7441 Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun

7441 Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun

Mevzuat: 7441 Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:  21 Mart 2023 Tarihli ve 32139 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230321.pdf
Özet: Bu Kanun ile; hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Afet Yeniden İmar Fonu kurulmuştur. Bu kapsamda tüzel kişiliği haiz fonun yönetim kurulunun kimlerden oluşacağı sayılmış ve fonun görevleri belirlenmiş; fonun kaynaklarını oluşturan gelir kalemleri gösterilmiş; fonun amacına uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetler doğrultusunda yönetim kurulu tarafından karar verilecek kaynak aktarımlarında izlenecek usul ve esaslar düzenlenmiş ve sair hususlar hükme bağlanmıştır.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230321-11.htm   
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?