ve Ticaret Odasına kayıtlı işletmelerin de bu kredi imkanından faydalanması için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması talebimizi yeniden vekilimize aktardık. Sayın SEZGİN, kendisiyle daha önceki yapılan toplantılarda da Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN tarafından dile getirilen sorunlar ile ilgili TBMM ye önerge sunduklarını ve konunun takipçisi olduklarını belirtti. Sorumluluk sahamızın refahının yükseltilmesi ve sürdürülebilirliği açısından önemli olan diğer sorunlarımızdan biri olan sanayi ve ticaret alanları yetersizliği, müstakil üniversite gibi diğer konuların da çözümü noktasında destekçisi olacağını belirtti. Ve son olarak NAZİLLİ’NİN İL OLMASI konusunda İYİ Parti Aydın milletvekilimizden desteklerini talep ettik
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim ve meclis üyeleri olarak Adalet ve kalkınma Partisi Aydın Milletvekillerine ziyarette bulunduk.AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa SAVAŞ, Metin YAVUZ , Bekir Kuvvet ERİM, Rıza POSACI’ya TBMM’de yapılan ziyarette, üyelerimizin ve sorumluluk sahamızın sorunları ve çözüm önerilerini ilettik. Sorumluluk sahamızda tespit ettiğimiz sorunlar dosyamızı sayın vekillere takdim ettik.Sanayi Ve Ticaret Alanı Yetersizliği Konusunda;Üretim yapabilmek, ürettiğini bir katma değere dönüştürebilmek ve dış satışın yani ihracatın artması bölge kalkınmasına katkı sağlayan ve dolayısıyla ülke ekonomisini ileri taşıyan bir unsurdur. Nazilli Ticaret Odası olarak sorumluluk sahamızın en önemli sorunlarından biri sanayi ve ticaret alanı yetersizliğidir. Bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması için (eskiden Arsa Ofisi marifetiyle yapılan kamulaştırma gibi) TOKİ veya benzer yetkilere sahip bir kurum marifetiyle oluşturulacak sanayi parsellerinin yatırımcıya bilabedel tahsis edilmesini talep ettik.Ayrıca lobi çalışmalarımız içerisinde yıllardır takip ettiğimiz OSB alan yetersizliği konusunda 2022 yılı eylül ayında ön çalışmalarının başladığının müjdesini verdiğimiz 2. Karma OSB konusu 23.12.2022 tarihinde Nazillimizi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK’ın talimatıyla çalışmalar hız kazanmıştır. üyelerimizden alınan yaklaşık 3000 dönümlük bir alana tekabül eden OSB yer tahsis talepleri hakkındaki dilekçeler sayın milletvekillerimize sunulmuştur;Yerel Yönetimlerin İmar Uygulamalarında Sanayi/Ticaret Alanı İle Konut Alanı Dengesi Gözetilmediği Konusunda ;“Belediyeler tarafından yapılan 1/1000 ve 1/5000 lik İmar Planları konut alanı ağırlıklı yapılmaktadır. Halbuki kentin nüfus yoğunluğu ve ticaret yapısı ile orantılı olarak yeni sanayi ve ticaret alanlarının açılması imar mevzuatında zorunlu kılınmalıdır. Yürürlükte bulunan imar kanununda konut alanları ile sanayi/ticaret alanları arasında bir denge gözetilmemiştir. Belediyeler ve Yerel İdari Kurumlar tarafından sanayi ve ticaret alanları önceden tespit edilmeli, altyapısı tamamlanmalı ve yer talebinde bulunan sanayiciye/işletmeciye bilabedelle tahsis edilmeli . Üretim ve İstihdam yaratacak girişimcileri mağdur etmeden arazi tahsislerinin yapılmasını talep ettik.Küçük Sanayi Sitesini Genişlemesi KonusundaNazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasında bulunan Küçük Sanayi Sitelerinin doluluk oranları maksimum seviyeye ulaşmıştır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin devamlılığı için yeni alanların acilen imar düzenlemesiyle sanayi ve ticaret alanına çevrilmesini talep ettik
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim ve meclis üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekillerine ziyarette bulunduk. CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin YILDIZ ve Süleyman BÜLBÜL’e TBMM’de yer alan mecliste yapılan ziyarette, bölgelerarası dengesizliğe sebep olan sorumluluk sahamızın sorunlarını, çözüm önerileri ile beraber ilettik. Sorumluluk sahamızda tespit ettiğimiz ;-Sanayi ve Ticaret alanları yetersizliği;-Esnaf Odalarının faydalandığı krediden Ticaret Odası Üyelerinin de faydalanabilmesi;-Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, doğrudan yabancı yatırımları artırmak gibi amaçları olan kalkınma politikaları açısından büyük önem arz eden yatırım teşvik uygulaması sebebiyle yaşanan sorunlar -Çevre yolu ihtiyacı,-Çift hatlı tren ihtiyacı,-Fuar alanı ihtiyacı,-Yurt dışı fuar desteğinden ticaret odalarının da faydalanabilmesi,-KOSGEB sıfır faizli kredi desteği,– Müstakil bir Sümer Üniversitesi,-Uzun Yaşam Köyü Projemiz ve bölgesel kalkınmaya etkisi,-Aydın /Bozdoğan İlçesi Mermer İşletmelerinin mevcut bulundukları alanın Sanayi Bölgesi alanına dönüştürülmesi,Gibi Sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili dosyamızı sayın vekillere takdim ettik. Sayın vekillerimiz çevre yolu ihtiyacı, Bozdoğanda mermer işletmelerinin bulunduğu mevcut alanların sanayi alanına dönüştürülmesi, Sanayi alanı yetersizliği gibi özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiren konularda gerekli ilgiyi ve desteği göstererek konuların takipçisi olacaklarını, ayrıca ticaretin canlanması açısından daha geniş kullanışlı bir Ödemiş-Beydağ yoluna ihtiyaç olduğunu ve bu sorunun da takipçisi olduklarını belirttiler. Ve son olarak NAZİLLİ’NİN İL OLMASI konusunda CHP Aydın milletvekillerimizden desteklerini talep ettik
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu,meclis üyeleri ve odamız yetkilileri olarak TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'na makamında ziyaret ettik.Odamız Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Ticaret Odasının projeleri hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı Nazilli Ticaret Odası olarak sorumluluk sahamızın en önemli sorunlarından biri sanayi ve ticaret alanı Bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması için üyelerimizden alınan yaklaşık 3000 dönümlük bir alana tekabül eden OSB yer tahsis talepleri hakkındaki dilekçeler sunulmuştur TOBB Başkanımızdan konu ile ilgili görüşlerini alarak kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Üyelerimizin,sorumluluk sahamızın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak sorunları, çözüm önerileri ile beraber Sorunlar dosyamızı takdim ettik ayrıca Coğrafi işaretli yöresel ürünlerden oluşan UZUN YAŞAM SEPETİNİ hediye ettik.
 • 19.01.2023

  Ankara ziyaretinde Akparti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,Nazilli Ticaret Odası YK. Başkanı Nuri Arslan, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u makamında ziyaret ettik Nazilli'nin ve bölgemizin sorunları sanayi ve ticaret alanı hakkında Bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması için üyelerimizden alınan yaklaşık 3000 dönümlük bir alana tekabül eden OSB yer tahsis talepleri hakkındaki dilekçeler bakanımız sayın MUŞ'a sunulmuştur Nazilli’de kurulması planlanan 2’nci Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir adım atıldı.Ayrıca Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı Sorumluluk sahamızda tespit ettiğimiz sorunlar dosyamızı bakanımız sayın MUŞ'u takdim ettik.
 • 25.01.2023

  Nazilli'ye ziyarette bulunan Vali Hüseyin AKSOY’un başkanlığında Nazilli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı ARISOY Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Nazilli Ticaret Odası YK.Başkanı Nuri ARSLAN Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ ve Müteşebbis Heyeti Temsilcileri katıldı Toplantıda OSB’nin çalışmaları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Vali AKSOY, Nazilli OSB’de hizmet veren işletme ve fabrikalara da ziyaretlerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
 • 26.04.2023

  AYDIN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ NAZİLLİ TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ ZİYARETTE MİLLETVEKİLİNE NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN, AK PARTİ NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI VOLKAN BEYAZIT,YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE PARTİLİLER EŞLİK ETTİ Mustafa SAVAŞ Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ ile NTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından karşılandı. SAVAŞ yaptığı konuşmada; “ Meslek örgütleri ve Odaların tacir ve sanayicilerin sorunlarının çözümünde önemli görevlerinin olduğunu, bu nedenle başta Odalar Birliği olmak üzere bölgemizde ise Nazilli Ticaret Odasının bu konuda gerçekten dikkat çeken çalışmalarda bulunduklarını ifade etti. Hep birlikte yaşadığımız küresel kriz, pandemi süreci ve son olarak ülkemizde bir daha yaşanmamasını dilediğim deprem felaketinde Odalar gerek yardım kampanyasında, gerek konut kampanyasında sorumluluğu paylaştılar ve olumlu faaliyetlerde bulundular. Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde aynı zamanda milletvekili adayı olarak bölgenin önemli meslek kuruluşlarından Nazilli Ticaret Odası’na arkadaşlarımla birlikte ziyarette bulunduk. Sayın ARSLAN ile Nazilli ve bölge için iktisadi anlamda yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaptık. Odanın hazırlamış olduğu Sorunlar Dosyası önümüzdeki dönem bölgeyle ilgili çalışmalarımızda bize yol gösterecektir. Sorunların çözümü ve Oda üyelerinin talepleri konusunda her türlü desteği vermeye hazırım, bu vesileyle Oda yönetimine ve Meclisine başarılar diliyorum” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; “ Ziyaretleri için AK Parti Aydın Milletvekili ve aynı zamanda TBMM 28.dönem Milletvekili Adayı Sayın Mustafa SAVAŞ’a teşekkür ediyorum. Sayın SAVAŞ’ a bölgenin sorunları ve çözüm önerilerimizi içeren bir dosya takdim ettik. Özellikle kendisine ilettiğimiz konular; - Halk Bankası A.Ş nin Yeni Sanayi Mahallesinde açılması planlanan şubesiyle ilgili çalışmalar, - Kurulmasına teşebbüs edilen Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ve sanayi alanı bağlamında yaklaşık 2000 dönümlük Arazi Tahsisiyle ilgili üyelerimizden alınan talepler, - Yeni sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması ve uygun alanların belirlenmesi konusundaki taleplerimiz, - Ticaret Odasına kayıtlı şahıs üyelerin de Esnaf Kefalet Kredi Sistemine benzer bir Kredi uygulamasından yararlanması için yapılması gereken kanun değişikliği ve bu anlamda yapılacak çalışmalar, - Sümer Kampüsünün bulunduğu alanda (Sümerbank Basma Fabrikası) müstakil Sümer Üniversitesi kurulması ile aynı alan içerisinde kurulacağı daha önce gündeme gelen teknokent çalışmalarının hızlandırılması, - Kentsel Dönüşüm ile ilgili eski yapı stoklarının ada bazında düzenleme ve kamulaştırmalarının yapılması gerekliliği, - Konut alanları için yeni araziler açmak yerine; deprem yönetmeliğine uygun olmayan mevcut yapı stoklarının ada bazlı düzenlemesinin yapılması için engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğudur. Ayrıca Sayın Mustafa SAVAŞ’ a; Nazilli Ticaret Odası olarak kurumsal işbirliğine ve dayanışmaya her zaman açık olduğumuzu, bölgenin menfaati için çalışan her kişi ve kurumun yanında yer aldığımızı ve hizmet noktasında güç birliğine hazır olduğumuzu ifade ettik. Sayın Milletvekilimize ziyaretlerinden dolayı Oda Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
 • 27.04.2023

  Yaklaşan seçimler nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili adayı Sayın Deniz DEPBOYLU odamızı ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ,Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından ağırlandı Odamız Başkanı ARSLAN Sn. DEPBOYLU’ ya üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini iletti ve odamızın hazırladığı sorunlar dosyasını takdim etti.
 • 03.05.2023

  Yaklaşan seçimler nedeniyle İyi Parti Aydın Milletvekili adayı Sayın Ömer KARAKAŞ odamızı ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ,Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından ağırlandı Odamız Başkanı ARSLAN Sn.KARAKAŞ'a üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini iletti ve odamızın hazırladığı sorunlar dosyasını takdim etti.
 • 05.07.2023

  AK PARTİ Aydın Milletvekilleri; Mustafa SAVAŞ, Ömer ÖZMEN ve Seda SARIBAŞ Ziyareti;NTO Yönetimi tarafından T.B.M.M. ne yapılan ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN hazır bulundular Milletvekilleri Mustafa SAVAŞ, Ömer ÖZMEN ve Seda SARIBAŞ’a yapılan hayırlı olsun ziyaretinde meclisin yeni yasama döneminde başarılı olmaları temennisinde bulunuldu.Nuri ARSLAN konuşmasında; Bölgenin kalkınması için proje odaklı çalışmanın önemine inanan, her zaman güç birliğine önem veren bir yönetim anlayışımız oldu. Ziyaretimizde aynı zamanda kendilerine bölgemizle ilgili üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerinin bulunduğu bir dosya takdim ettik. İstişarelerde bulunduk- dedi Nazilli’de 2.OSB çalışmalarının başladığını söyleyen ARSLAN: -Nazilli’ye ikinci bir Organize Sanayi Bölgesinin kazandırılacağını Ticaret Odası seçimleri öncesi duyurmuş ve kamuoyunu bilgilendirmiştik.Ancak bazı basın yayın organları bunun doğru olmadığını, Nazilli’ye 2.OSB kurulması için bir çalışmanın bulunmadığını ifade etmişler, hatta benim yalan söylediğimi belirten haberler yapmışlardı. Ancak geçen zaman içinde beyanatlarımızın doğruluğu ortaya çıkmıştır. Kurulmasına teşebbüs edilen Organize Sanayi Bölgesinin önemli iştirakçilerinden birisi Nazilli Ticaret Odası olacaktır.Kurulmasına teşebbüs edilen Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesi alanının, üyelerimizin yatırım ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını düşünüyoruz. Ancak KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİMİZ için de OSB alanı yanında bir alan ayrılması gerekmektedir. Zira OSB mevzuatı gereği OSB alanında faaliyetine izin verilmeyen işletmelerimiz için küçük sanayi alanı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu işletmelerin aynı zamanda OSB de faaliyet gösterecek firmaların tedarikçileri olduğunu düşündüğümüzde OSB alanı yanında küçük sanayi alanı bulunmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu güne kadar her platformda dile getirdiğimiz sanayi alanı ihtiyacının karşılanması noktasında Ticaret Odası olarak 2. OSB nin hayata geçirilmesi için her türlü desteği ve çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz-dedi Milletvekilleri adına konuşan Mustafa SAVAŞ; Nazilli Ticaret Odası heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirtti. Odanın çalışmalarında bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da talep edilmesi halinde bölgenin milletvekilleri olarak her türlü desteği vereceklerini, NTO tarafından kendilerine iletilen sorunları çözmek, talepleri yerine getirmek için gayret göstereceklerini söyledi. Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına önem verdiklerini, 2.OSB nin bölgenin kalkınmasında hayati öneme sahip olduğunu kuruluş çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade etti.
 • 05.07.2023

  NAZİLLİ TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN CUMHURİYET HALK PARTİSİ Aydın Milletvekilleri Bülent TEZCAN, Süleyman BÜLBÜL, Hüseyin YILDIZ ve Evrim KARAKOZ ile Kocaeli Milletvekili Nail ÇİLER’e yapılan hayırlı olsun ziyaretinde meclisin yeni yasama döneminde başarılı olmaları temennisinde bulunuldu.Nuri ARSLAN konuşmasında; Aydın CHP Milletvekillerimize tebriklerimizi iletirken yeni dönemde başarılı olmaları temennisinde bulunduk. Ayrıca daha önce Kocaeli Ticaret Odası Başkanı olarak görev yapan, Kocaeli Milletvekili Nail ÇİLER’e de ziyaretimize iştirak ettiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize bölgemizle ilgili dosyalarımızı takdim ettik, istişarelerde bulunduk.Bunun yanında bölgemizde sanayi ve ticaret alanı ihtiyacımız devam ediyor. Konut alanları kolaylıkla açılırken, sanayi veya ticaret alanı talebinde tarım alanı ve zeytinlik mevzuatı ile karşılaşıyoruz. Marjinal alanlarla ilgili çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Yatırım sermayesi hazır, sadece bedeli mukabili yer isteyen Müteşebbislere maalesef yer gösteremiyoruz.Bu sorunların çözülmesi durumunda Nazilli bölgesi ekonomik anlamda önemli yatırımlara ev sahipliği yapacaktır diye düşünüyoruz.Milletvekillerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz-dedi.Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden milletvekilleri, Nazilli bölgesinin sorun ve ihtiyaçlarının T.B.M.M’de dile getirilmesi, çözüm bulunması için gayret göstereceklerini söylediler.
 • 05.07.2023

  İYİ PARTİ Aydın Milletvekili Ömer KARAKAŞ Ziyareti NAZİLLİ TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer KARAKAŞ’a yapılan hayırlı olsun ziyaretinde yeni yasama döneminde başarılı olması temennisinde bulunuldu.Milletvekilimize bölgemizle ilgili dosyalarımızı takdim ettik, istişarelerde bulunduk. Söz alan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; Sanayi ve ticaret alanı konusundaki sıkıntılarının devam ettiğini, Aydın’ın doğusu olarak tabir edilen Nazilli bölgesinin temsil konusunda sıkıntı çektiğini, Nazilli bölgesine sahip çıkılmadığını söyledi.Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Ömer KARAKAŞ, Nazilli’nin hem ekonomik hem de turizm alanında önemli imkan ve potansiyele sahip olduğunu belirtirken KARAKAŞ bölgenin sorunlarıyla ilgili talep olması halinde elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. Nuri ARSLAN; Sayın KARAKAŞ’ın başarılarının devamını diliyor, misafirperverliği için teşekkür ediyoruz- dedi.
 • 05.07.2023

  NAZİLLİ TİCARET ODASI YÖNETİMİ ANKARA TİCARET ODASINA İSTİŞARE ZİYARETİNDE BULUNDU Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel BARAN tarafından karşılanan heyette; Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN hazır bulundular Ankara Ticaret Odası Başkanlığı görevinin yanında TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüten Gürsel BARAN; Nazilli Ticaret Odası heyetinin yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ankara Ticaret Odasının üye memnuniyeti çerçevesinde faaliyet gösterdiğini ifade eden BARAN, Nazilli Ticaret Odasının da bölgesinin kalkınması için önemli projeler yürüttüklerini görmekten mutlu olduğunu söyledi.Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Nuri ARSLAN; Ankara Ticaret Odası faaliyet ve projeleri ile örnek alınan ülkemizin önde gelen meslek kuruluşlarından bir tanesidir. Ankara Ticaret Odasının üyeye hizmet ve lobi çalışmaları anlamında fikir ve düşünceleri bizim için önem taşımaktadır. Buraya karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, yapmayı düşündüğümüz çalışmalarla ilgili Sayın BARAN’ ın görüşlerini almak için geldik. Nazilli Ticaret Odası tarafından sorumluluk alanımız ile ilgili; yatırım, ticaret, girişimcilik ve finans konularında tespit edilen sorunları ve üye taleplerini Sayın Baran ile paylaştık, görüşlerini aldık. Önümüzdeki günlerde yapmayı düşündüğümüz hizmet ve projeler hakkında bilgi verdik. Ziyaretimizin kurumlar arası işbirliği ve fikir teyatisi anlamında gayet faydalı olduğuna inanıyor, misafirperverlikleri için Gürsel BARAN’ a teşekkür ediyorum dedi.
 • 05.07.2023

  NAZİLLİ TİCARET ODASI HEYETİ ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MERKEZİNDE M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ. Nuri ARSLAN yapılan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; çatı kuruluşumuz olan Odalar Birliği merkezinde yani bir anlamda Ankara’ daki evimizde bulunmaktan mutluyuz. Buraya Sayın Başkanımızı ziyaret etmek ve aynı zamanda Oda’nın faaliyet ve projeleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla geldik.Bölgedeki sanayi ve ticaret alanı yetersizliği hususunda sorunumuzun devam ettiğini, bu konuların ancak Nazilli’nin il olması halinde çözülebileceğine inandığımızı söyledik.Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dosyası İle Nazilli’nin Neden İl Olması Gerektiği Hususunda Birer Dosya Takdim Ettik.Bu vesileyle misafirperverlikleri için Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile GTİ Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu başkanı Arif PARMAKSIZ’ a teşekkür ediyoruz-dedi.M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU; öncelikle yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Odalar ve Borsalar Birliği Yönetimi olarak kendilerine iletilen her konuyu yetki ve imkanları dahilinde çözüme kavuşturmayı ilke edindiklerini, ancak bazı hususların kanun değişikliği gerektirdiğini, bu nedenle zaman içinde çözüme ulaştıklarını söyledi.Nazilli Ticaret Odası yönetiminin sürekli olarak proje ve hizmet üreten bir Oda hüviyetini kazandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu bu anlamda bölgenin şanslı olduğunu ifade etti. Kendilerine iletilen her konunun takipçisi olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu Nazilli Ticaret Odası tarafından dile getirilen hususlarla ilgili işbirliği ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.
 • 16.08.2023

  ANKARA’DA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MERKEZİNDE YAPILAN TOPLANTI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ ve İLGİLİ BAKANLARIN KATILIMI İLE YAPILDI Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ ın katıldığı Şura TOBB BAŞKANI M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev sahipliğinde gerçekleşti Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı Türkiye Ekonomi Şurası’nın açılışında yaptığı konuşmada, artık geleneksel hale gelen TOBB Ekonomi Şurası’nı, Türkiye’nin ekonomik yapısını iş dünyasıyla istişare halinde güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ekonomi şuralarının, kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıları ve önerilerini doğrudan icra makamına iletebildiği çok önemli bir platform olduğunu söyledi.Bu platformda dile getirilen pek çok meselenin, geçmişte çözüme kavuşturulduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi şurasını tekrar toplamasını talep ettiklerini ve kendisinin de bunu uygun bulduğunu anlattı.Hisarcıklıoğlu, burada gündeme getirilen konularla ilgili geçmişte olduğu gibi çözüm üretileceğine inandığını belirterek, “Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek. Ekonomide elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden kesinlikle vazgeçmiyoruz.” diye konuştu.Ekonomide deneyimli isimlerin iş başında olmasının kendilerine moral verdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temellere kavuşturacağımıza inanıyoruz.” ifadesini kullandı.Nuri ARSLAN Şura’da kürsüye gelerek bölgenin en önemli üç sorunu hakkında açıklamalarda bulundu;Nuri ARSLAN; Nitelikli Eleman Sıkıntımız artarak devam ediyor. Ayrıca bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacımızın acilen çözülmesini bekliyoruz. Diğer bir konu; Ticaret Odası üyelerinin Esnaf Kefalet Kredisi benzeri bir sistemden sadece Oda kaydı nedeniyle yararlanamıyor olmalarıdır SANAYİ VE TİCARET ALANI İHTİYACI Özellikle bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı had safhadadır. Organize Sanayi alanlarının dışında da sanayi ve imalat işyerlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Yatırım yapmak isteyen kişiler rayicin çok üzerinde bedeller ödemek durumunda kalmakta, girişimci daha kuruluş aşamasında çok değerli olan sermayesini arazi için harcamaktadır. Konunun çözümü için, TOKİ MARİFETİYLE SANAYİ ALANI TAHSİS EDİLMESİ hususunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Böylelikle sadece üretim ve istihdam amacıyla hareket eden gerçek müteşebbisin önündeki engellerin önemli bir kısmı bertaraf edilecektir.Ayrıca Yatırım sürecinde ilk adım olan yer seçimi ile ilgili bürokratik süreç mümkün olduğu kadar sadeleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır. Odaların da görüşleri alınarak oluşturulacak Bölgesel Kalkınma Planlarında yatırım alanları (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB’ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri belirlenmeli) net bir şekilde ifade edilmelidir. Diğer bir deyişle her İlin yatırım haritası çıkarılmalıdır. Bölgesel bazda hazırlanacak bu yatırım haritasında, yatırımla ilgili alan belirlemeleri dışında kara, hava ve denizyolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları, demiryolu güzergahları, maden ve hammadde kaynakları, enerji üretim santralleri vb. olanaklar belirlenmelidir dedi.Şura toplantısında Oda başkanımız söz alarak reel sektörden gelen konu ve çözüm önerilerini dile getirdi.
 • 26.09.2023

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nuri Arslan Sorumluluk sahamızda bulunan Karacasu ilçemize yeni atanan Kaymakam Sn. Mehmet Gündoğdu ‘ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Odamız başkanı ARSLAN Nazilli ve sorumluluk sahamızdaki sorunları ve çözüm önerilerini ileterek çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yaptı ve projelerimizden bahsetti.Odamızın hazırladığı sorunlar dosyasını başkan ARSLAN Karacasu Kaymakamı Sn. Mehmet Gündoğdu'ya takdim etti teşekkürlerini iletti.
 • 27.09.2023

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nuri Arslan Sorumluluk sahamızda bulunan Bozdoğan ilçemize yeni atanan Kaymakam Sn. İbrahim Gökçe ‘ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Odamız başkanı ARSLAN Nazilli ve sorumluluk sahamızdaki sorunları ve çözüm önerilerini ileterek çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yaptı ve projelerimizden bahsetti.Odamızın hazırladığı sorunlar dosyasını başkan ARSLAN Karacasu Kaymakamı Sn. Mehmet Gündoğdu'ya takdim etti teşekkürlerini iletti.
 • 28.09.2023

  Saadet Partisi Bursa Milletvekili Sn. Mehmet ATMACA, Saadet Partisi İl ve İlçe başkanları ile beraberindeki heyet, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nuri ARSLAN’ ı makamında ziyaret ettiler Görüşmede Başkan ARSLAN Nazilli'nin ve sorumluluk sahamızdaki ilçelerle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi ayrıca sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını ve 2.OSB ile ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirdik her plafromda sorunları dile getirdiğini söyleyen Başkan ARSLAN konular hakkında istişare yapıldı Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı sorunlar dosyasının içinde konuların detaylı belirtildiğini aktararak Odamız Başkanı Nuri ARSLAN Dosyayı Saadet Partisi Bursa Milletvekili Sn. Mehmet ATMACA'ya takdim ederek ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.
 • 23.10.2023

  Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kulelerde Ege Bölgesi Toplantısı Yapıldı Toplantıya Nazilli bölgesini temsilen Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri ARSLAN katıldı TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun başkanlığında Ege Bölgesindeki Oda ve Borsa Başkanlarının katıldığı toplantıda; TOBB’un çalışmalarına ilişkin sunumlar yapıldı. Toplantıda, sektörel, bölgesel sorunlar ve talepler değerlendirildi.Toplantıda konuşma yapan Nuri ARSLAN; bölgemizde sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı devam etmekte olduğunu belirterek Bu nedenle Nazilli’de 2.OSB kurulması çalışmaları devam etmektedir. Ancak genel anlamda Belediyelerimizin konut alanı yaratma konusundaki gayretlerini yeni sanayi ve ticaret alanları konusunda da göstermelerini istiyoruz. Bölgemiz üretim ve imalat için her türlü avantaja sahiptir Bu konuda her konuda işbirliğine açık olduğumuzu söylemek istiyorum. Çalışmalarımız devam etmektedir.Toplantıya ev sahipliği yapan ve bizleri ağırlayan Sayın Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum dedi.
 • 23.10.2023

  Aydın AK Parti Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa SAVAŞ, AK Parti Milletvekili Ömer ÖZMEN ve AK Parti Milletvekili Seda SARIBAŞ, NTO Başkanı Nuri ARSLAN’ ı ayrı ayrı makamlarında kabul ettiler Nuri ARSLAN konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Nazilli Ticaret Odası’nın sorumluluk alanı içinde yürüttüğümüz faaliyet ve projeler hakkında sayın vekillerimizi bilgilendirmek, bundan sonra yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk Nazilli'nin ve bölgemizin sanayi ve ticaret alanlarının yetersizliği, kurulmasına teşebbüs edilen 2.OSB çalışmaların devam ettiği ile ilgili konuyu ilettik.Bölgemizin kalkınması, sorunların çözümü noktasında milletvekillerimizin desteklerini önemsiyoruz dedi. Gazi Meclisimize ziyarette bulundum. Sayın Mustafa SAVAŞ’a Sn.Ömer ÖZMEN ile Sn.Seda SARIBAŞ'a Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başakanı Nuri ARSLAN Milletvekillerimizi misafirperverlikleri için Teşekkürlerimizi ilettik dedi.
 • 31.10.2023

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Serkan SAYGILI Buharkent Kaymakam V. Sn. Cuma OMURCA’yı makamında ziyaret ettiler.Odamız başkanı ARSLAN Nazilli ve sorumluluk sahamızdaki sorunları ve çözüm önerilerini ileterek çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yaptı ve projelerimizden bahsetti.Odamızın hazırladığı sorunlar dosyasını başkan ARSLAN Buharkent Kaymakam V. Sn. Cuma OMURCA’yı takdim etti teşekkürlerini iletti.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?