Ticaret Odasına Kayıtlı İşletme Ve Şirketlerin Finansman Sorunlarının Giderilmesi

Ticaret Odasına Kayıtlı İşletme Ve Şirketlerin Finansman Sorunlarının Giderilmesi


Nedeni: .......

Durum: Devam Ediyor

 • 06.03.2015

  Yapılan toplantıda bölge sorunları masaya yatırılarak görüş bildirildi. *Jeotermal kaynakların tarımsal üretime ayrıca Didim e ve Kuşadası na ulaştırılarak turizme kazandırılması, *Esnaf Kefalet Kooperatifinin kredi verme yetkisinin sadece esnaf odası üyelerinin değil ticaret odası üyelerinin de faydalanması gerektiği ya da ticaret odası üyelerinin yararlanabileceği bir kredi imkanı sunulması *Mevcut jeotermallerin tarım arazilerine verdiği zarar *Organize sanayi bölgelerinde yatırımcının yer bulmakta zorlanması *1/100000 planların revize edilerek sanayi için yeni alanlar kazandırılması *Nitelikli iş gücü sıkıntısı ve istihdam garantili kursların uygulanmasında yaşanan güçlükler, *Güneş enerjisi kullanımında sanayi tesisleri ve ticari işletmelerde de tarım alanında olduğu gibi teşvik uygulanmaması, *Büyükşehir yasasından kaynaklı belediyeler arasında koordinasyonun problemleri, *İşyerleri için lokasyon ve sayı sınırlaması uygulanması talepleri, *Halk ekmek ve halk etin esnafa etkisi, *Organize sanayi bölgelerinde hazır beton tesisleri kurulmasına getirilen kısıtlamalar *Ulusal şirketlerin yerel vergi kaydı olmamasından kaynaklı vergi kaybı, *İşletme defteri tutan üyelerin kayıtlarından kaynaklı sıkıntılar, *Takdir komisyonlarının çalışma sınırları ve şekilleri *MERSİS uygulamasının doğurduğu problemler, *Üyelerin Oda ve borsalardan istediği finansman desteği, *Bankaların kredilerde yaptığı kesintiler, *İş Mahkemelerinin odalardan istediği yazılar, *NACE faaliyet kodu belirlenirken uygulama hataları, *Esnaflara yüklenen yasal yükümlülüklerin ağırlıkları,
 • 22.12.2015

  TOBB KONSEY TOPLANTISINDA; odamız üyelerinin sürekli şikayet olarak dile getirdiği esnaf odası üyelerinin esnaf kefalet kooperatifi aracılığıyla uygun krediye ulaşmada yaşadaığı kolaylığı ticaret odası üyelerinin faydalanamadığı, ya ticaret odası üyelerinin de aynı kurum aracılığıyla krediye ulaşmasının sağlanması ya da ticaret odaları kooperatifi gibi çözüm üretilerek ayrımcılığın giderilmesi gerektiği Bakan Tüfenkçi ye arz edildi.
 • 12.12.2016

  TİCARET ODASI ÜYELERİNİN KULLANABİLECEĞİ TOBB NEFES KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.
 • 19.12.2016

  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ege Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları ile yapılan Toplantı da * Nefes Kredisi hakkında bilgilendirmede bulunulurken, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketindeki konular istişare edildi.
 • 22.12.2016

  *TOBB nefes kredisi için NTO ve Denizbank anlaşma imzaladı.
 • 08.07.2017

  TOBB EGE BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISINA katılan yönetim kurulu başkanımzı hayata geçirilen Nefes Kredisinin üyelerimiz tarafından olumlu dönüşler aldığını ve bu kredinin tekrar hayata geçirilmesinin olumlu etki yaratacağını dile getirdi
 • 02.04.2018

  TİCARET ODASI ÜYELERİNİN KULLANABİLECEĞİ TOBB NEFES KREDİSİ 2. KEZ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.
 • 31.08.2018

  KOBİ DESTEK-NEFES KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ
 • 07.11.2018

  Toplantıda bir konuşma yapan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; Bankacılık sisteminin maalesef “güneşte şemsiye verip yağmurda şemsiye kapatan” bir anlayışının olduğunu, kredilerin onay aşamasında gerçek ihtiyaç sahibine değil, bankada mevduatı olan kişiye verildiğini, Nefes Kredisi sisteminde Banka’da kaynak olduğu halde kredi taleplerinin keyfi olarak bekletildiği veya Oda’dan ödeme yapılması gerektiği şeklinde doğru olmayan bilgilerle üyenin mağdur edildiğini ifade etti. Nuri ARSLAN konuşmasında Banka kredilerine daha fazla ihtiyaç duyulan sıkıntılı dönemlerde Bankaların bencilce davranarak kredi v
 • 21.01.2019

  Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza ulaştırılmak üzere bölgemizin sorun ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosyada üyelerimizin talepleri olan üyelerimizin faydalanabileceği düşük faizli uygun finans imkanı sağlanması yönündeki taleplerimiz arz edildi
 • 25.02.2019

  Cumhurbaşkanımıza iletmiş olduğumuz üyelerimizin faydalanabileceği düşük faizli uygun finans imkanı sağlanması yönündeki taleplerimizi tekrar arz ettik
 • 10.03.2020

  tüm oda borsa başkanlarına yapılan ortak talep olan Oda üyelerinin faydalanabileceği düşük faizli uygun finans imkanı sağlanması yönündeki talepleri konusunda lobicilik faaliyetleri yapılmasına karar verildi.
 • 23.03.2020

  COVİD 19 salgını sebebiyle üye işletmelerimize likidite sağlamak piyasalardaki olumsuz etkiyi azaltabilmek için Nefes Kredisinin tekrar gündeme getirlmesi, odamız tarafından taahhüt edilen miktarın TOBB'a bildirilmesi
 • 25.03.2020

  İŞE DEVAM KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ
 • 06.04.2020

  Nefes Kredisinin gündeme geldiği bugünlerde üyelerimizden gelen talepler ve şikayetler TOBB’a bildirilmiş olup konu hakkında yönetim kuruluna bilgi verilmiştir. TOBB’a gönderilen yazı ; Yıllık cirosu birçok üyemizle aynı olan Esnaf ve Sanatkârlar Odası,50.000.-TL ye kadar sıfır faizli ve daha yüksek miktarlarda düşük faizli kredi imkânını üyelerine sunmaktadır. Üyelerimiz bu kredilere ulaşabilmek adına odamızdan kayıtlarını sildirerek Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıt yaptırmakta ve birçok üyemiz bu konuda da odamıza şikâyette bulunmaktadır. Hatta geçmişte verilen Nefes Kredilerinin bankada mevduatı yüksek kişilere öncelik tanınarak verilmesi nedeni ile mağduriyetlerini dile getirmektedirler. İçinde bulunduğumuz süreçte bir firmanın birden fazla kredi imkanından yararlanması veya mevduat miktarının yüksek olması nedeni ile bankalarda kredi önceliği bulunduğu yönünde şikayetler üyelerimiz tarafından odamıza iletilmiştir. Üyelerimizin içinde bulunduğu bu zor zamanda, üç ay geri ödemesiz bir yıllık kredi imkanının verilmesi durumunda, üyelerimiz nezdinde odalarımızın itibarını artırmış, olumsuz eleştirilerin de önüne geçilmiş olacaktır. Amacına uygun ve kesin hükümlerle belirlenmiş esaslar dahilinde hazırlanacak Nefes Kredisinin yıllık cirosu 0-1.000.000-TL arasında bulunanlar için 50.000.-TL olarak belirlenmesini, 1.000.000-3.000.000.-TL arasında bulunanlar için ise 100.000.-TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Nefes kredisini, yıllık cirosu düşük KOBİ’lerin yararlanması durumunda hem odamıza gelen şikayetlerin hem de kayıtlarını Esnaf ve Sanatkârlar Odasına taşımalarının önüne geçebileceğiz. 3.000.000.-TL üzerinde cirosu bulunan üyelerimiz için ise verilecek kredi miktarının ihtiyaçlarını karşılamayacağı düşüncesindeyiz. Bu üyelerimiz KGF destekli kredi imkanından veya başka kredi seçeneklerinden yararlanabilmektedirler. KGF destekli veya diğer kredilerden yararlanan kişilerin bu kredi kapsamı dışında tutulmasını, daha önce kredi kullanmayan üyelerimizin kredi kullanabilmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesini istiyoruz. Ayrıca üyelerimizin faizsiz veya düşük faiz oranından yararlanabilmesi adına, Nefes Kredisi için oda olarak yatırdığımız para üzerinden elde edeceğimiz faiz gelirimizin de bu sisteme dahil edilmesini talep ettiğimizin bildirilmesine
 • 27.04.2020

  Kovid-19 ile başlayan işyerlerinin kapanması sürecinde sistematik olarak üyelerimizin finans ihtiyaçlarını Odalar ve Borsalar Birliğine ilettik.  TOBB ve Odamızın kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor TOBB Nefes Kredisine tüm Denizbank şubeleri aracılık edecek ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Ticaret Odasına kayıtlı cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, oda faaliyet belgesi alarak ilk etapta Denizbank şubelerine sonrasında bildirilecek olan diğer banka şubelerine başvuru yapabilecekler.  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla kredi olarak kullandırılmak üzere 750.000TL ( yediyüzellibin) tutarındaki mevduatın TOBB’a taahhütte bulunulmasına, TOBB tarafından bildirilen Denizbank banka hesabına 250.000TL yatırılmasına , sonrasında bildirilecek olan diğer banka şubelerine de kalan mevduatın ilgili banka hesaplarına aktarılmasına
 • 27.04.2020

  22.04.2020 tarihinde 25/1 oturum numaralı gerçekleştirilen 1. Grup Meslek Komitesi kararında görüşülen korona virüs sebebiyle ekonomik tedbirler kapsamında açıklanan Banka kredileriyle ilgili üyelerimizden gelen şikayetler dile getirilmiştir. YK Başkanı Nuri Arslan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile telekonferans sistemi aracılığıyla yapılan toplantıda bahsi geçen konu hakkında yaşanan problemler birebir kendisine aktarılmıştır. Genel Koordinatör Eray Rüştü TAKA tarafından konu hakkında 1. Grup Meslek Komitesine sms veya mail yoluyla bilgi verilmesine
 • 27.04.2020

  22.04.2020 tarihli 25/1 oturum numaralı gerçekleştirilen 3. Grup Meslek Komitesi kararında görüşülen nefes kredisi ile ilgili konu yönetim kurulunda görüşülmüş olup 03.04.2020 tarihinde Nefes Kredisi hakkında TOBB’a yazdığımız yazı ile ilgili 3. Grup Meslek Komitesine Genel Koordinatör Eray Rüştü TAKA tarafından konu ile ilgili sms veya mail yoluyla bilgi verilmesine
 • 29.04.2020

  odamız yönetim kurulu başkanı nuri arslan; “2019 yılında başlayan ekonomik durgunluk ve akabinde kovid-19 ile başlayan işyerlerinin kapanması sürecinde sistematik olarak üyelerimizin finans ihtiyaçlarını odalar ve borsalar birliğine ilettik. Yaptığımız başvuruların sonucununda İş'e devam kredisi, küçük işletme can suyu kredisi ve nefes kredisi hayata geçirildi
 • 08.05.2020

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN Yapılan çalışmalar sonucunda kredi imkanlarından bir kısım üyemizin yararlandığını fakat sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamayan birçok üyemizin de olduğunu belirtti. Ekonomik krizin yaşandığı bu ortamda sicil affı getirilmesinin zorunluluk arz ettiğini, böylece daha çok üyemizin kredi imkanından yararlanması sağlanacağını sözlerine ekledi. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise yetkileri dahilinde odamız üyelerinden gelen bu taleplerin gerçekleşebilmesi için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.
 • 18.05.2020

  İşe devam kredisi İşe devam kredisinden bir kısım üyemiz yararlanmakta iken birçok üyemiz de sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamamaktadır. İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi durumunda kredi kullanamayan birçok üyemiz krediye ulaşma imkânı bulacaktır. Krediden yararlanmayan birçok üyemizden gelen talepler bu yöndedir. Kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi 450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması, ödemenin en az asgari ücrete çıkartılması suretiyle kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.
 • 20.05.2020

  Kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi 450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması, ödemenin en az asgari ücrete çıkartılması suretiyle kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi durumunda kredi kullanamayan birçok üyemiz krediye ulaşma imkânı bulacaktır. İşe devam kredisinden bir kısım üyemiz yararlanmakta iken birçok üyemiz de sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamamaktadır.
 • 21.05.2020

  İşyerleri genelge kapsamında kapalı olan üyelerimiz başta olmak üzere kira yardımı yapılması Kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi İşe devam kredisinde sicil affı getirilmesi
 • 18.09.2020

  Pandemi sürecinde çıkan kredi ödemelerinin ötelenmesi konusundaki taleplerimizi arz ettik. sayın vekil ; "Avantajlı sektörlerin kredilerini ertelemeye gerek yok. Ama dezavantajlı sektörlerin ödemelerinin ertelenmesi için çalışacağım. Düşündükçe benim uykularım kaçıyor. Benim elimden ne geliyorsa yapacağım” dedi
 • 31.05.2021

  NEFES KREDİSİ PROJESİ TEKRAR HAYATA GEÇİRİLDİ
 • 01.06.2021

  "TİCARET ODASINA KAYITLI OLAN İŞLETME VE ŞİRKETLERİN FİNANSMAN SORUNLARININ GİDERİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK ÜZERE NEFES KREDİSİ PROJESİ TEKRAR BAŞLATILDI Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; pandeminin resmi olarak duyurulduğu 2020 yılı Mart ayından itibaren üyelerimiz için sürekli olarak başta Hibe Destekleri olmak üzere; “0” faizli kredi ve kira yardımı gibi bir çok konuda taleplerimizi dile getirdik. Taleplerimizin bir kısmının gerçekleştiğini, diğer hususların da tarafımızdan takip edildiğini ve her platformda bunları tekrar tekrar ifade ettiğimizi, yazılı olarak ilgili makamlara ilettiğimizi daha önce açıklamıştık. Üyelerimiz adına talep ettiğimiz hususlardan birisi olan Nefes Kredisinin 2021 yılı için tekrar hayata geçirilecek olması bizleri sevindirmiştir. Her ne kadar Hibe değil de Kredi olarak verilecek olsa da sadece Ticaret Odası üyelerine tahsis edilecek olması nedeniyle daha önce verilen pandemi destek ve kredilerinden yararlanamayan Oda üyeleri için bir fırsat olacağını düşünüyorum. Nazilli Ticaret Odas ıüyeleri için toplamda yaklaşık olarak 15 Milyon TL lik bir kredi tahsisi öngörüyoruz. Genelgeler kapsamında kapanan üye işyerlerinin en büyük ihtiyacı uygun şartlarda alabileceği finans destekleridir. Bu anlamda yeni nefes kredisini, finans sıkıntısı yaşayan üyelerimiz adına tam zamanında açıklanmış bir destek olarak görüyorum. NTO olarak üyelerimiz adına tespit ettiğimiz her ihtiyacı ve talebi kararlılıkla sonuca ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Pandemi tamamen sona erinceye kadar bu konudaki çalışmalarımızın devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Nefes Kredisi Projesinin üyelerimiz için hayırlı olması dileğiyle, kredinin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan başta M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU olmak üzere Odalar ve Borsalar Birliği yetkilerine teşekkür ediyorum. – dedi"
 • 01.02.2022

  "Aydın Kosgeb İl Müdürü Sadullah Dülger İle Kosgeb Uzmanı Barışcan Gülay Tarafından Yapılan Bilgilendirme Sunumuna Her İki Odanın Kobi Statüsünde Bulunan Üyeleri Katıldı NTO Konferans Salonunda yapılan toplantıya katılan çok sayıda işletme sahibine; KOSGEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan “Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile girişimcilik destekleri, yurt dışı Pazar destekleri ve kosgeb haricinde verilen diğer hibe destekler ve krediler hakkında bilgi verildi. Aydın Kosgeb Müdürü Sadullah DÜLGER; her iki Odanın yaptığı işbirliğinin çok güzel bir örnek olduğunu ifade ederken, kosgeb yetkilisi olarak toplantıya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Ticaret Odası bünyesinde kurulacak olan “İhracat Destek Ofisi” ile “Proje Ofisi” nin Oda üyeleri için çok önemli destek noktaları olacağını söylerken, her iki birimin de ihracat yapan üye sayısının artmasında olumlu katkılar verebileceğini ifade etti.Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ise yaptığı konuşmada; Elektrikçiler Odası ile birlikte yapılan bu organizasyonun bir ilk olduğuna dikkat çekerek bundan böyle esnaf odası seçimlerinin tamamlanmasına müteakip tüm oda başkanlıklarıyla benzer faaliyet ve çalışmalar yürütme niyetinde olduklarını, üyelerimizin menfaati için güçbirliği yapmanın şart olduğunu ifade etti.Nuri ARSLAN; bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için Kosgeb’in önemine değindi ve ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan bu işletmelerin uygun finans imkanlarına kavuşabilmesi için nazilli ticaret odası tarafından gerekli çalışmaların her platformda yapıldığını söyledi. Kobilerin özellikle pandemi döneminde en fazla talep ettiği konuların başında “0” faizli kredi talebi olduğunu, ülkemizde çalışan her 10 kişiden 7 kişinin kobi ölçeğindeki bir işletmede çalıştığını ayrıca kobi ölçeğindeki her yeni girişimin, istihdam baskısını azaltarak üretim sistemini güçlendiren çekirdek işletmeleri oluşturduğunu , yeni istihdam imkanlarının yaratılmasında kobilerin öneminin bir kez daha ön plana çıktığını ifade etti.ARSLAN konuşmasının devamında; -bütün bunları dikkate aldığımızda kobilerin güçlenmesinin tüm kurumların birinci önceliği olması gerektiği kanaatindeyiz. Ülkemiz için bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan bu işletmelerimizin uzun ömürlü olması ve büyümesindeki en büyük engel uygun finansman imkanlarına sahip olmamasıdır. Halkbank kaynaklı esnaf ve kefalet kredi kooperatifleri aracılığı ile sağlanan krediler kobilerin tamamını kapsamadığından tek çare kosgeb destekleri ve kredileridir. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin ticaret ve sanayisi adına ihracatın arttırılması için üzerimize düşen görevleri imkan ve sorumluluklarımız dahilinde yapmaya gayret gösteriyoruz. 2006 yılından beri odamız bünyesinde bölgeye hizmet veren kosgeb temsilciği vasıtası ile binlerce üyemiz ve genç girişimci kosgeb desteklerinden faydalanmış, işyerlerini açmışlardır. Bu vesile ile devlet destekleri ve kredilerin üyelerimize ulaştırılmasında emeği geçen tüm kosgeb çalışanlarına teşekkür ediyorum-dedi. Bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümünden sonra toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
 • 21.02.2022

  ÜYELERİMİZİN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA ŞEKERBANK T.A.Ş. İLE NAZİLLİ TİCARET ODASI ARASINDA TİCARİ KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
 • 02.03.2022

  "NAZİLLİ TİCARET ODASININ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILAN GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLAYAN ODA BAŞKANLARI Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi ÇALIŞKAN, Bakırcılar Odası Başkanı Mustafa AY, Bakkallar Odası Başkanı Fatih ASTEPE, Berberler Odası Başkanı Olcay AYYILDIZ, Demirciler Odası Başkanı Nuri ŞİMŞEK, Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet AKYOL, Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut TEKİN, Kahveciler Odası Başkanı Birol ŞENKAL,Terziler Odası Başkanı Murat ŞANAL, Manavlar Odası Başkanı Necmettin KARAKAYA, Manifaturacılar Odası Başkanı Hüdai TOSUN, Marangozlar Odası Başkanı Hüseyin BIÇAKÇI, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Fatih KAHYAOĞLU, Kuyucak Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ali KOCADAĞ, Yenipazar Şoförler Odası Başkanı Nejdet KAPLAN, Buharkent Esnaf Odası Başkanı Namık ÜLKEN, Karacasu Esnaf Odası Başkanı Sefa TÖZ katıldI NAZİLLİ TİCARET ODASININ ESNAF ODALARI GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINDA ODA BAŞKANLARI VE NAZİLLİ SÜMER SAĞLIK HİZMETLERİ MYO MÜDÜRÜ DR.TUNCAY ERCAN SEPETCİOĞLU'NUN KATILIMI İLE BAŞKAN ARSLAN TOPLANTIDA ÖNCELİKLE SORUNLARIMIZI DİLE GETİRDİ 1. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLEREK ÖĞRENCİ KAYBININ ENGELLENMESİ 2.NİTELİKLİ ELEMEN EKSİKLİĞİ 3.SANAYİ VE TİCARET ALANLARIN YETERSİZLİĞİ 4.FUAR ALANI İHTİYACI 5.ÜYELERİMİZE YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SORUNLARINA DEĞİNDİ. BAŞKAN ARSLAN Meslek Kuruluşu veya Odanın adı ne olursa olsun sorunlarımızın ortak olduğunu biliyoruz. Bu gün bir araya gelmemezin birinci nedeni ortak sorunlarımıza ortak çözümler aramaktır. Diğer bir amacımız da bu güne kadar tam anlamıyla yapamadığımız birlikte hareket etmek ve güç birliğini sağlamaktır diyen ARSLAN, kurumların ancak güç birliği yapması halinde bölgeye hizmet yapılabileceğini ifade etti. Biz bu güne kadar her ortamda birlikte hareket etme kültürünün önemine değindik ancak bir yere kadar başarılı olabildik. Ümit ediyorum bundan sonraki çalışmalarımız daha verimli olacaktır. Ticaret Odası ve Esnaf Odası üyelerinin aynı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini sadece kuruluş türü ve ölçek farkı olabileceğini söyleyen ARSLAN, bu nedenle üyelerimizin sorunları ve çözüm yolları benzerlik göstermektedir. Çok seslilik, farklı görüşler her zaman başarı ve hizmeti getirir. Tüm kişi ve kurumların görüşlerine açığız. Amacımız azami seviyede tacir ve esnafımıza hizmet etmektir-dedi Toplantıya katılan Oda başkanları bölgenin ve üyelerinin sorunları ve beklentileri ile ilgili konularda görüşlerini belirttiler...NAZİLLİ TİCARET ODASININ BÖLGENİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİYLE İLGİLİ KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU GÖRÜŞÜLEN KONULAR BASINDA PAYLAŞILDI."
 • 26.03.2022

  2.03.2022 TARİHİNDE ODA BAŞKANLARIYLA YAPILAN TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ 26.03.2022 TARİHİNDE NTO MECLİS SALONUNDA DÜZENLENEN TOPLATIYA ODAMIZ Y.K. BAŞKANI NURİ ARSLAN MECLİS BAŞKANI GÜRDAL YÜZÜGÜLER ve ESNAF ODASI BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞÜLEN SORUNLARIMIZ MİLLETVEKİLLERİMİZE AKTARILDI ve SORUNLARIMIZ: 1. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLEREK ÖĞRENCİ KAYBININ ENGELLENMESİ 2.NİTELİKLİ ELEMEN EKSİKLİĞİ 3.SANAYİ VE TİCARET ALANLARIN YETERSİZLİĞİ 4.FUAR ALANI İHTİYACI KÜÇÜK ESNAF STATÜSÜNDE BULUNAN İŞYERLERİNE YÖNELİK OLARAK BAKANALIK TARAFINDAN; CİRO ŞARTI OLMAYAN , 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ CAN SUYU KREDİSİ TAHSİS EDİLMESİ HUSUSUNDAKİ KONU MİLLETVEKİLERİMİZE İLETİLDİ.
 • 29.03.2022

  AYDIN TİCARET BORSASI KONFERANS SALONUNDA YAPILAN GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISINDA ODA BAŞKANLARIMIZ EGE BÖLGESİNİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİLER. NAZİLLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN'DA 1. MESLEK LİSELERİ ve NİTELİKLİ ARA ELEMAN EKSLİKLİĞİ SORUNUNU DİLE GETİRDİ. 2. SANAYİ ve TİCARET ALANI EKSİKLİĞİ 3. BAĞIMSIZ ÜNİVERSİTE KURULMASI. 4. ÇİFT HATLI TREN YOLU ve LOJİSTİK SORUNU 5. ÜYELERİMİZE YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SORUNLARINA DEĞİNDİ.
 • 06.05.2022

  ZİYARETTE BULUNAN AYDIN MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YILDIZ İLÇE BAŞKANI SERDAR ALPTEKİN VE PARTİ TEMSİLCİLERİ ODAMIZ BAŞKANI NURİ ARSLAN TARAFINDAN KARŞILANDI VE MAKAMINDA AĞIRLADI NAZİLLİNİN VE ÜYELERİMİZİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ 19 MADDEDEN OLUŞAN SORUNLAR DOSYAMIZ MİLETVEKİLİMİZE TAKDİM EDİLDİ.
 • 11.05.2022

  YENİ ATANAN DENİZBANK ŞUBE MÜDÜRÜ HASAN ÖZDEMİR TİCARET ODASI BAŞKANI NURİ ARSLAN'a MAKAMINDA ZİYARET ETTİ ÜYELERİMİZİN KREDİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA UYGUN FAİZ ORANI HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ
 • 08.06.2022

  " BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ NAZİLLİ TİCARET ODASININ EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ Nazilli Ticaret Odası tarafından organize edilen toplantıya Bankaların ŞubeMüdürleri katıldıToplantı NTO VIP salonunda yapıldı. Toplantıda; 2021 ve 2022 yılı ekonomisinin değerlendirmesi yapılırken uygun faizli kredilerden faydalanmak için yapılması gereken konular üzerinde duruldu. Kredi faizlerinin düşünüldüğünün tersine yüksek olmadığını ifade eden banka yetkilileri aslında işletmelerin ihtiyaç duydukları finansman için şu anda kredilerin iyi bir seçenek olduğunu söylediler.Finansal tablolardaki gayrimenkul ve diğer varlık değerlerinin revize edilmesinin işletmenin lehine olacağı, sağlıklı ve güncel bir bilanço sunan işletmeler için kredi maliyetlerinin düşeceği ifade edildi. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade eden banka yetkilileri;özellikle finans ve mali yönetim konusunda işletmelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını, bu konuda NTO ile ortak projeler yapabileceklerini söylediler.Ağırlıklı olarak Ticaret Odası üyelerinin kredi ve finans imkanlarından daha fazla yararlanmaları için yapılması gereken finansal çalışmalar anlatıldı.Öte yandan kredi için başvuru yapan NTO üyesi kobilerin durumlarına uygun finans imkanlarına ulaşması için, banka personeli ve yetkililerinin mümkün olan imkanlar dahilinde işletmelere yardımcı olmaları, yol göstermeleri, alternatif kredi imkanlarıyla ilgili bilgi vermeleri konusu NTO tarafından özellikle ifade edildi.Kobilerin finans ve mali şartlarla ilgili gelişmeleri her zaman takip edemeyebilecekleri göz önüne alındığında banka yetkilileri tarafından yapılacak yönlendirme ve desteğin işletmeler için önemli olduğu aktarıldı.Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada ”Öncelikle toplantıya katılan Banka Müdürlerimize teşekkür ediyorum.Finans sektörü tarafından sağlanacak destek ve krediler, içinde bulunduğumuz konjonktürde üyelerimiz için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte mali yapısını bankacılık sistemine uygun hale getirebilen ve güncelleyen kobilerimizin kredi kullanımında bir adım önde olacağını bir kez daha irdelemiş olduk. Bu güne kadar finansal okur yazarlık ve mali tablolarla ilgili olarak Nazilli Ticaret Odası olarak birçok eğitim yaptık, bilgilendirme toplantıları düzenledik. Bunların önemi şu anda daha iyi anlaşılmaktadır. Yine de biraz önce ifade ettiğim gibi bankalarımız tarafından yapılacak finansal bilgilendirmeyi, yönlendirmelerini ve desteklerini önemsiyoruz. Her iki tarafın da menfaatine olacak çalışmalar bölgesel ekonomiye güç katacaktır“ dedi.Toplantıya Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar’da faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların şube müdürleri katıldı.Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi."
 • 29.06.2022

  TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB EKONOMİ ŞURASI'nda KAMU BANKALARI VE GENEL MÜDÜRLERİ ile biraraya gelen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN üyelerimizin kredi sorunu olan HALBANK KAYNAKLI ESNAF KEFALET KREDİLERİNE BENZER BİR FİNANS SİSTEMİNİN BULUNMAMASI Konusunda aynı ölçekte faaliyet gözteren,aynı iş kolundaki işletmeler esnaf odasına kayıt olduklarında Halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalanmakta iken,ticaret odasına kayıtlı işletme ise esasen kamuya ait bir kaynaktan sadece oda kaydı nedeniyle yoksun bırakılmaktadır.Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki bu adaletsizliğin önlenmesi amacıyla Ticaret Odasına kayıtlı şahız işletmelerinin de bu kredi imkanından faydalanması için gerekli düzenlemenin yapılması istenmektedir.Çözüm önerisini sayın genel müdürlere odamız başkanı bizzat kendisi iletmiştir.
 • 10.08.2022

  Finansmana Erişim İstişare Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda yapıldı Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Düşük Faizli Kredilerde Ulaşamaması, Bankacılık Sisteminin Kobileri Yüksek Faizli BCH (Borçlu Cari Hesap) Kredilerine Yönlendirmesi ile ilgili konu hakkındaki sorunları toplantıda görüşülmesi için odamız tarafından TOBB'a yazılı olarak gönderildi.
 • 15.10.2022

  MERMER SEKTÖR TOPLANTISI NAZİLLİ TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE BOZDOĞAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ MERMER SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER İLE KARAR ALICILAR BİRARAYA GETİRİLDİ Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren Üyelerimizden Gelen Talepler Doğrultusunda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN; Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet ERİM, Bozdoğan Belediye Başkanı Sayın Ufuk ALTINTAŞ, Bozdoğan Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Kemal BOZOĞLU İle Bozdoğan’da Bulunan Mermer Sektöründeki Üyeleri Bir araya Getirdi. Yapılan Toplantıda Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından Verilen Esnaf kredisinin oda üyelerine de verilmesi, Mermer işletmelerinin yol sorunu, Sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı konuları başta olmak üzere birçok konu dile getirildi.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet Nazilli İl Olsun Platformu olarak  yerelde yaptığımız çalışmaları ve hazırladığımız raporu DEVA Partisi  Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sayın Cem AVŞAR ve DEVA Partisi  Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Sayın Candan KARLITEKİN e takdim ettik. Ziyaret esnasında ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı üyelerimizin ve  bölgemiz sorunlarının çözüm önerilerini içeren sorunlar dosyasını Başkan ARSLAN kendilerini takdim etti.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet Nazilli İl Olsun Platformu olarak yerelde yaptığımız çalışmaları ve hazırladığımız raporu Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Sayın Doğan DEMİR, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Sayın Ayhan Sefer ÜSTÜN ve Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Sayın Mustafa Nedim YAMALI ‘ya takdim ettik. Ziyaret esnasında ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek üyelerimizin ve bölgemiz sorunları ile çözüm önerilerini içeren Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı dosyasını Başkan ARSLAN kendilerini takdim etti.
 • 17.10.2022

  İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER NAZİLLİ İL OLSUN PLATFORMUNU KABUL ETTİ Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPAZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet Nazilli İl Olsun platform Üyeleri Tarafından Parti Genel Merkezine yapılan ziyarette bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında Sayın AKŞENER’e bilgi verildi. Nazilli İl Olsun Platformu olarak yerelde yapılan çalışmalar ve hazırlanan rapor Sayın AKŞENER’ e iletildi. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı dosyayı ve bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan “Uzun Yaşam Sepeti” ni Sn. AKŞENER’ e takdim etti. Nazilli İl Olsun Platformunu makamında kabul eden Sayın AKŞENER; Nazilli bölgesini ve bölgenin şartlarını iyi bildiğini, Nazilli’ nin il olması için yapılan çalışmaları değerli bulduğunu ifade etti.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet; Nazilli İl Olsun Platformu olarak yerelde yapılan çalışmalar ve hazırlanan rapor Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Sayın Mahmut ARIKAN, Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Prof.Dr. Sayın Sabri TEKİR’e takdim edildi.Ziyaret esnasında ayrıca Nazilli ve bölgemizin sorunlarını dile getirerek üyelerimizin ve bölgemiz sorunları ile çözüm önerilerini içeren Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı dosyasını Başkan ARSLAN kendilerini takdim etti.
 • 17.10.2022

  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet; Platform üyeleri Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin UYSAL ve Demokrat parti kitle örgütleri başkanı sayın Cemal ENGİNYURT' u ziyaret etti. Nazilli’nin il olması için bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verildi. Yerelde yapılan çalışmaları ve hazırlanan raporu sayın Uysala takdim edildi. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN tarafından Nazilli'nin üyelerimizin ve bölgenin sorunları ile çözüm önerilerini içeren bir dosya ile bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan “Uzun Yaşam Sepeti” sayın UYSAL’a takdim edildi.
 • 17.10.2022

  CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU NAZİLLİ İL OLSUN PLATFORMUNU MAKAMINDA KABUL ETTİ Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan YENİPZARLI CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet BİNGÜL Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa UYSAL Deva Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar ÖZTEKİN Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap KIRCA Gelecek Partisi Kurulucular Kurulu Üyesi Ali İhsan DİLMEN Ankara ziyaretine giden heyet; Nazilli İl Olsun platformu olarak Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında sayın KILIÇDAROĞLU`na bilgi verildi. Yerelde yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporu sayın KILIÇDAROĞLU`na sunuldu. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN tarafından Nazilli'nin üyelerimizin ve bölgemizin sorunları ile çözüm önerilerini içeren Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı sorunlar dosyamız ile bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan “Uzun Yaşam Sepeti” Sn. KILIÇDAROĞLU na takdim edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede yapılan çalışmalardan haberdar olduklarını dile getiren sayın KILIÇDAROĞLU, Nazilli’nin 1937 yılından itibaren İl olmasıyla ilgili beklentinin herkes tarafından bilindiğini, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanması yönünde temennilerini dile getirdi.
 • 05.11.2022

  SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ YETERSİZLİĞİ ORGANİZE SANAYİ ALANLARINDAN BEKLENTİLER VE TİCARET ODASINA KAYITLI ÜYELERİN KREDİ SORUNLARI HAKKINDA SEKTÖR TOPLANTISI TİCARET ODASINDA YAPILDI Aydın AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM ile Nazilli AK Parti İlçe Başkanı Mustafa ABAK’ın katıldığı toplantıda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Oda Meclis Üyeleri ile Esnaf Odası Başkanları ve Ticaret Odasına kayıtlı Sanayici üyelerin katılımıyla KOBİ’LER ODA FARKI NEDENİYLE KREDİ KULLANAMIYOR Aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı işi yapan iki işletmeden esnaf odasına kayıtlı olan düşük faizli ve uzun vadeli Halk Bankası kaynaklı esnaf kredisi kullanırken, diğer işletme sadece Ticaret Odasına kayıtlı olduğu için esasen bir kamu kaynağı olan bu krediden faydalanmamaktadır. Bu çelişkinin giderilmesi, şirketler hariç olmak üzere en azından ticaret odasına kayıtlı bulunan ve belirli ciro ve alım-satım rakamlarının altında kalan şahıs işletmelerinin bu krediyi kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması istenmektedir. Bekir Kuvvet ERİM Ticaret Odasına kayıtlı sanayici ve üreticilerin sanayi ve ticaret alanı konusundaki sıkıntılarını, Organize Sanayi alanlarından beklentilerini ve diğer konular ile ilgili talepleri dinledi. Çözüm noktasında ilgili Bakanlıklarda temaslarda bulunacağını söyledi.
 • 08.11.2022

  08.11.2022 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gelen yazı hakkında KGF Destek paketlerini üyelerimize duyurmamız ve bu destek paketlerinden üyelerimizin faydalanmaları için duyuru yapıldı.Üyelerimizin kullanabileceği 8 farklı güncel paket halinde örneğin; kadın girişimci ihraçaat,ithalaat,imalaat,inşaat vp.olmak üzere üyelerimiz bilgilendirilmiştir.
 • 18.11.2022

  KREDİ GARANTİ FONU (KGF) KREDİ İŞLEMLERİNDE BANKA ŞUBELERİNİN OLUMSUZ TUTUMLARI KOBİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR BAZI BANKA YETKİLİLERİNİN AÇIKLANAN KREDİLERDEN HABERDAR OLMAMALARI REEL SEKTÖRDE ŞAŞKINLIK YARATTI Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği tarafından kasım ayının ilk haftasında yapılan açıklamada, ticaret odası üyelerinin yararlanabileceği KREDİ GARANTİ FONU Kredilerinin açıldığı ve kullanıma sunulduğu ifade edildi. Bu haber üzerine üyelerimize duyuru yapılmış, durumlarına uygun KGF kredisi için bankalara müracaat edebilecekleri ilan edilmiştir. Ancak üyelerimizde alınan geri dönüşlerde, KGF Kredileri için Banka Şubelerine başvuru yaptıklarında; bazı şubelerin böyle bir kredi tahsisi bulunmadığını söyleyip talebi geri çevirdikleri, bazı şubelerin daha yeni başlayan KGF kredisi için bütçenin bittiğini, bütçe olmadığını söyledikleri, bazı şubelerin de KGF kredi paketlerinin henüz açılmadığını ifade ettikleri sonuç itibariyle; Kobilerin kredi taleplerinin geri çevrildiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; KGF Kredileriyle ilgili gündemi yakından takip ettiklerini belirterek amacımız ; kredi ihtiyacı olan her işletmemizin bu kredilerden yararlanmasıdır. Günümüz piyasa şartlarında uygun faizli ve uzun dönem ödemeli kredilere ulaşmak zorlaşmıştır. Kobi statüsünde bulunan bir çok işyerinin acil kredi ihtiyacının bulunduğu bir ortamda; bazı banka çalışanlarının KGF kredileri konusunda alaycı bir yaklaşım sergilemeleri, böyle bir kredinin olmadığı izlenimi veren söylemlerde bulunmaları yakışıksız bir tutumdur. Üstelik bu krediler bütçeli krediler olması nedeniyle başvuruda hızlı davranılması önem kazanmaktadır. Bu durumu yakından izliyoruz. Üyelerimizin mağduriyetine yol açacak bir duruma izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim-dedi.
 • 15.12.2022

  Aydın Milletvekili Sayın Adnan SEZGİN'e Ait 7/73414 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni; 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanunun 1'inci madde hükmü uyarınca ticaret odalarına kayıtlı ve tacir unvanına sahip firmalar Hazine faiz destekli kredilerden yararlanamamaktadır.Diğer taraftan,tacirlere,KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu tarafından finansal kaynaklara erişim noktasında muhtelif destekler sunulabilmektedir.Esnaf kredilerinde esnaf ve sanatkarların,kayıtlı olarak üyesi bulunduğu Esnaf ve Sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifi'nin kefaleti ve kredibilitesi baz alınarak kredi kullandırılmakta olup esnaf ve sanatkarların kendi kredi puanı düşüklüğü kredi kulladırımına engel teşkil etmemektedir.
 • 23.12.2022

  Nazilli Belediyesi’ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile yapılan istişare toplantısına odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN da katılım gösterdi. Toplantıda sayın VARANK, başkanımız Nuri ARSLAN tarafından her mecrada dile getirilen Nazilli Ticaret Odası tarafından hazırlanan Üyelerimizin sorunlarını, bölgemizin menfaati doğrultusunda talep ettiğimiz çalışmaları içeren sorunlar ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosya sayın VARANK ‘a takdim edildi. Ayrıca coğrafi ve yöresel ürünlerden oluşan Uzun Yaşam Sepeti ARSLAN tarafından sayın Bakana sunuldu
 • 09.01.2023

  İyiparti Aydın Milletvekili Aydın Adnan SEZGİN Nazilli İyiparti İlçe Başkanı Durmuş KURAL ve yönetimi Nazilli Ticaret Odasına ziyaret ettiler.Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ve Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ misafirlerimizi karşılayarak NTO VİP Toplantı Salonunda ağırladı.Toplantıda Bölgemizin ve Nazilli'nin sorunları hakkında görüşülerek istişarede bulunuldu Sayın SEZGİN Nazilli Ticaret Odasında yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini sorunların yakından takip ettiğini ve bizzat Meclise taşıyarak konuların çözümü için destek vereceğini belirtti. Sorunlar Dosyamızı kendilerine takdim ederek ziyaretlerinden dolayı Odamız Başkanı ARSLAN Teşekkür etti.
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim ve meclis üyeleri olarak İyi parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan SEZGİN’e ziyarette bulunduk. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Sayın SEZGİN’e , üyelerimizin , sorumluluk sahamızın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak sorunları, çözüm önerileri ile beraber Sayın SEZGİN ‘e ilettik. Sorunlar dosyamızı kendilerine takdim ettik. Özellikle aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı nace koduna sahip işletmelerin esnaf odasına kayıt olduklarında halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalandığını fakat ticaret odasına kayıtlı işletmelerin ise bu imkandan yoksun bırakıldığı, bu adaletsizliğin önlenmesi ve Ticaret Odasına kayıtlı işletmelerin de bu kredi imkanından faydalanması için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması talebimizi yeniden vekilimize aktardık.
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim ve meclis üyeleri olarak Adalet ve kalkınma Partisi Aydın Milletvekillerine ziyarette bulunduk.AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa SAVAŞ, Metin YAVUZ , Bekir Kuvvet ERİM, Rıza POSACI’ya TBMM’de yapılan ziyarette, üyelerimizin ve sorumluluk sahamızın sorunları ve çözüm önerilerini ilettik. Sorumluluk sahamızda tespit ettiğimiz sorunlar dosyamızı sayın vekillere takdim ettik.Halkbank Kaynaklı Esnaf Kefalet Kredilerine Benzer Bir Finans Sisteminin Bulunmaması Konusunda;Aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı iş kolundaki işletmeler esnaf odasına kayıt olduklarında Halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalanmakta iken, ticaret odasına kayıtlı işletme ise esasen kamuya ait bir kaynaktan sadece oda kaydı nedeniyle yoksun bırakılmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki bu adaletsizliğin önlenmesi amacıyla Ticaret Odasına kayıtlı şahıs işletmelerinin de bu kredi imkanından faydalanması için gerekli düzenlemenin yapılması talep ediyoruz.
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim ve meclis üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekillerine ziyarette bulunduk. CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin YILDIZ ve Süleyman BÜLBÜL’e TBMM’de yer alan mecliste yapılan ziyarette, bölgelerarası dengesizliğe sebep olan sorumluluk sahamızın sorunlarını, çözüm önerileri ile beraber ilettik. Sorumluluk sahamızda tespit ettiğimiz ;-Sanayi ve Ticaret alanları yetersizliği;-Esnaf Odalarının faydalandığı krediden Ticaret Odası Üyelerinin de faydalanabilmesi;-Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, doğrudan yabancı yatırımları artırmak gibi amaçları olan kalkınma politikaları açısından büyük önem arz eden yatırım teşvik uygulaması sebebiyle yaşanan sorunlar -Çevre yolu ihtiyacı,-Çift hatlı tren ihtiyacı,-Fuar alanı ihtiyacı,-Yurt dışı fuar desteğinden ticaret odalarının da faydalanabilmesi,-KOSGEB sıfır faizli kredi desteği,– Müstakil bir Sümer Üniversitesi,-Uzun Yaşam Köyü Projemiz ve bölgesel kalkınmaya etkisi,-Aydın /Bozdoğan İlçesi Mermer İşletmelerinin mevcut bulundukları alanın Sanayi Bölgesi alanına dönüştürülmesi,Gibi Sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili dosyamızı sayın vekillere takdim ettik.
 • 19.01.2023

  Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu meclis üyeleri ve odamız yetkilileri olarak TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'na makamında ziyaret ettik.Odamız Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Ticaret Odasının projeleri hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı KGF destek paketleri Kobilere verilen kredilerin sorunları hakkında odamız başkanı ARSLAN görüşlerini dile getirdi ayrıca Aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı iş kolundaki işletmeler esnaf odasına kayıt olduklarında Halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalanmakta iken, ticaret odasına kayıtlı işletme ise esasen kamuya ait bir kaynaktan sadece oda kaydı nedeniyle yoksun bırakılmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki bu adaletsizliğin önlenmesi amacıyla Ticaret Odasına kayıtlı şahıs işletmelerinin de bu kredi imkanından faydalanması için gerekli düzenlemenin yapılması yönünde taleplerimizi ilettik konu ile ilgili TOBB Başkanımızdan görüşlerini ve çözüm önerilerini alarak Kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. üyelerimizin , sorumluluk sahamızın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak sorunları, çözüm önerileri ile beraber Sorunlar dosyamızı kendilerine takdim ettik.Coğrafi işaretli yöresel ürünlerden oluşan UZUN YAŞAM SEPETİNİ hediye ettik.
 • 19.01.2023

  Ankara ziyaretinde Akparti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,Nazilli Ticaret Odası YK. Başkanı Nuri Arslan, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u makamında ziyaret ettik Odamız Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli'nin ve bölgemizin sorunları hakkında bilgilendirme yaptı.KGF destek paketleri Kobilere verilen kredilerin sorunları hakkında odamız başkanı ARSLAN görüşlerini dile getirdi Ayrıca üyelerimizden gelen talep özellikle aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı nace koduna sahip işletmelerin esnaf odasına kayıt olduklarında halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalandığını fakat ticaret odasına kayıtlı işletmelerin ise bu imkandan yoksun bırakıldığı, bu adaletsizliğin önlenmesi ve Ticaret Odasına kayıtlı işletmelerin de bu kredi imkanından faydalanması için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması talebimizi yeniden bakanımıza aktardık.Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı Sorumluluk sahamızda tespit ettiğimiz sorunlar dosyamızı bakanımız sayın MUŞ'u takdim ederek teşekkürlerimizi ilettik..
 • 26.04.2023

  AYDIN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ NAZİLLİ TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ ZİYARETTE MİLLETVEKİLİNE NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN, AK PARTİ NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI VOLKAN BEYAZIT,YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE PARTİLİLER EŞLİK ETTİ Mustafa SAVAŞ Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ ile NTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından karşılandı. SAVAŞ yaptığı konuşmada; “ Meslek örgütleri ve Odaların tacir ve sanayicilerin sorunlarının çözümünde önemli görevlerinin olduğunu, bu nedenle başta Odalar Birliği olmak üzere bölgemizde ise Nazilli Ticaret Odasının bu konuda gerçekten dikkat çeken çalışmalarda bulunduklarını ifade etti. Hep birlikte yaşadığımız küresel kriz, pandemi süreci ve son olarak ülkemizde bir daha yaşanmamasını dilediğim deprem felaketinde Odalar gerek yardım kampanyasında, gerek konut kampanyasında sorumluluğu paylaştılar ve olumlu faaliyetlerde bulundular. Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde aynı zamanda milletvekili adayı olarak bölgenin önemli meslek kuruluşlarından Nazilli Ticaret Odası’na arkadaşlarımla birlikte ziyarette bulunduk. Sayın ARSLAN ile Nazilli ve bölge için iktisadi anlamda yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaptık. Odanın hazırlamış olduğu Sorunlar Dosyası önümüzdeki dönem bölgeyle ilgili çalışmalarımızda bize yol gösterecektir. Sorunların çözümü ve Oda üyelerinin talepleri konusunda her türlü desteği vermeye hazırım, bu vesileyle Oda yönetimine ve Meclisine başarılar diliyorum” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; “ Ziyaretleri için AK Parti Aydın Milletvekili ve aynı zamanda TBMM 28.dönem Milletvekili Adayı Sayın Mustafa SAVAŞ’a teşekkür ediyorum. Sayın SAVAŞ’ a bölgenin sorunları ve çözüm önerilerimizi içeren bir dosya takdim ettik. Özellikle kendisine ilettiğimiz konular; - Halk Bankası A.Ş nin Yeni Sanayi Mahallesinde açılması planlanan şubesiyle ilgili çalışmalar, - Kurulmasına teşebbüs edilen Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ve sanayi alanı bağlamında yaklaşık 2000 dönümlük Arazi Tahsisiyle ilgili üyelerimizden alınan talepler, - Yeni sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması ve uygun alanların belirlenmesi konusundaki taleplerimiz, - Ticaret Odasına kayıtlı şahıs üyelerin de Esnaf Kefalet Kredi Sistemine benzer bir Kredi uygulamasından yararlanması için yapılması gereken kanun değişikliği ve bu anlamda yapılacak çalışmalar, - Sümer Kampüsünün bulunduğu alanda (Sümerbank Basma Fabrikası) müstakil Sümer Üniversitesi kurulması ile aynı alan içerisinde kurulacağı daha önce gündeme gelen teknokent çalışmalarının hızlandırılması, - Kentsel Dönüşüm ile ilgili eski yapı stoklarının ada bazında düzenleme ve kamulaştırmalarının yapılması gerekliliği, - Konut alanları için yeni araziler açmak yerine; deprem yönetmeliğine uygun olmayan mevcut yapı stoklarının ada bazlı düzenlemesinin yapılması için engellerin kaldırılmasının zorunlu olduğudur. Ayrıca Sayın Mustafa SAVAŞ’ a; Nazilli Ticaret Odası olarak kurumsal işbirliğine ve dayanışmaya her zaman açık olduğumuzu, bölgenin menfaati için çalışan her kişi ve kurumun yanında yer aldığımızı ve hizmet noktasında güç birliğine hazır olduğumuzu ifade ettik. Sayın Milletvekilimize ziyaretlerinden dolayı Oda Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
 • 27.04.2023

  Yaklaşan seçimler nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili adayı Sayın Deniz DEPBOYLU odamızı ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ,Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından ağırlandı Odamız Başkanı ARSLAN Sn. DEPBOYLU’ ya üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini iletti ve odamızın hazırladığı sorunlar dosyasını takdim etti.
 • 03.05.2023

  Yaklaşan seçimler nedeniyle İyi Parti Aydın Milletvekili adayı Sayın Ömer KARAKAŞ odamızı ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ,Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından ağırlandı Odamız Başkanı ARSLAN Sn.KARAKAŞ'a üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini iletti ve odamızın hazırladığı sorunlar dosyasını takdim etti.
 • 05.07.2023

  AK PARTİ Aydın Milletvekilleri; Mustafa SAVAŞ, Ömer ÖZMEN ve Seda SARIBAŞ Ziyareti;NTO Yönetimi tarafından T.B.M.M. ne yapılan ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN hazır bulundular Milletvekilleri Mustafa SAVAŞ, Ömer ÖZMEN ve Seda SARIBAŞ’a yapılan hayırlı olsun ziyaretinde meclisin yeni yasama döneminde başarılı olmaları temennisinde bulunuldu.Nuri ARSLAN konuşmasında; Bölgenin kalkınması için proje odaklı çalışmanın önemine inanan, her zaman güç birliğine önem veren bir yönetim anlayışımız oldu. Ziyaretimizde aynı zamanda kendilerine bölgemizle ilgili üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerinin bulunduğu bir dosya takdim ettik. İstişarelerde bulunduk- dedi Nazilli’de 2.OSB çalışmalarının başladığını söyleyen ARSLAN: -Nazilli’ye ikinci bir Organize Sanayi Bölgesinin kazandırılacağını Ticaret Odası seçimleri öncesi duyurmuş ve kamuoyunu bilgilendirmiştik.Ancak bazı basın yayın organları bunun doğru olmadığını, Nazilli’ye 2.OSB kurulması için bir çalışmanın bulunmadığını ifade etmişler, hatta benim yalan söylediğimi belirten haberler yapmışlardı. Ancak geçen zaman içinde beyanatlarımızın doğruluğu ortaya çıkmıştır. Kurulmasına teşebbüs edilen Organize Sanayi Bölgesinin önemli iştirakçilerinden birisi Nazilli Ticaret Odası olacaktır.Kurulmasına teşebbüs edilen Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesi alanının, üyelerimizin yatırım ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını düşünüyoruz. Ancak KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİMİZ için de OSB alanı yanında bir alan ayrılması gerekmektedir. Zira OSB mevzuatı gereği OSB alanında faaliyetine izin verilmeyen işletmelerimiz için küçük sanayi alanı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu işletmelerin aynı zamanda OSB de faaliyet gösterecek firmaların tedarikçileri olduğunu düşündüğümüzde OSB alanı yanında küçük sanayi alanı bulunmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu güne kadar her platformda dile getirdiğimiz sanayi alanı ihtiyacının karşılanması noktasında Ticaret Odası olarak 2. OSB nin hayata geçirilmesi için her türlü desteği ve çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz-dedi Milletvekilleri adına konuşan Mustafa SAVAŞ; Nazilli Ticaret Odası heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirtti. Odanın çalışmalarında bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da talep edilmesi halinde bölgenin milletvekilleri olarak her türlü desteği vereceklerini, NTO tarafından kendilerine iletilen sorunları çözmek, talepleri yerine getirmek için gayret göstereceklerini söyledi. Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına önem verdiklerini, 2.OSB nin bölgenin kalkınmasında hayati öneme sahip olduğunu kuruluş çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade etti.
 • 05.07.2023

  NAZİLLİ TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN CUMHURİYET HALK PARTİSİ Aydın Milletvekilleri Bülent TEZCAN, Süleyman BÜLBÜL, Hüseyin YILDIZ ve Evrim KARAKOZ ile Kocaeli Milletvekili Nail ÇİLER’e yapılan hayırlı olsun ziyaretinde meclisin yeni yasama döneminde başarılı olmaları temennisinde bulunuldu.Nuri ARSLAN konuşmasında; Aydın CHP Milletvekillerimize tebriklerimizi iletirken yeni dönemde başarılı olmaları temennisinde bulunduk. Ayrıca daha önce Kocaeli Ticaret Odası Başkanı olarak görev yapan, Kocaeli Milletvekili Nail ÇİLER’e de ziyaretimize iştirak ettiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize bölgemizle ilgili dosyalarımızı takdim ettik, istişarelerde bulunduk.Bunun yanında bölgemizde sanayi ve ticaret alanı ihtiyacımız devam ediyor. Konut alanları kolaylıkla açılırken, sanayi veya ticaret alanı talebinde tarım alanı ve zeytinlik mevzuatı ile karşılaşıyoruz. Marjinal alanlarla ilgili çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Yatırım sermayesi hazır, sadece bedeli mukabili yer isteyen Müteşebbislere maalesef yer gösteremiyoruz.Bu sorunların çözülmesi durumunda Nazilli bölgesi ekonomik anlamda önemli yatırımlara ev sahipliği yapacaktır diye düşünüyoruz.Milletvekillerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz-dedi.Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden milletvekilleri, Nazilli bölgesinin sorun ve ihtiyaçlarının T.B.M.M’de dile getirilmesi, çözüm bulunması için gayret göstereceklerini söylediler.
 • 05.07.2023

  İYİ PARTİ Aydın Milletvekili Ömer KARAKAŞ Ziyareti NAZİLLİ TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer KARAKAŞ’a yapılan hayırlı olsun ziyaretinde yeni yasama döneminde başarılı olması temennisinde bulunuldu.Milletvekilimize bölgemizle ilgili dosyalarımızı takdim ettik, istişarelerde bulunduk. Söz alan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; Sanayi ve ticaret alanı konusundaki sıkıntılarının devam ettiğini, Aydın’ın doğusu olarak tabir edilen Nazilli bölgesinin temsil konusunda sıkıntı çektiğini, Nazilli bölgesine sahip çıkılmadığını söyledi.Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Ömer KARAKAŞ, Nazilli’nin hem ekonomik hem de turizm alanında önemli imkan ve potansiyele sahip olduğunu belirtirken KARAKAŞ bölgenin sorunlarıyla ilgili talep olması halinde elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. Nuri ARSLAN; Sayın KARAKAŞ’ın başarılarının devamını diliyor, misafirperverliği için teşekkür ediyoruz- dedi.
 • 05.07.2023

  NAZİLLİ TİCARET ODASI YÖNETİMİ ANKARA TİCARET ODASINA İSTİŞARE ZİYARETİNDE BULUNDU Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel BARAN tarafından karşılanan heyette; Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ, Yön.Krl.Bşk.Yardımcıları Hasan Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ ve Yön.Krl.üyeleri Serkan ÇELEN ile Özen AKGÜN hazır bulundular Ankara Ticaret Odası Başkanlığı görevinin yanında TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüten Gürsel BARAN; Nazilli Ticaret Odası heyetinin yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ankara Ticaret Odasının üye memnuniyeti çerçevesinde faaliyet gösterdiğini ifade eden BARAN, Nazilli Ticaret Odasının da bölgesinin kalkınması için önemli projeler yürüttüklerini görmekten mutlu olduğunu söyledi.Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Nuri ARSLAN; Ankara Ticaret Odası faaliyet ve projeleri ile örnek alınan ülkemizin önde gelen meslek kuruluşlarından bir tanesidir. Ankara Ticaret Odasının üyeye hizmet ve lobi çalışmaları anlamında fikir ve düşünceleri bizim için önem taşımaktadır. Buraya karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, yapmayı düşündüğümüz çalışmalarla ilgili Sayın BARAN’ ın görüşlerini almak için geldik. Nazilli Ticaret Odası tarafından sorumluluk alanımız ile ilgili; yatırım, ticaret, girişimcilik ve finans konularında tespit edilen sorunları ve üye taleplerini Sayın Baran ile paylaştık, görüşlerini aldık. Önümüzdeki günlerde yapmayı düşündüğümüz hizmet ve projeler hakkında bilgi verdik. Ziyaretimizin kurumlar arası işbirliği ve fikir teyatisi anlamında gayet faydalı olduğuna inanıyor, misafirperverlikleri için Gürsel BARAN’ a teşekkür ediyorum dedi.
 • 05.07.2023

  NAZİLLİ TİCARET ODASI HEYETİ ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MERKEZİNDE M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ. Nuri ARSLAN yapılan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; çatı kuruluşumuz olan Odalar Birliği merkezinde yani bir anlamda Ankara’ daki evimizde bulunmaktan mutluyuz. Buraya Sayın Başkanımızı ziyaret etmek ve aynı zamanda Oda’nın faaliyet ve projeleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla geldik.Bölgedeki sanayi ve ticaret alanı yetersizliği hususunda sorunumuzun devam ettiğini, bu konuların ancak Nazilli’nin il olması halinde çözülebileceğine inandığımızı söyledik.Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dosyası İle Nazilli’nin Neden İl Olması Gerektiği Hususunda Birer Dosya Takdim Ettik.Bu vesileyle misafirperverlikleri için Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile GTİ Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu başkanı Arif PARMAKSIZ’ a teşekkür ediyoruz-dedi.M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU; öncelikle yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Odalar ve Borsalar Birliği Yönetimi olarak kendilerine iletilen her konuyu yetki ve imkanları dahilinde çözüme kavuşturmayı ilke edindiklerini, ancak bazı hususların kanun değişikliği gerektirdiğini, bu nedenle zaman içinde çözüme ulaştıklarını söyledi.Nazilli Ticaret Odası yönetiminin sürekli olarak proje ve hizmet üreten bir Oda hüviyetini kazandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu bu anlamda bölgenin şanslı olduğunu ifade etti. Kendilerine iletilen her konunun takipçisi olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu Nazilli Ticaret Odası tarafından dile getirilen hususlarla ilgili işbirliği ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.
 • 16.08.2023

  ANKARA’DA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MERKEZİNDE YAPILAN TOPLANTI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ ve İLGİLİ BAKANLARIN KATILIMI İLE YAPILDI Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ ın katıldığı Şura TOBB BAŞKANI M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev sahipliğinde gerçekleşti Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı Türkiye Ekonomi Şurası’nın açılışında yaptığı konuşmada, artık geleneksel hale gelen TOBB Ekonomi Şurası’nı, Türkiye’nin ekonomik yapısını iş dünyasıyla istişare halinde güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ekonomi şuralarının, kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıları ve önerilerini doğrudan icra makamına iletebildiği çok önemli bir platform olduğunu söyledi.Bu platformda dile getirilen pek çok meselenin, geçmişte çözüme kavuşturulduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi şurasını tekrar toplamasını talep ettiklerini ve kendisinin de bunu uygun bulduğunu anlattı.Hisarcıklıoğlu, burada gündeme getirilen konularla ilgili geçmişte olduğu gibi çözüm üretileceğine inandığını belirterek, “Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek. Ekonomide elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden kesinlikle vazgeçmiyoruz.” diye konuştu.Ekonomide deneyimli isimlerin iş başında olmasının kendilerine moral verdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temellere kavuşturacağımıza inanıyoruz.” ifadesini kullandı.Nuri ARSLAN Şura’da kürsüye gelerek bölgenin en önemli üç sorunu hakkında açıklamalarda bulundu;Nuri ARSLAN; Nitelikli Eleman Sıkıntımız artarak devam ediyor. Ayrıca bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacımızın acilen çözülmesini bekliyoruz. Diğer bir konu; Ticaret Odası üyelerinin Esnaf Kefalet Kredisi benzeri bir sistemden sadece Oda kaydı nedeniyle yararlanamıyor olmalarıdır SANAYİ VE TİCARET ALANI İHTİYACI Özellikle bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı had safhadadır. Organize Sanayi alanlarının dışında da sanayi ve imalat işyerlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Yatırım yapmak isteyen kişiler rayicin çok üzerinde bedeller ödemek durumunda kalmakta, girişimci daha kuruluş aşamasında çok değerli olan sermayesini arazi için harcamaktadır. Konunun çözümü için, TOKİ MARİFETİYLE SANAYİ ALANI TAHSİS EDİLMESİ hususunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Böylelikle sadece üretim ve istihdam amacıyla hareket eden gerçek müteşebbisin önündeki engellerin önemli bir kısmı bertaraf edilecektir.Ayrıca Yatırım sürecinde ilk adım olan yer seçimi ile ilgili bürokratik süreç mümkün olduğu kadar sadeleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır. Odaların da görüşleri alınarak oluşturulacak Bölgesel Kalkınma Planlarında yatırım alanları (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB’ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri belirlenmeli) net bir şekilde ifade edilmelidir. Diğer bir deyişle her İlin yatırım haritası çıkarılmalıdır. Bölgesel bazda hazırlanacak bu yatırım haritasında, yatırımla ilgili alan belirlemeleri dışında kara, hava ve denizyolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları, demiryolu güzergahları, maden ve hammadde kaynakları, enerji üretim santralleri vb. olanaklar belirlenmelidir dedi.Şura toplantısında Oda başkanımız söz alarak reel sektörden gelen konu ve çözüm önerilerini dile getirdi.
 • 28.09.2023

  Saadet Partisi Bursa Milletvekili Sn. Mehmet ATMACA, Saadet Partisi İl ve İlçe başkanları ile beraberindeki heyet, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nuri ARSLAN’ ı makamında ziyaret ettiler Görüşmede Başkan ARSLAN Nazilli'nin ve sorumluluk sahamızdaki ilçelerle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi ve her plafromda sorunları dile getirdiğini söyleyen Başkan ARSLAN Halkbankası kaynaklı esnaf kredi imkanlarının Ticaret Odası üyeleri içinde uygulanması hakkında görüşüldü konu hakkında istişare yapıldı Nazilli Ticaret Odasının hazırladığı sorunlar dosyasının içinde konuların detaylı belirtildiğini aktarak Odamız Başkanı Nuri ARSLAN Dosyayı Saadet Partisi Bursa Milletvekili Sn. Mehmet ATMACA'ya takdim ederek ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.
 • 23.10.2023

  Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kulelerde Ege Bölgesi Toplantısına TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 'nun başkanlığında yapıldı toplantıya Ege Bölgesindeki Oda ve Borsa Başkanlarının katıldığı toplantıda; TOBB’un çalışmalarına ilişkin sunumlar yapıldı. Toplantıda, sektörel, bölgesel sorunlar ve talepler değerlendirildi Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN katıldı toplantıda söz alan Odamız Başkanı ASLAN konuşmasında Nazilli Ticaret Odasının projeleri hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı Her platformda dile getirdiğini söyleyen Başkan ARSLAN Halkbankası kaynaklı esnaf kredi imkanlarının Ticaret Odası üyeleri içinde uygulanması hakkındaki konuyu tekrar ilettik Bölgemiz üretim ve imalat için her türlü avantaja sahiptir Bu konuda ve her konuda işbirliğine açık olduğumuzu söylemek istiyorum. Çalışmalarımız devam etmektedir.Toplantıya ev sahipliği yapan ve bizleri ağırlayan Sayın Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum dedi.
 • 23.10.2023

  Aydın AK Parti Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa SAVAŞ, AK Parti Milletvekili Ömer ÖZMEN ve AK Parti Milletvekili Seda SARIBAŞ, NTO Başkanı Nuri ARSLAN’ ı ayrı ayrı makamlarında kabul ettiler Nuri ARSLAN konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Nazilli Ticaret Odası’nın sorumluluk alanı içinde yürüttüğümüz faaliyet ve projeler hakkında sayın vekillerimizi bilgilendirmek, bundan sonra yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk Başkan ARSLAN Halkbankası kaynaklı esnaf kredisi Ticaret Odası üyelerimizinde faydalanması için mevzuat değişikliği yapılması talebimizi ilettik. Bölgemizin kalkınması, sorunların çözümü noktasında milletvekillerimizin desteklerini önemsiyoruz dedi. Gazi Meclisimize ziyarette bulundum. Sayın Mustafa SAVAŞ’a Sn.Ömer ÖZMEN ile Sn.Seda SARIBAŞ'a Nazilli Ticaret Odası Y.K.Başakanı Nuri ARSLAN Yönetimi ve Meclisi adına Teşekkürlerni iletti. image src="https://www.naztic.org.tr/wp-content/uploads/2024/01/394797931_3548297795413495_78822686579114563_n-2.jpg"]
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?