1/100.000 Çevre Düzeni Planı Revize Edilmesi

1/100.000 Çevre Düzeni Planı Revize Edilmesi


Nedeni: Bölgemizin kalkınmasının önündeki en büyük engel olması sebebiyle sorumluluk sahamızdaki 7 ilçeden 4 tanesinde Sanayi ve Ticaret alanlarının yok denecek kadar yetersiz olması üyelerimizin talepleri sonucu tespit edilmiştir.

Durum: Devam Ediyor

 • 2015 yılı Ocak ve Mart

  Aydın ili Oda Borsa yönetimiyle Güç Birliği toplantısında odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN tarafından dile getirildi
 • 13.11.2015

  1. Meslek Komitesinde sorunun TBMM’ye taşınmasına karar verildi.
 • 03.12.2015

  TBMM’de Aydın Milletvekilleriyle yapılan toplantılarda Çevre Düzeni Planı’nın neden revize edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
 • 22.12.2015

  TOBB Başkanlığında yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFEKÇİ’nin katıldığı Konsey Toplantısında ilgili sorun tekrar dile getirildi.Sorun hakkında sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak revizenin yapılması için taleplerimizi arz ettik
 • 18.03.2017

  Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin katılımlarıyla Aydın’da gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanımız katılım göstermiştir.Çevre Düzeni Planı revizesiyle ilgili taleplerimiz Bakanımıza arz edilmiştir.
 • 25.07.2017

  TOBB Başkanlığında yapılan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin katılım gösterdiği Konsey toplantısında Çevre Düzeni Planı revizesiyle ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak gerekli revizenin yapılması için taleplerimizi arz ettik.
 • 02.08.2017

  Odamız tarafından organize edilen Aydın İli Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarının davet edildiği Güç Birliği toplantısında 1/100.000 ‘lik Çevre Düzeni Planı tekrar istişare edildi.Yerinde tespit yapılmadan masa başında harita üzerinde işaretleme ile Çevre Düzeni Planı oluşturulmuş , marjinal arazilerin tarım arazisi vasfından çıkarılmaması yatırımcının önünde engel teşkil ettiği bu arazilerin ekonomiye geri kazandırılması yönünde yerinde görüş birliğine varıldı.
 • 16.08.2017

  Aydın Valisi Y.Selim Köşger’in odamıza yaptığı ziyarette Çevre Düzeni Planının yeni açılacak olan sanayi ve ticaret alanlarının önünde engel oluşturduğu ve bu sorunun çözülmesi sorumluluk sahamız açısından önem arz ettiği Vali Beye arz edildi.Ayrıca Nazilli için bu konuda en hızlı şekilde çözüm üretilmesinin yolunun OSB genişleme alanı çalışmalarının bir önce başlatılarak sonuçlandırılması ve yeni açılacak alanların yatırımcının hizmetine sunulması olacağı arz edildi.
 • 09.02.2018

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU'nun odamızı ziyaretinde 1/100.000 Çevre Düzeni Planından kaynaklanan sorunlarımız kendisine aktarıldı.Sayın Belediye Başkanı bu sorunu 1/25.000 Çevre Düzeni Planı olarak çözüme kavuşacağını ifade etti.
 • 28.05.2018

  İYİ Parti Aydın 1.sıra Milletvekili adayı Aydın Adnan SEZGİN'in odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi kapsamında taleplerimiz iletildi.
 • 04.06.2018

  AK Parti Milletvekili ve 1.sıra Milletvekili adayı Mustafa SAVAŞ odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi kapsamında taleplerimiz iletildi.
 • 08.06.2018

  Aydın Milletvekili Deniz DEPBOYLU’nun odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi iletildi.
 • 18.06.2018

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılan Çevre Düzeni Planı toplantısına katıldık.1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesini yapacak firma yetkilileri ile yapılan toplantıya katılarak Ticaret ve Sanayi alanı yetersizliği bulunan sorumluluk sahamızdaki ilçeler hakkında taleplerimizi ilettik.
 • 20.06.2018

  CHP Aydın Milletvekili adayı Süleyman BÜLBÜL’ün odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi iletildi.
 • 31.10.2018

  Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa SAVAŞ , Bekir Kuvvet ERİM , Rıza POSACI , Metin YAVUZ TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekillerimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 31.10.2018

  CHP Aydın Milletvekilleri Bülent TEZCAN ,Hüseyin YILDIZ , Süleyman BÜLBÜL TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekillerimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 31.10.2018

  İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin TBMM’de ziyaret ettik. Aydın Milletvekilimizden bölgemizin gelişmesi yönünde öncelikli çözüm bekleyen sorunumuz olan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında desteklerini beklediğimizi ifade ettik
 • 15.11.2018

  Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla Aydın’da yaptığı toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı katıldı.1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi hakkında taleplerimizi ilettik
 • 18.11.2019

  Tüm yerel ve ulusal gazetelerde “İSTİYORUZ” başlıklı ilanımız yayımlandı. 1/25.000 Çevre Düzeni Planı konusu bu ilanda değinildi.
 • 14.01.2019

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun odamızı ziyaretinde konu gündeme getirildi.Sayın Başkan konunun takipçisi olduğunu ve ihaleyi kazanan firmaya işi hızlandırması yönünde talimat verdiğini dile getirdi.
 • 28.01.2019

  Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim davet edildiği odamız meclis toplantısına katılım gösterdi.Daha önceki zaman dilimlerinde sorumluluk sahamızdaki sorunlar ve çözüm önerileri için yapmış olduğu çalışmalar ve gelişmeleri hakkında odamız meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.Nazilli OSB genişleme alanı çalışmalarının Takipçisi olduğuna dair bilgi verdi.
 • 14.02.2019

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun odamızı ziyaretinde kendilerine yeni sanayi ve ticaret alanları ile ilgili projeleri ve yaklaşık yüzölçümleri sunuldu.Sayın Belediye Başkan ‘ı 1/25.000 Çevre Düzeni Planı revizesi çalışmalarının bitirildiğini ve lekelenen alanlarla ilgili odamıza yazılı bilgilendirme yapılacağını ifade etti.
 • 19.02.2019

  “İSTİYORUZ” İlanımızın devamı niteliğinde yerel ve ulusal basında “SORUYORUZ” ilanı yayımladık.
 • 12.10.2019

  Ak Parti Aydın Milletvekilleri Metin YAVUZ ve Bekir Kuvvet ERİM’in odamızı ziyaretinde 1/25.000 Çevre Düzeni Planının Büyükşehir Belediyesi tarafından revizesinin yapıldığını ancak Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Bakanlığının bu düzenleme hakkında davalı olmaları sebebiyle 1/25.000 Çevre Düzenlemesinin aktif olarak uygulanmadığını söylediler.Bu sorunun çözülmesi yönünde sayın vekillerimizin desteklerini beklediğimizi ifade ettik.
 • 06.12.2019

  Aydın CHP Milletvekili Bülent TEZCAN ve CHP ilçe yönetimi Odamızı ziyaret etti.1/25.000 Çevre Düzenlemesinin aktif olarak uygulanması yönündeki desteklerini beklediğimizi ilettik.
 • 27.01.2020

  Ak Parti Aydın Milletvekilli Bekir Kuvvet ERİM Başkanımız tarafından davet ediliği Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.Toplantıda Kuru İncir gibi yerel üürnlerin işlendiği ihtisas OSB kurulamayacağını ancak kooperatifleşme ile sorunun çözüme kavuşacağı konusunda bilgilendirme yaptı.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?