Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)

Mevzuat: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 13 Temmuz 2023 Tarihli ve 32247 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/13.07.2023
Özet:   Bu Tebliğ ile;  6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı maktu harçların artırılması üzerine belirlenen yeni tutarlar ilan edilmiştir.   Söz konusu Kararın 1 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.   Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230713-6.htm
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?