Ticaret Odasına Kayıtlı İşletme Ve Şirketlerin Finansman Sorunlarının Giderilmesi

Ticaret Odasına Kayıtlı İşletme Ve Şirketlerin Finansman Sorunlarının Giderilmesi


Nedeni: .......

Durum: Devam Ediyor

 • 06.03.2015

  Yapılan toplantıda bölge sorunları masaya yatırılarak görüş bildirildi. *Jeotermal kaynakların tarımsal üretime ayrıca Didim e ve Kuşadası na ulaştırılarak turizme kazandırılması, *Esnaf Kefalet Kooperatifinin kredi verme yetkisinin sadece esnaf odası üyelerinin değil ticaret odası üyelerinin de faydalanması gerektiği ya da ticaret odası üyelerinin yararlanabileceği bir kredi imkanı sunulması *Mevcut jeotermallerin tarım arazilerine verdiği zarar *Organize sanayi bölgelerinde yatırımcının yer bulmakta zorlanması *1/100000 planların revize edilerek sanayi için yeni alanlar kazandırılması *Nitelikli iş gücü sıkıntısı ve istihdam garantili kursların uygulanmasında yaşanan güçlükler, *Güneş enerjisi kullanımında sanayi tesisleri ve ticari işletmelerde de tarım alanında olduğu gibi teşvik uygulanmaması, *Büyükşehir yasasından kaynaklı belediyeler arasında koordinasyonun problemleri, *İşyerleri için lokasyon ve sayı sınırlaması uygulanması talepleri, *Halk ekmek ve halk etin esnafa etkisi, *Organize sanayi bölgelerinde hazır beton tesisleri kurulmasına getirilen kısıtlamalar *Ulusal şirketlerin yerel vergi kaydı olmamasından kaynaklı vergi kaybı, *İşletme defteri tutan üyelerin kayıtlarından kaynaklı sıkıntılar, *Takdir komisyonlarının çalışma sınırları ve şekilleri *MERSİS uygulamasının doğurduğu problemler, *Üyelerin Oda ve borsalardan istediği finansman desteği, *Bankaların kredilerde yaptığı kesintiler, *İş Mahkemelerinin odalardan istediği yazılar, *NACE faaliyet kodu belirlenirken uygulama hataları, *Esnaflara yüklenen yasal yükümlülüklerin ağırlıkları,
 • 22.12.2015

  TOBB KONSEY TOPLANTISINDA; odamız üyelerinin sürekli şikayet olarak dile getirdiği esnaf odası üyelerinin esnaf kefalet kooperatifi aracılığıyla uygun krediye ulaşmada yaşadaığı kolaylığı ticaret odası üyelerinin faydalanamadığı, ya ticaret odası üyelerinin de aynı kurum aracılığıyla krediye ulaşmasının sağlanması ya da ticaret odaları kooperatifi gibi çözüm üretilerek ayrımcılığın giderilmesi gerektiği Bakan Tüfenkçi ye arz edildi.
 • 12.12.2016

  TİCARET ODASI ÜYELERİNİN KULLANABİLECEĞİ TOBB NEFES KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.
 • 19.12.2016

  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ege Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları ile yapılan Toplantı da * Nefes Kredisi hakkında bilgilendirmede bulunulurken, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketindeki konular istişare edildi.
 • 22.12.2016

  *TOBB nefes kredisi için NTO ve Denizbank anlaşma imzaladı.
 • 08.07.2017

  TOBB EGE BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISINA katılan yönetim kurulu başkanımzı hayata geçirilen Nefes Kredisinin üyelerimiz tarafından olumlu dönüşler aldığını ve bu kredinin tekrar hayata geçirilmesinin olumlu etki yaratacağını dile getirdi
 • 02.04.2018

  TİCARET ODASI ÜYELERİNİN KULLANABİLECEĞİ TOBB NEFES KREDİSİ 2. KEZ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.
 • 31.08.2018

  KOBİ DESTEK-NEFES KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ
 • 07.11.2018

  Toplantıda bir konuşma yapan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; Bankacılık sisteminin maalesef “güneşte şemsiye verip yağmurda şemsiye kapatan” bir anlayışının olduğunu, kredilerin onay aşamasında gerçek ihtiyaç sahibine değil, bankada mevduatı olan kişiye verildiğini, Nefes Kredisi sisteminde Banka’da kaynak olduğu halde kredi taleplerinin keyfi olarak bekletildiği veya Oda’dan ödeme yapılması gerektiği şeklinde doğru olmayan bilgilerle üyenin mağdur edildiğini ifade etti. Nuri ARSLAN konuşmasında Banka kredilerine daha fazla ihtiyaç duyulan sıkıntılı dönemlerde Bankaların bencilce davranarak kredi v
 • 21.01.2019

  Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza ulaştırılmak üzere bölgemizin sorun ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosyada üyelerimizin talepleri olan üyelerimizin faydalanabileceği düşük faizli uygun finans imkanı sağlanması yönündeki taleplerimiz arz edildi
 • 25.02.2019

  Cumhurbaşkanımıza iletmiş olduğumuz üyelerimizin faydalanabileceği düşük faizli uygun finans imkanı sağlanması yönündeki taleplerimizi tekrar arz ettik
 • 10.03.2020

  tüm oda borsa başkanlarına yapılan ortak talep olan Oda üyelerinin faydalanabileceği düşük faizli uygun finans imkanı sağlanması yönündeki talepleri konusunda lobicilik faaliyetleri yapılmasına karar verildi.
 • 23.03.2020

  COVİD 19 salgını sebebiyle üye işletmelerimize likidite sağlamak piyasalardaki olumsuz etkiyi azaltabilmek için Nefes Kredisinin tekrar gündeme getirlmesi, odamız tarafından taahhüt edilen miktarın TOBB'a bildirilmesi
 • 25.03.2020

  İŞE DEVAM KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ
 • 06.04.2020

  Nefes Kredisinin gündeme geldiği bugünlerde üyelerimizden gelen talepler ve şikayetler TOBB’a bildirilmiş olup konu hakkında yönetim kuruluna bilgi verilmiştir. TOBB’a gönderilen yazı ; Yıllık cirosu birçok üyemizle aynı olan Esnaf ve Sanatkârlar Odası,50.000.-TL ye kadar sıfır faizli ve daha yüksek miktarlarda düşük faizli kredi imkânını üyelerine sunmaktadır. Üyelerimiz bu kredilere ulaşabilmek adına odamızdan kayıtlarını sildirerek Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıt yaptırmakta ve birçok üyemiz bu konuda da odamıza şikâyette bulunmaktadır. Hatta geçmişte verilen Nefes Kredilerinin bankada mevduatı yüksek kişilere öncelik tanınarak verilmesi nedeni ile mağduriyetlerini dile getirmektedirler. İçinde bulunduğumuz süreçte bir firmanın birden fazla kredi imkanından yararlanması veya mevduat miktarının yüksek olması nedeni ile bankalarda kredi önceliği bulunduğu yönünde şikayetler üyelerimiz tarafından odamıza iletilmiştir. Üyelerimizin içinde bulunduğu bu zor zamanda, üç ay geri ödemesiz bir yıllık kredi imkanının verilmesi durumunda, üyelerimiz nezdinde odalarımızın itibarını artırmış, olumsuz eleştirilerin de önüne geçilmiş olacaktır. Amacına uygun ve kesin hükümlerle belirlenmiş esaslar dahilinde hazırlanacak Nefes Kredisinin yıllık cirosu 0-1.000.000-TL arasında bulunanlar için 50.000.-TL olarak belirlenmesini, 1.000.000-3.000.000.-TL arasında bulunanlar için ise 100.000.-TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Nefes kredisini, yıllık cirosu düşük KOBİ’lerin yararlanması durumunda hem odamıza gelen şikayetlerin hem de kayıtlarını Esnaf ve Sanatkârlar Odasına taşımalarının önüne geçebileceğiz. 3.000.000.-TL üzerinde cirosu bulunan üyelerimiz için ise verilecek kredi miktarının ihtiyaçlarını karşılamayacağı düşüncesindeyiz. Bu üyelerimiz KGF destekli kredi imkanından veya başka kredi seçeneklerinden yararlanabilmektedirler. KGF destekli veya diğer kredilerden yararlanan kişilerin bu kredi kapsamı dışında tutulmasını, daha önce kredi kullanmayan üyelerimizin kredi kullanabilmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesini istiyoruz. Ayrıca üyelerimizin faizsiz veya düşük faiz oranından yararlanabilmesi adına, Nefes Kredisi için oda olarak yatırdığımız para üzerinden elde edeceğimiz faiz gelirimizin de bu sisteme dahil edilmesini talep ettiğimizin bildirilmesine
 • 27.04.2020

  Kovid-19 ile başlayan işyerlerinin kapanması sürecinde sistematik olarak üyelerimizin finans ihtiyaçlarını Odalar ve Borsalar Birliğine ilettik.  TOBB ve Odamızın kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor TOBB Nefes Kredisine tüm Denizbank şubeleri aracılık edecek ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Ticaret Odasına kayıtlı cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, oda faaliyet belgesi alarak ilk etapta Denizbank şubelerine sonrasında bildirilecek olan diğer banka şubelerine başvuru yapabilecekler.  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla kredi olarak kullandırılmak üzere 750.000TL ( yediyüzellibin) tutarındaki mevduatın TOBB’a taahhütte bulunulmasına, TOBB tarafından bildirilen Denizbank banka hesabına 250.000TL yatırılmasına , sonrasında bildirilecek olan diğer banka şubelerine de kalan mevduatın ilgili banka hesaplarına aktarılmasına
 • 27.04.2020

  22.04.2020 tarihinde 25/1 oturum numaralı gerçekleştirilen 1. Grup Meslek Komitesi kararında görüşülen korona virüs sebebiyle ekonomik tedbirler kapsamında açıklanan Banka kredileriyle ilgili üyelerimizden gelen şikayetler dile getirilmiştir. YK Başkanı Nuri Arslan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile telekonferans sistemi aracılığıyla yapılan toplantıda bahsi geçen konu hakkında yaşanan problemler birebir kendisine aktarılmıştır. Genel Koordinatör Eray Rüştü TAKA tarafından konu hakkında 1. Grup Meslek Komitesine sms veya mail yoluyla bilgi verilmesine
 • 27.04.2020

  22.04.2020 tarihli 25/1 oturum numaralı gerçekleştirilen 3. Grup Meslek Komitesi kararında görüşülen nefes kredisi ile ilgili konu yönetim kurulunda görüşülmüş olup 03.04.2020 tarihinde Nefes Kredisi hakkında TOBB’a yazdığımız yazı ile ilgili 3. Grup Meslek Komitesine Genel Koordinatör Eray Rüştü TAKA tarafından konu ile ilgili sms veya mail yoluyla bilgi verilmesine
 • 29.04.2020

  odamız yönetim kurulu başkanı nuri arslan; “2019 yılında başlayan ekonomik durgunluk ve akabinde kovid-19 ile başlayan işyerlerinin kapanması sürecinde sistematik olarak üyelerimizin finans ihtiyaçlarını odalar ve borsalar birliğine ilettik. Yaptığımız başvuruların sonucununda İş'e devam kredisi, küçük işletme can suyu kredisi ve nefes kredisi hayata geçirildi
 • 08.05.2020

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN Yapılan çalışmalar sonucunda kredi imkanlarından bir kısım üyemizin yararlandığını fakat sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamayan birçok üyemizin de olduğunu belirtti. Ekonomik krizin yaşandığı bu ortamda sicil affı getirilmesinin zorunluluk arz ettiğini, böylece daha çok üyemizin kredi imkanından yararlanması sağlanacağını sözlerine ekledi. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise yetkileri dahilinde odamız üyelerinden gelen bu taleplerin gerçekleşebilmesi için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.
 • 18.05.2020

  İşe devam kredisi İşe devam kredisinden bir kısım üyemiz yararlanmakta iken birçok üyemiz de sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamamaktadır. İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi durumunda kredi kullanamayan birçok üyemiz krediye ulaşma imkânı bulacaktır. Krediden yararlanmayan birçok üyemizden gelen talepler bu yöndedir. Kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi 450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması, ödemenin en az asgari ücrete çıkartılması suretiyle kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.
 • 20.05.2020

  Kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi 450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması, ödemenin en az asgari ücrete çıkartılması suretiyle kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi durumunda kredi kullanamayan birçok üyemiz krediye ulaşma imkânı bulacaktır. İşe devam kredisinden bir kısım üyemiz yararlanmakta iken birçok üyemiz de sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamamaktadır.
 • 21.05.2020

  İşyerleri genelge kapsamında kapalı olan üyelerimiz başta olmak üzere kira yardımı yapılması Kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi
 • 18.09.2020

  Pandemi sürecinde çıkan kredi ödemelerinin ötelenmesi konusundaki taleplerimizi arz ettik. sayın vekil ; "Avantajlı sektörlerin kredilerini ertelemeye gerek yok. Ama dezavantajlı sektörlerin ödemelerinin ertelenmesi için çalışacağım. Düşündükçe benim uykularım kaçıyor. Benim elimden ne geliyorsa yapacağım” dedi
 • 31.05.2021

  NEFES KREDİSİ PROJESİ TEKRAR HAYATA GEÇİRİLDİ
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?