Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6969)

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6969)

Mevzuat: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6969)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 16 Mart 2023 Tarihli ve 32134 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230316.pdf  
Özet: Bu yönetmelik ile; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; ilgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesine “Tahsisli Kamu Taşınmazı” tanımını getiren bir (s) bendi eklenmiş, aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendine “imza beyannamesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üzerinde imza bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği” ibaresi eklenmiş, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve sair düzenlemeler yapılmıştır.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230316-11.pdf
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?