Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)

Mevzuat: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 31 Mart 2023 Tarihli ve 32149 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230331.pdf  
Özet: Bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi” kurulmuştur. Bu kapsamda Sigortacılık Kanunu’nun 33/A maddesine istinaden her yıl, ilgili dönem boyunca Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine devlet tarafından reasürans desteği sağlanacağı hükme bağlanmış ve Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında ilgili dönemde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı hesabında izlenecek usul ve esaslar belirlenmiştir.   Bu düzenlemelere ek olarak reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda ilgili tutarın Özel Riskler Yönetim Merkezinin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Özel Riskler Yönetim Merkezine ödeneceği düzenlenmiş, Merkez’in görev ve sorumlulukları belirlenmiş ve sair düzenlemeler yapılmıştır.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230331-11.pdf
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?